Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

95 Grunth Jíry Vítova

f 941a

Letha Páně 1588 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 89 Jíra vejš psaný koupil jest grunth ze čtvrtí roli od Matyáše Bartoňového za 40 zl.
Na kderoužto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 18 zl 15 gr a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl témuž Matyášovi vejš psanému 21 zl 15 gr.
Rukojmě Jan Hrazánek a Martin Motyčků R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Vítů peněz ročních za grunth
3 zl. Ty jsou Matyášovi Bartoňovu odvedeny.
Letha [15]95 položil Jíra Vítových za grunth 3 zl. Sou dány Matyášovi do Petrova.
Letha [15]96 položil Jíra Vítových za grunth Matyášovi Bartoňových 3 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Vítových za grunt svůj Matyášovi Bartoňových 3 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Vítových za grunt svůj Matyášovi Bartoňových 3 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra Vítů za grunt 3 zl. Ty přijal Matyáš Bartoňů.
A jakož ještě náleželo tomu Matyášovi Bartoňovi 3 zl 15 gr, ty jest Jírovi Vítovi prodal.
A tak grunt svůj zaplatil.
f 941b
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali grunt ze čtvrtí roli i z achtelem vinohradu v Dolní hoře, pozůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Vítovým, Pavlovi Bobalovýmu za summu 50 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Zdeňků, Václav Matoušek, Vojtek Polák S.R.S.A N.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Pavel Bobal na místě Zuzanny manželky své prodal požár ze čtvrtí roli, s zahrádkú za Javorníkem Václavovi Michníkovi za summu 25 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Matějků, Jíra Ďaďa SRSAN.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav Michník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vítového 1 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Václav Michník opravíce trochu na tom gruntě prodal jej zase Janovi Hejdovi za summu 27 zl 15 gr. Závdanku jemu dal 2 zl 15 gr a což zaplaceného 1 zl měl, ten jemu pustil, ostatek dopláceti má rok po roku po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bohunský a Vítek Zálešák SRSN.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře purgkmistr a starší prodali zase ten grunt, z něhož Jan Hejda ušel, Jakubovi Světlíkovi za 27 zl 15 gr. Závdanku dal 1 zl, platiti má po
1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Martin Zálešák a Petr Světlík SRSAN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jakub Světlík položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vítového 1 zl. Náleží Jeho [Mil]osti Pánu po Janovi, sirotku zběhlým.

Pusté
f 942a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jakub Světlík podle starého zápisu do důchodův JM Páně položil 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jakub Světlík do důchodů JH M[ilos]ti 1 zl.

Pustý