Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Ves Kněždub

f 190a

Plat stálý peněžitý z gruntův i za sejry při s[vatém] Jiří a při s[vaté]m Vác[lavě]:

Jan Kušák .......... z podsedka ......... 4 gr
Mikuláš Sirota ..... z pod[sedku] ....... 4 gr
Pavel Polák ........ z pod[sedku] ....... 4 gr
Jan Belfa .......... z pod[sedku] ....... 4 gr
Valent Kulů ........ z pod[sedku] ....... 4 gr
Matěj Černý ........ z pod[sedku] ....... 4 gr 1 den 1 víd
Jan Prček .......... z pod[sedku] ....... 8 gr
Jan Slížek ......... z půl lánu ......... 9 gr 1 v
Martin Kotlásek .... z půl lánu ......... 9 zl 1 v
Vácslav Nejedlý .... ze 1 čtvrti ........ 4 gr 3 ½ den 1 v
Jíra Podhorský ..... z půl lánu ......... 9 gr
Jan Syslů .......... z podsedka ......... 2 gr 1 den 1 víd
Pars 2 zl 4 gr
f 190b
Vašek Lavička ...... z podsedka ......... 2 gr 1 den 2 víd
Jan Krle ........... z poloulání ........ 9 gr
Jan Valka .......... ze 1 čtvrti ........ 4 gr 3 ½ den
Jan Šmatláňů ....... z pods[edku] ....... 2 gr 1 den 1 v
Jíra Smolků ........ z půl lánu ......... 9 gr
Thomáš Šímů ........ z pods[edku] ....... 2 gr 1 den 1 v
Martin Sedalů ...... z pod[sedku] ....... 2 gr 1 den 1 v
Ondra Lopašovský ... z půl lánu ......... 9 gr
Vácslav Velický .... z pods[edku] ....... 2 gr 1 den 1 v
Mikuláš Trojanec ... z pod[sedku] ....... 2 gr 1 den 1 v
Martin Remšů ....... z půl lánu ......... 9 gr
Vácslav Šimonů ..... z půl lánu ......... 9 gr
Jan Černoušek ...... z půl lánu ......... 9 gr
Pavel Šulů ......... z půl lánu ......... 10 gr ½ den 1 v
Mikuláš Kože ....... z půl lánu ......... 9 gr
Jíra Okáníček ...... z půl lánu ......... 9 gr
Jíra Tkadlců ....... z pods[edku] ....... 2 gr 1 den 1 v
Pavel Drušků ....... z podsedka ......... 2 gr 1 den 1 v
Rathauz ............ z půl lánu ......... 9 gr
Pars 3 zl 23 gr 4 den 1 v
f 191a
Jirka Marštalíř .... z podsedka ......... 8 gr
Mikuláš Bradáč ..... ze 1 čtvrti ........ 4 gr 3 ½ den
Jan Liška .......... z půl lánu ......... 9 gr
Vácslav Zapletal ... z půl lánu ......... 9 gr
Martin Černý ....... z půl lánu ......... 9 gr
Jan Páníček ........ z pods[edku] ....... 2 gr 1 den 1 v
Matěj Durna ........ z pod[sedku] ....... 2 gr 1 den 1 v
Staněk Kalous ...... z pod[sedku] ....... 2 gr 1 den 1 v

Honz Pumon .......... z pod[sedku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Jan Kočiš ........... z pod[sedku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Jan Bánovský ........ z pod[sedku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Filip Magrlů ........ z pod[sedku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Martin Kolečků ...... z pod[sedku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Jíra Malušků ........ z pod[sedku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Martin Blatnický .... z pod[sedku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Vácslav Michalů ..... z pod[sedku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Jíra Valný .......... z pod[sedku] ...... 2 gr 1 den 1 v
P[an] Remeš ......... ze 2 pods[edků] ... 4 gr 3 ½ den
Jan Krahulík ........ z pods[edku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Pars 2 zl 13 gr 1 den 1 v
f 191b
Martin Stratichleb .. z půl lánu ........ 9 gr
Jíra Večeře ......... z půl lánu ........ 9 gr
Jíra Kníže .......... z půl lánu ........ 9 gr
Vácslav Košilka ..... z pods[edku] ...... 2 gr 1 den 1 víd
Jan Belfa ........... z půl lánu ........ 9 gr to nic, to
se nepočítá, to poloulání jest puštěno od neb[ožtíka]
Jeho [Mil]osti Pána p[anu] Janovi Rejtejnovi
P[an] Jan Rejtejn ... z 1 ½ lánu ........ má na ně
obdarování
Jakub Soválek ....... ze 1 ½ čtvrti ..... 6 gr 4 ½ den 1 v
Jíra Rohatecký ...... z půl lánu ........ 9 gr
Jíra Buchta ......... z půl lánu ........ 9 zl
Martin Poláků ....... z pods[edku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Jíra Tomků .......... z pods[edku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Jíra Černý .......... ze 1 čtvrti ....... 4 gr 3 ½ den
Martin Kože ......... z půl lánu ........ 9 gr
Vácslav Výhlavů ..... z půl lánu ........ 9 gr
Mikuláš Nejedlý ..... z půl lánu ........ 9 gr
Vaněk Bánovský ...... z půl lánu ........ 9 gr
Kateřina Hanačka .... z pods[edku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Pavel Polešáků ...... z půl lánu ........ 9 gr
Jan Šímů ............ z podsedka ........ 2 gr 1 den 1 víd
Pars 2 zl 22 gr 3 ½ den
f 192a
Macek Polák ......... z půl lánu ........ 10 gr ½ den 1 víd
Adam Biskupský ...... z pods[edku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Martin Lysák ........ z půl lánu ........ 9 gr
Vácslav Hájů ........ z pods[edku] ...... 2 gr 1 den 1 v
P[an] Jeremiáš Michálek z podsedku a z půl lánu i za roboty
a pasunky ............................ 24 gr
Vácslav Bednářů ..... z podsedka ........ 2 gr 1 den 1 v
Mathyáš Staníčků .... z půl lánu ........ 9 gr to nic, to
se nepočítá, to poloulání darováno jest od Jeho
[Mil]osti] Pána panu Jeremiášovi Michálkovi
Jan Mlynář .......... z pods[edku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Jan Zelinků ......... z pod[sedku] ...... 2 gr 1 den 1 v

Vácslav Sotor ....... z půl lánu ........ 9 gr
Jakub Polák ......... z pods[edku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Mathouš Slezák ...... z pod[sedku] ...... 4 gr
Bartoň Pechů ........ z pod[sedku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Pavel Kapala ........ z pod[sedků] nových 2 gr 1 den 1 v
Jakub Křenecký ...... z pod[sedku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Adam Kurek .......... z pod[sedku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Krištof Polák ....... z podsedka ........ 2 gr 1 den 1 v
Pars 2 zl 2 gr 6 ½ den
f 192b
Janek Uher .......... z podsedka ........ 2 gr 1 den 1 v
Vácslav Pulec ....... z pods[edku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Jan Purek ........... z pod[sedku] ...... 2 gr 1 den 1 v
Pars 6 gr 4 ½ den 1 víd

Summa platu stálýho peněžitýho z gruntův a za sejry vychází
při s[vaté]m Jiří 15 zl 1 gr 1 v
a při s[vaté]m Vácslavě téhož platu i za sejry vychází
tolikéž 15 zl 1 gr 1 v.

f 193a
Oves a slepice platový purgkrechtní při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:
oves slepice

Jan Slížek ........ z půl lánu ....... 8 měřic ........ 8
Martin Kotlásek ... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Vácslav Nejedlý ... ze 1 čtvrti ...... 4 m[ěřice] ..... 4
Jíra Podhorský .... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Jan Gerle ......... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Jan Valků ......... ze 1 čtvrti ...... 4 m[ěřice] ..... 8
Jíra Smolků ....... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Ondra Lopašovský .. z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Martin Remšů ...... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Vácslav Šimonů .... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Jan Černoušek ..... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Pavel Šulů ........ z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Mikuláš Kože ...... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Jíra Okáníček ..... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Pars ovsa 3 mty 14 m[ěřic]
Pars slepic 1 kopa 44
f 193b
Rathouz ........... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Mikuláš Bradáč .... ze 1 čtvrti ...... 4 m[ěřice] ..... 4
Jan Liška ......... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Vácslav Zapletal .. z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Martin Černý ...... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Martin Stratichleb z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Jíra Večeře ....... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Jíra Kníže ........ z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Jan Belfa ......... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
to nic, to se nepočítá, to poloulání jest puštěno od
neb[ožtíka] Jeho [Mil]osti Pána p[anu] Janovi Rejtejnovi
Jakub Soválek ..... ze 1 ½ čtvrti .... 6 m[ěřic] ...... 6
Jíra Rohatecký .... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Jíra Buchta ....... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Jíra Černý ........ ze 1 čtvrti ...... 4 m[ěřice] ..... 4
Martin Kože ....... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Vác[lav] Výhlavů .. z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Mikuláš Nejedlý ... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Vaněk Bánovský .... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Pavel Polešáků .... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Pars ovsa 4 mety 6 m[ěřic]
Pars slepic 2 kopy 6
f 194a
Macek Polák ....... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Adam Biskupský .... ze 1 čtvrti ...... 4 m[ěřice] ..... 8
to nic, to se nepočítá, ten Adam Biskupský nemá té
čtvrti roli, jest podsedníkem
P[an] Jeremiáš Michálek z půl lánu ... 8 m[ěřic] ...... 8

Mathyáš Staníčků .. z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
to nic, to se nepočítá, má na ty 2 poloulání obdarování
p[an] Jeremiáš Michálek
Vácslav Sotor ..... z půl lánu ....... 8 m[ěřic] ...... 8
Pars ovsa 24 m[ěřic]
Pars slepic 24

Summa ovsa platovýho purgkrechtního vychází
při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
8 mtů 14 m[ěřic].

Summa slepic platových purgkrechtních po témž ovsi vychází
při témž zase s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
4 kopy 14 slepic.
Ty slepice odvozují na zámek k outratám na kuchyni.

f 194b
Husy o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Každý polouláník povinen jest dávati 1 hus a každý čtvrtník
½ husy, a to při času s[vatéh]o Vácslava jednou v rok.

Jest pak polouláníkův v Kněždubě podle napřed rozepsání 29 a čtvrtníků 5 ½ .

A tak vychází husí ode všech 31 hus a 3 čtvrti.

Počítajíc každou hus po 4 gr, činí za ně peněz 4 zl 7 gr.

f 195a
Kury humenní o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Každý polouláník povinen jest dávati po 4 kurách humenních a čtvrtník po 2 kurách, a to při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok.

Jest polouláníkův 29 a čtvrtníků 5 ½ .

A tak vychází kur humenních ode všech 2 kopy 7 kur.

Počítajíc každou kuru po 12 den alb, činí za ně peněz
7 zl 7 gr 5 den.

f 195b
Oves a slepice od hor při s[vaté]m Vác[lavě] jednou v rok:

Též povinni sou Kněždubští ovsa platovýho od hor jednou v rok, totiž při času s[vatéh]o Vácslava, dávati v summě
1 met 14 m[ěřic].

Tolikéž slepic od hor po témž ovci povinni sou tehdáž při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok dávati v summě 44 slepic.

f 196a
Vejce o Velikonoci jednou v rok:
Vejce
Jan Kušák ............. z podsedka ............. 5
Mikuláš Sirota ........ z pod[sedku] ........... 5
Pavel Polák ........... z pod[sedku] ........... 5
Jan Belfa ............. z pod[sedku] ........... 5
Valent Kulů ........... z pod[sedku] ........... 5
Matěj Černý ........... z pod[sedku] ........... 5
Jan Prček ............. z pod[sedku] ........... 5
Jan Slížek ............ z půl lánu ............. 20
Martin Kotlásek ....... z půl lánu ............. 20
Vácslav Nejedlý ....... ze 1 čtvrti ............ 10
Jíra Podhorský ........ z půl lánu ............. 20
Jan Syslů ............. z pods[edku] ........... 5
Vašek Lavička ......... z pods[edku] ........... 5
Jan Kerle ............. z půl lánu ............. 20
Jan Valka ............. ze 1 čtvrti ............ 10
Jan Šmatláňů .......... z pods[edku] ........... 5
Jíra Smolků ........... z půl lánu ............. 20
Pars vajec 2 kopy 50
f 196b
Thomáš Šímů ........... z podsedka ............. 5
Martin Sedalů ......... z pod[sedku] ........... 5
Ondra Lopašovský ...... z půl lánu ............. 20
Vácslav Velický ....... z pod[sedku] ........... 5
Mikuláš Trojanec ...... z pod[sedku] ........... 5
Martin Remšů .......... z půl lánu ............. 20
Vácslav Šimonů ........ z půl lánu ............. 20
Vítek Tichý ........... z půl lánu ............. 20
Mikuláš Kože .......... z půl lánu ............. 20
Jíra Okáníček ......... z půl lánu ............. 20
Jíra Tkadlců .......... z pods[edku] ........... 5
Pavel Drušků .......... z pod[sedku] ........... 5
Rathouz ............... z půl lánu ............. 20
Jirka Marštalíř ....... z pods[edku] ........... 5
Mikuláš Bradáč ........ ze 1 čtvrti ............ 10
Jan Liška ............. z půl lánu ............. 20
Vácslav Zapletal ...... z půl lánu ............. 20
Martin Černý .......... z půl lánu ............. 20
Pars vajec 4 kopy 25
f 197a
Jan Páníček ........... z podsedka ............. 5
Matěj Durna ........... z pod[sedku] ........... 5
Staněk Kalous ......... z pod[sedku] ........... 5
Honz Pumon ............ z pod[sedku] ........... 5
Jan Kočiš ............. z pod[sedku] ........... 5
Jan Bánovský .......... z pod[sedku] ........... 5
Filip Magrlů .......... z pod[sedku] ........... 5
Martin Kolečků ........ z pod[sedku] ........... 5

Jíra Malušků .......... z pod[sedku] ........... 5
Martin Blatnický ...... z pod[sedku] ........... 5
Vácslav Michalů ....... z pod[sedku] ........... 5
Jíra Valný ............ z pod[sedku] ........... 5
P[an] Remeš ........... ze 2 podsedků .......... 10 to se
nepočítá
Jan Krahulík .......... z pods[edku] ........... 5
Martin Stratichleb .... z půl lánu ............. 20
Jíra Večeře ........... z půl lánu ............. 20
Jíra Kníže ............ z půl lánu ............. 20
Vácslav Košilka ....... z pods[edku] ........... 5
Jan Belfa ............. z půl lánu ............. 20 to se
nepočítá, to poloulání jest puštěno od neb[ožtíka] Jeho
[Mil]osti Pána p[anu] Janovi Rejtejnovi
Pars vajec 2 kopy 10
f 197b
P[an] Jan Rejtejn ..... z půldruhého lánu ...... nic
Jakub Soválek ......... ze 1 ½ čtvrti .......... 15
Jíra Rohatecký ........ z půl lánu ............. 20
Jíra Buchta ........... z půl lánu ............. 20
Martin Poláků ......... z pods[edku] ........... 5
Jíra Tomků ............ z pod[sedku] ........... 5
Jíra Černý ............ ze 1 čtvrti ............ 10
Martin Kože ........... z půl lánu ............. 20
Vácslav Výhlavů ....... z půl lánu ............. 20
Mikuláš Nejedlý ....... z půl lánu ............. 20
Vaněk Bánovský ........ z půl lánu ............. 20
Kateřina Hanačka ...... z pods[edku] ........... 5
Pavel Polešáků ........ z půl lánu ............. 20
Jan Šímů .............. z pods[edku] ........... 5
Macek Polák ........... z půl lánu ............. 20
Adam Biskupský ........ z podsedka ............. 5
Martin Lysák .......... z půl lánu ............. 20
Vácslav Hájů .......... z pods[edku] ........... 5
P[an] Jeremiáš Michálek z půl lánu ............. 20 to
nic, to se nepočítá
Pars vajec 3 kopy 55
f 198a
Vácslav Bednářů ....... z podsedka ............. 5
Mathyáš Staníčků ...... z půl lánu ............. 20 to
nic, to se nepočítá, to poloulání jest darováno od Jeho
[Mil]osti Pána p[anu] Jeremiášovi Michálkovi
Jan Mlynář ............ z pods[edku] ........... 5
Jan Zelinků ........... z pod[sedku] ........... 5
Vácslav Sotor ......... z půl lánu ............. 20
Jakub Polák ........... z pods[edku] ........... 5
Mathouš Slezák ........ z pod[sedku] ........... 5
Bartoň Pechů .......... z pods[edku] ........... 5
Pavel Kapala .......... z pod[sedku] ........... 5

Jakub Křenecký ........ z pod[sedku] ........... 5
Adam Kurek ............ z pod[sedku] ........... 5
Krištof Polák ......... z pod[sedku] ........... 5
Janek Uher ............ z pod[sedku] ........... 5
Vácslav Pulec ......... z pod[sedku] ........... 5
Jan Purek ............. z podsedka ............. 5
Pars 1 kopa 25

Summa vajec při Velikonoci jednou v rok vychází
14 kop 45 vajec.

f 198b
Plat stálý od obce kněždubské:

Platu z krčmy dávají při s[vaté]m Jiří jednou v rok 16 gr.

Platu za tele o s[vaté]m Jiří jednou v rok 21 gr 4 den.

Platu za šindel o s[vaté]m Jiří jednou v rok 20 gr.

Platu za šenk vinný při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
4 zl.

Platu za nechování hlásného vychází od obce kněždubské při s[vaté]m Jiří 2 zl 22 ½ gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž
2 zl 22 ½ gr.

f 201a
Kněždubští povinnosti tyto mají:

Kněždubští sedláci i podsedníci povinni sou k rybníku kněždubskýmu i lhotskýmu robotovati, taras opravovati, ploty plésti, ryby a plody voziti. A podsedníci jakýchkoli pěších robot potřebí jest, to dělati, i příkopy v rybníku vymýtati povinni sou.

Též povinni sou Kněždubští při dvoře strážnickým orati, hnůj voziti, vláčeti, obilí žíti i z pole obilí voziti polouláníci, čtvrtníci, podsedníci i hofeři, až se všecko sklidí.

Dříví ku palivu i ku pivovaru povinni sou v lese strážnickým neb kde se jim ukáže dělati i na zámek strážnický a ku pivovaru voziti.

Též dříví k cihelni, k vápence a i do uhlisk povinni sou voziti.

Též cihly, vápno a uhlí povinni sou přivážeti.

Trávy na loukách při dvoře strážnickým a radějovským i na horách povinni sou síci, seno hrabati i kde se jim ukáže seno voziti.
f 201b
Podsedníci pěší povinni sou do vinohradův panských na Strážnicku Čtvrtí a Klínův po 6 dnech choditi dělati na jakýkoliv dílo, též hrozny zbírati, v putnách do boud nositi, až se všecko sklidí.

Též podsedníci povinni sou ke dvoru strážnickýmu a do zahrady panské robotovati, což se jim rozkáže.

Podsedníci, kteří koně mají, povinni sou podle jiných sousedův k stavení robotovati jako jiní čtvrtníci.

Desátek vinný od vinohradův kněždubských povinni sou na Strážnici odváděti. Platiti se jim má od každé bečky vína desátečního přivezené z důchodův panských po 3 gr alb.

K stavení povinni sou robotovati, dříví voziti i jiné potřeby dodávati.

Ovce panské povinni sou práti a holiti. Platí se jim od staré ovce po 1 den víd a od jehněte po ½ den alb.

Chmel na chmelnici Jeho [Mil]osti Páně povinni sou všickni drhnouti.

Na hon povinni sou všickni choditi neb posílati.
f 202a
Všickni jak kdo sedí povinni sou konopí anebo lnu panskýho po 1 kopě natrhati.

Též podruhové a podruhyně, kteří vinohrady a dobytek mají, povinni sou po 1 kopě, a kteří vinohradův nemají po ½ kopě konopí anebo lnu natrhati.

Podruhyně povinny sou konopě panský tříti. Platí se jim od 1 kyty z pazdeří vytřené po 1 ½ den a od mědlení od 1 kyty po
1 den alb.

Též povinni sou všickni jak kdo sedí každý Jeno [Mil]osti Pánu po 4 loktech konopné neb koudelné příze z panských konopí neb koudele napřísti, zvařiti, oprati, svíti a na zámek Strážnici přivézti za to, že jim Jeho [Mil]ost Pán ráčil dovoliti, aby sobě k obci vinohrad vysadili.

(f 202b – 211b prázdné)