Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

96 Grunth Jíry Nezdenskýho

f 951a

Ten Jíra výš psaný má grunth se čtvrtí roli podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 127 od Jana Bártovýho za 40 zl koupený.
Kterýž jest pokládajíc peněz i s tím, což od tohož Jana Bártového podle téhož zápisu starého skoupil, již zaplatil a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Leta [15]98 Jíra Nezdenský prodal grunt ze čtvrtí roli Šimkovi Kramlovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]99 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Valů, Jura Bobek S.R.S.N.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Šimek Kramlů Jírovi Nezdenskýmu za g[runt] 1 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Šimek Kramlů z toho gruntu ušel a Jíra Nezdenský, poněvadž jeho byl, prodal Janovi Polákovi za 18 zl bez závdanku, platiti má od letha 1601 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Foulkův slíbil.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Polák za gr[unt] Jírovi Nezdenskýmu 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Polák za g[runt] Jírovi Nezdenskýmu 1 zl.
f 951b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Polák za g[runt] Jírovi Nezdenskýmu 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan Polák za g[runt] Jírovi Nezdenskýmu 1 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Polák za g[runt] Jírovi Nezdenskýmu 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Polák za grunt Jírovi Nezdenskýmu 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Polák za gr[unt] Jírovi Nezdenskýmu 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Polák za g[runt] Jírovi Nezdenskýmu 2 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Polák položil za grunt Jírovi Nezdenskému 1 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Polák položil za gr[unt] Jírovi Nezdenskému 1 zl.
Pusté

Letha 1632 za purgkmistra Vácslava Pivky prodán jest ten grunth Vácslavovi Krupicovi za 12 zl bez závdanku, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Šeptal.
Pustý