Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

94 Grunth Jana Hrazánka

f 931a

Letha Páně 1577 podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 117 Jan vejš psaný má grunth svůj s půl lánem roli od letha [15]86 zaplacený.

Leta [15]97 Jan Hrazánků prodal grunt nahoře psaný s půl lánem roli Jurovi Řehákovi za 70 zl. Závdanku položil Jíra Řeháků Janovi Hrazánkovi 3 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 3 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Václav Havranů, Mikoláš Hlavatý S.R.S.A.N.
Leta 1598 položil Jura Řeháků za grunt svůj Janovi Hrazánkovi 3 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra Řeháků za g[runt] svůj Janovi Hrazánkovi 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Řehák za grunt svůj Janovi Hrazánkovi 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Řehák za grunt Janovi Hrazánkovi 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Řehák za g[runt] Janovi Hrazánkovi 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Řehák za g[runt] Janovi Hrazánkovi 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra Řehák za g[runt] Janovi Hrazánkovi 3 zl.

Pusté