Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

91 Grunth Jíry Bobka

f 901a

Ten Jíra vejš psaný má grunth se čtvrtí roli podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 106 od Jana Bártových koupený za 8 zl bez závdanku.
Za kderýž od letha [15]91 platiti má po 1 zl.
Rukojmě Mikel Ohuma a Jíra Nezdenskej R.S.N.
Ty vejš psané peníze náleží Ance, dceři nebožt[íka] Jana Bártového.
Letha [15]94 položil Jíra Bobků za grunth svůj peněz purgkrechtních za rok [15]91 1 zl. Ty sou dány Ance, dceři nebožt[íka] Jana Bártového.
Více položil tenž Jíra Bobek, což sobě před počtem dáti vypsati zanedbal, a ty jsou Ance Bártové vydány 2 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Bobků za grunth Ance nahoře psané 1 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Bobků za grunth Ance nahoře psané 1 zl.

Leta [15]97 prodán grunt od Jíry Bobkovýho ze čtvrtí roli Matějovi Zábřeskýmu za 8 zl. Závdanku položil Matěj Zábřeský Jírovi Bobkovi 1 zl a mimo ten závdanek položil ročních peněz 1 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jura Bobků, Jan Zdeňků S.R.S.A.N.R.
Leta 1598 položil Matěj Zábřeský za grunt svůj 1 zl.
A od Jíry Bobka skoupil peněz, což jemu tu náleželo, za hotových peněz 1 zl summy 5 zl.
A tak má grunth zaplatcený.

Pustý

Pusté od mnoha let
f 901b
Letha Páně 1614 za purgkmistra Mikuláše Šidláka prodali starší veličtí ten požár pustý Jurovi Ďaďovi za summu 8 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Holec, Jan Bohunský slíbili R.S.a N.

Jura Ďaďů vystavíce to pusté místo, prodal je zase Martinovi Hudcovi za summu 14 zl 15 gr. Závdanku jemu dal 6 zl 15 gr a ostatek platiti má počna letha 1616 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení Jan Strava a Mikuláš Ondrušů S.R.S.a N.

Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Hudců [položil] náp[adníkům] n[ebožtíka] Jíry Bobka 1 zl. Ten zanechán při právě velickém.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Hudců položil nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Bobka 2 zl. Ty zanechané při právě velickém.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Martin Hudec položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Bobka 1 zl. Zanechané při ouřadu velickém.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Martin Hudec prodal zase tento grunt Janovi Baňařovi za summu 26 zl. Závdanku dal 2 zl a platiti jej má po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Thomáš Pešků S.R.S.a N.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře týž Jan Baňař položil za ten grunth 1 zl.
Matěj Zábřeský zemřel a po sobě ani dítek ani žádných krevních přátel a nápadníkův nezanechal, podle čehož ty peníze od něho vyplacené náleží k obci velické. Jakož i ten zlatý ut s[upr]a od ouřadu přijat jest.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Jan Baňař položil za grunt obci velicské 1 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Jan Baňař položil za gr[unt] obci velicské 1 zl.
f 902a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky prodal Pavel Baňař grunt svůj se čtvrtí roli Mikolášovi Holbařovi za 20 zl, platiti ročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní odbejvání Mikoláš Zvedinosů, Václav Srnů SRSN.
Letha ut supra Mikoláš Holbař položil za gr[unt] obci velicské 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Mikoláš Holbař položil za grunt obci velicské 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Mikuláš Holbař položil za grunt obci velicské 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Mikuláš Holbař položil za grunt obci velicské 15 gr.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Mikuláš Holbař k obci velické 1 zl.

Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt Holbařovský ze čtvrtí roli Mikovi Jankovi za summu 15 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Nezdenský, Jíra Bachorec SRSN.