Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Rejstrum

pro snadnější vyhledání gruntuov
městečka Velikej na Závodí
a spravedlnosti lidské,
co komu na kderé[m] gruntě a po kom
jaká spravedlnost náleží,
to dále při jednom každejm gruntě
poznamenáno najdeš.
Stalo se leta Páně 1594
při spravování nových rejster.

Grunth List
1 Jana Zdeňkova .............................. 1
2 Pavla Pavelky .............................. 11
3 Martina Škopového .......................... 21
4 Jana Kopřivovýho ........................... 31
5 Macka Tomášovýho ........................... 41
6 Thomka Klučového ........................... 51
7 Thomana Smolinského ........................ 61
8 Vaňka Kopřivovýho .......................... 71
9 Jana Kvizínova ............................. 81
10 Pavla Krčmového ............................ 91
11 Martina Zvedinosového ...................... 101
12 Ondry Juráčova ............................. 111
13 Jana Supového .............................. 121
14 Filipa Šardy ............................... 131
15 Kašpara Nedvěda ............................ 141
16 Martina Bednáře ............................ 151
17 Martina Kubového ........................... 161
18 Jana Sečnového ............................. 171
19 Vaňka Martina Duných ....................... 181
20 Jana Valných ............................... 191
21 Jana Klecáně ............................... 201
22 Jíry Štěrbového ............................ 211
23 Blahy Kmenta ............................... 221
24 Václava Vachúňa ............................ 231
25 Jíry Juráčovýho ............................ 241
26 Mikuláše Zdeňkového ........................ 251
27 Petra Zdeňkového ........................... 261
28 Jíry Patajskýho ............................ 271
29 Jana Ličky krejčího ........................ 281
30 Jíry Hudce ................................. 291
31 Jana Zvedinosova ........................... 301
32 Martina Valouchova ......................... 311
33 Mikuláše Hoškového ......................... 321
34 Mikuláše Srnového .......................... 331

35 Adama Hranického ........................... 341
36 Mikuláše Mokrých ........................... 351
37 Martina Šidláka ............................ 361
38 Martina Porubských ......................... 371
39 Jana Blahového ............................. 381
40 Vaňka Duných ............................... 391
41 Jíry Ondry Jakšovýho ....................... 401
42 Nebožt[íka] Vaňka Matoušový[ho] ............ 411
43 Jana Vachúnového ........................... 421
44 Jana Mitáčkového ........................... 431
45 Nebožt[íka] Jana Peškového ................. 441
46 Vaňka Jakšového ............................ 451
47 Šimona Mozolových .......................... 461
48 Pavla Koláře ............................... 471
49 Jíry Baťového .............................. 481
50 Matěje Černých ............................. 491
51 Jana Duných ................................ 501
52 Nebožt[íka] Jana Petlechy zůstalý .......... 511
53 Matěje Dřímalovýho ......................... 521
54 Martina Vítového ........................... 531
55 Jana Útulných .............................. 541
56 Jíry Hašašovýho ............................ 551
57 Jana Peškového ............................. 561
58 Tomáše Ležakujového ........................ 571
59 Šimka Kramlavého ........................... 581
60 Vaňka Fňukalového .......................... 591
61 Martina Pavla Jakšového .................... 601
62 Daniele Třískalovýho ....................... 611
63 Martina Havranového ........................ 621
64 Martina Sanejtrníka ........................ 631
65 Matouše Hanáčka ............................ 641
66 Vávry Drahotouskýho ........................ 651
67 Martina Hlahola ............................ 661
68 Matěje Šiše ................................ 671
69 Jana Války Baďourového ..................... 681
70 Martina Mikového ........................... 691
71 Mikuláše Lučinova .......................... 701
72 Jana Ondrušového ........................... 711
73 Václava Barinusova ......................... 721
74 Nebožt[íka] Vaňka Krávy .................... 731
75 Tomáše Srnového ............................ 741
76 Jana Šlapáka ............................... 751
77 Jana Větrového ............................. 761
78 Jana Skočovského ........................... 771
79 Matěje Motyčky ............................. 781
80 Jakuba Poláka .............................. 791
81 Matěje Hudcového ........................... 801
82 Mikuláše Škutlového ........................ 811

83 Jana Ondrušovýho druhý grunt ............... 821
84 Jana Jíry Havranového ..................... 831
85 Pavla Větrového ........................... 841
86 Jana Nezdenskýho .......................... 851
87 Bartoně Pečka ............................. 861
88 Vojtka Poláka ............................. 871
89 Mikuláše Krčmového ........................ 881
90 Mikle Ohumy ............................... 891
91 Jíry Bobka ................................ 901
92 Mikuláše Hlavatýho ........................ 911
93 Jana Otužkového ........................... 921
94 Jana Hrazánka ............................. 931
95 Jíry Víthova .............................. 941
96 Jíry Nezdenskýho .......................... 951
97 Kašpara Vymazila .......................... 961
98 Jíry Tkadlce .............................. 971
99 Jíry Jankového ............................ 981
100 Šimka Ležakujového ........................ 991
101 Jiříka Baňaře ............................. 1001
102 Matouše Masaře ............................ 1011
103 Mikuláše Folkového ........................ 1021
104 Jana Suhýho ............................... 1031
105 Matěje Huňky .............................. 1041
106 Mikuláše Rostovýho ........................ 1051
107 Jana Rostovýho ............................ 1061
108 Ondry Porubskýho .......................... 1071
109 Jíry Tesaře ............................... 1081
110 Jana Ličky Macijáka ....................... 1091
111 Václava Bednáře ........................... 1101
112 Jana Znakhudy ............................. 1111
113 Jana Hulínskýho ........................... 1121
114 Matěje Hafrového .......................... 1131
115 Vaňka Ohuma ............................... 1141
116 Jana Čepky ................................ 1151
117 Vávry Hafrového ........................... 1161
118 Jana Matěje Hafrového ..................... 1171
119 Pavla Pastýře ............................. 1181
120 Jana Cigánka .............................. 1191
121 Bartoše Hanákového ........................ 1201
122 Jakuba Bílého ............................. 1211
123 Jana Zigy ................................. 1221
124 Jíry Drusa ................................ 1231
125 Martina Krušpánkovýho ..................... 1241
126 Václava Vodislavského ..................... 1251
127 Vaňka Konečného ........................... 1261
128 Mlejn Lukáše pod Dolní horou .............. 1271
129 Mlejn Jana syna Tomáše Mezníka ............ 1281
130 Mlejn Václava Skýpala pod Omiznou ......... 1291