Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

92 Grunth Mikuláše Hlavatýho

f 911a

Letha Páně 1586 ve středu po svaté Kedrutě podle regimentu letha [15]85 za purgmistra Mikuláše Gregorového učiněného ten Mikuláš vejš psaný koupil grunt s půl lánem roli po nebožtíkovi Martinovi Hlavatém otci svým zůstalý za 50 zl.
Na kderúžto summu do letha 1593 i s poraženým podílem svým, i což po Zuzanně za chování sirotka jejího jemu jest puštěno, zaplatil 27 zl a ostatek 23 zl dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl. Na to jest do letha [15]93 zadržel 5 zl.
Rukojmě Jan Ondrušů, Tomáš Srnů, Vaněk Strava a Martin Miků R.S.N.
Ta summa náleží osobám těmto:
Nápadníkům nebožtíka Martina Hlavatýho:
Item Jiříkovi 7 zl 20 gr.
Item Václavovi 7 zl 20 gr.
Item Kateřině 7 zl 20 gr.
Letha [15]94 Václav výš psaný odprodal díl svůj 7 zl 20 gr Mikulášovi bratru svému, držiteli téhož gruntu. A tak tu nic nemá. A Mikuláš jich sobě na peníze roční za tento [15]94 rok srazil.
Letha [15]95 koupil Mikuláš Hlavatý na gruntě svém od Kateřiny nápadnice 7 zl 20 gr. A tak tu nic nemá. A Mikolášovi se na zaplacení gruntu sníti mají.
f 911b
Letha [15]96 položil Mikoláš Hlavatý za grunth 1 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Hlavatý za grunt 1 zl.
Leta [15]98 položil Mikuláš Hlavatý za grunt svůj na nápadníky Martina Hlavatého 1 zl. Ten zlatý jest vydán Markytě, ženě n[ebožtíka] Jíry Hlavatého, jakž napřed položeno, a lonský také 1 zl jest jí vydán. Zuostává se jí ještě dodati 25 gr.
A na Jíru, s[irotka] téhož Jíry Hlavatého syna, má se také z tohoto gruntu vyplniti 3 zl 25 gr.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš Hlavatý za grunt svůj na nápadníky n[ebožtíka] Martina Hlavaté[ho] 1 zl. Ten jest vydán Matoušovi Masaři po ženě jeho na díl Jíry, napřed psaného nápadníka.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Hlavatý na nápadníky Martina Hlavatého a jest vydán Matoušovi Masaři po ženě jeho 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Hlavatý za grunt 15 gr. Ty sou přijaty po Jírovi zběhlém k ruce panské.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Hlavatý za g[runt] 15 gr. Ty sou přijaty k ruce panské po Jírovi zběhlém.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Hlavatý za grunt 15 gr. Ty sou přijaty k ruce panské po Jírovi zběhlém.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Mikuláš Hlavatý za grunth 15 gr. Ty sou přijaty k ruce panské po Jírovi zběhlém.

Pusté místo