Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

97 Grunth Kašpara Vymočila

f 961a

Ten Kašpar vejš psaný má podsedek svůj podle zápisu kněh starejch purkrechtních prostředních v listu 112 letha 1592 od Jakuba Zichového vyfrejmarčený, za kderýž toliko 15 zl nápadníku nebožtíka Tomáše Jelénkových od letha [15]93 při Vánocích po 1 zl spláceti má.
Rukojmě Mikuláš Folků.
Letha [15]94 položil vejš psaný Kašpar za grunth svůj purgkrechtních peněz 1 zl.

Ten grunth napřed psaný jest zase prodán Jírovi Tomanovýmu za summu 16 zl. Závdanku témuž Kašparovi dáti má 1 zl a 15 zl od letha [15]95 při Vánocích pokládati má po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti panské zejména tito: Gregor Jičínský.
Letha Páně 1595 položil Jíra Tomanů za grunth 1 zl. Složen do truhlice sirot[čí].
Letha [15]96 položil Jíra Tomanů za grunth do truhlice
1 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Tomanů za grunt svůj 1 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Tomanů za grunt svůj 1 zl na nápadníky Tomáše Jelénkového.
f 961b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra Tomanů za grunt svůj na nápad[níky] n[ebožtíka] Tomáše Jelénkové[ho] 1 zl. Ty zůstávají při ouřadu.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Jíra Tomanů prodal půl podsedku Jírovi Ďaďovýmu za 11 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzd[án] za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Jíra Vítů, Šimek Kramlů S.R.S.A N.
Letha 1600 a 1601 za purg[mistrů] Martina Šidláka a Daniele Třískala položil Jíra Ďaďů za grunt nápadníkům Tomáše Jelénkového 1 zl 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Ďaďů za g[runt] na nápad[níky] Tomáše Jelínkového 1 zl. Ten jest dán do truhlice sirotčí, vydán zase.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra Ďaďů za g[runt] na nápad[níky] Tomáše Jelínkového 1 zl. Ten jest do truhlice sirotčí dán, vydán zase.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Ďaďů za g[runt] nápadníkům Tomáše Jelínka 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Ďaďů za grunt nápadníkům Tomáše Jelínka 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Ďaďů za gr[unt] nápad[níkům] Tomáše Jelínka 1 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Jíra Ďaďů prodal zase toho půl podsedka Vítkovi Malému za summu 13 zl bez závdanku a platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vítek Zálešák a Macek Znakhuda S.R.S.a N.
Téhož letha ut s[upr]a Vítek Malý položil za podsedek 1 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Vítek Malý položil za grunt nápadníkům Tomáše Jelínka 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Vítek Malý položil nápad[níkům] ut s[upr]a dvojích peněz 2 zl.

Pusté