Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

93 Grunth Jana Ďuřkového

f 921a

Ten Jan Ďuřků spolu s Martinem bratrem svým mají grunth s půl lánem roli zaplacenej, kteréž jim nebožtík otec jejich zanechal, a na něm spolu hospodaříce se živí.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka prodán grunt s půl lánem roli, zůstalej po n[ebožtíku] Martinovi Ďuřkovi, s osetím ozimým, se 4 kopami žita nemláceného, z 10 kopami ovsa nemláceného, s 1 klisnou, pluhem, vozem, s 6 ovcemi, se
4 dobytka svinského, se 3 polty slanin, se 4 plezy a jiným k tomu příslušenst[vím] Kateřině vdově za summu 28 zl bez závdanku. Místo závdanku srazila sobě z toho dílu svého 7 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Matěj Zámečník a Pavel Větrů S.R.S.A N.

Pusté místo