Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Ves Lideřovice

f 146a

Plat za osep žitný o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Vácslav Zimcha ......... z posedku dává ...... 3 gr
Filip Vašiců ........... ze čtvrti ........... 16 gr
Jíra Bradáč ............ ze čtvrti ........... 16 gr
Pavel Vřava ............ ze čtvrti ........... 16 gr
Jan Kapounek ........... z půl lánu ...... 1 zl 6 gr
Pavel Javornický ....... ze čtvrti ........... 16 gr
Vácslav Polívka ........ ze čtvrti ........... 16 gr
Mikuláš Pacek .......... ze čtvrti ........... 16 gr
Vácslav Kunovský ....... ze čtvrti ........... 16 gr
Jíra Vřava ............. z půl lánu ...... 1 zl 2 gr
Šimek Polák ............ z půl lánu ...... 1 zl 2 gr
Jan Kabát .............. ze čtvrti ........... 16 gr
Petr Zimcha ............ ze čtvrti ........... 16 gr
Mathouš Topolský ....... ze čtvrti ........... 16 gr
Jan Čupka .............. ze čtvrti ........... 16 gr
Pars 9 zl 5 gr
f 146b
Jan Machura ........... ze čtvrti ........... 16 gr
Jíra Černíček .......... z podsedka .......... 3 gr
Šimek Pochvatil ........ z podsedka .......... 3 gr
Jíra Zimcha ............ z podsedka .......... 3 gr
Jan Jursák ............. z podsedka .......... 3 gr
Vácslav Syřenka ........ ze čtvrti ........... 16 gr
Mikuláš Hlavenka ....... ze čtvrti ........... 16 gr
Jíra Bánovský .......... z půl lánu ...... 1 zl 2 gr
Mikuláš Škeřup ......... ze čtvrti ........... 16 gr
Vácslav Kaňovský ....... ze čtvrti ........... 16 gr
Mikuláš Žeravský ....... z půl lánu ...... 1 zl 6 gr
Lukáš Nožička .......... ze čtvrti ........... 16 gr
Daněk Milokoštský ...... ze čtvrti ........... 16 gr
Martin Mejtný .......... ze čtvrti ........... 16 gr
Adam Hurýšek ........... ze čtvrti ........... 16 gr
Mikuláš Mlýnek ......... ze čtvrti ........... 16 gr
Jan Mlýnek ............. ze čtvrti ........... 16 gr
Pars 8 zl 12 gr

Summa platu za osep žitný vychází
o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok 17 zl 17 gr.

f 147a
Plat sejry:

Lideřovští všickni, jak kdo sedí, povinni sou dáti při s[vaté]m Jiří po 1 sejru, činí 32 sejry.
Počítajíc každý sejr po 1 gr, činí za ně peněz 1 zl 2 gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž za 32 sejry 1 zl 2 gr.

Plat od obce lideřovské:

Platu z krčmy obec lideřovská dává při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok 24 gr.

Platu za tele dává obec lideřovská při s[vaté]m Jiří jednou v rok 15 gr.

Platu za šindel při s[vaté]m Jiří jednou v rok 20 gr.

Platu za hlásné při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok dávají
1 zl 2 gr.

Platu za šeňk vinný při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok dávati povinni sou 3 zl.

f 147b
Oves platový o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Filip Vašiců .......... ze čtvrti ........... 6 měřic
Jíra Bradáč ........... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Pavel Vřava ........... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Jan Kapounek .......... z půl lánu .......... 12 m[ěřic]
Pavel Javornický ...... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Vácslav Ratiškovský ... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Mikuláš Pacek ......... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Vácslav Kunovský ...... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Jíra Vřava ............ z půl lánu .......... 12 m[ěřic]
Šimek Pochvatil ....... z půl lánu .......... 12 m[ěřic]
Jan Kabát ............. ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Petr Zimcha ........... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Mathouš Topolský ...... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Jan Čupka ............. ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Jan Machura ........... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Vácslav Syřenka ....... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Mikuláš Hlavenka ...... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Jíra Bánovský ......... z půl lánu .......... 12 m[ěřic]
Pars 4 mty 12 měřic
f 148a
Mikuláš Škeřup ........ ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Vácslav Kaňovský ...... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Mikuláš Žeravský ...... z půl lánu .......... 12 m[ěřic]
Lukáš Nožička ......... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Daněk Milokoštský ..... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Martin Mejtný ......... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Adam Hurýšek .......... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Mikuláš Mlejnek ....... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Jan Mlejnek ........... ze čtvrti ........... 6 m[ěřic]
Pars 2 mty

Summa ovsa platovýho z dědiny Lideřovic
vychází o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
6 mtů 12 měřic.

f 148b
Oves a slepice od hor o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

oves slepice
Vácslav Zimcha .... z podsedka ... 1 čtvrt ..... 1 čtvrt
Filip Vašiců ...... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Jíra Bradáč ....... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Pavel Vřava ....... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Jan Kapounek ...... z půl lánu ... 1 měř[ici] .. 1 slepici
Pavel Javornický .. ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Vácslav Ratiškovský ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Mikuláš Pacek ..... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Vácslav Kunovský .. ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Jíra Vřavů ........ z půl lánu ... 1 měřici .... 1 slepici
Šimek Pochvatil ... z půl lánu ... 1 měřici .... 1 slepici
Jan Kabát ......... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Petr Zimcha ....... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Mathouš Topolský .. ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Jan Čupka ......... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Jan Machura ....... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Jíra Černíček ..... z podsedka ... 1 čt[vrt] ... 1 čt[vrt]
Šimek Pochvatil ... z podsedka ... 1 čt[vrt] ... 1 čt[vrt]
Pars ovsa 9 měřic 1 čt[vrt]
Pars slepic 9 slepic 1 čt[vrt]
f 149a
Jíra Zimcha ....... z podsedka ... 1 čt[vrt] ... 1 čt[vrt]
Jan Jursák ........ z podsedka ... 1 čt[vrt] ... 1 čt[vrt]
Vácslav Syřenka ... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Mikuláš Hlavenka .. ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Jíra Bánovský ..... z půl lánu ... 1 měřici .... 1 slepici
Mikuláš Škeřup .... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Vácslav Kaňovský .. ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Mikuláš Žeravský .. z půl lánu ... 1 měřici .... 1 slepici
Lukáš Nožička ..... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Daněk Milokoštský ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Martin Mejtný ..... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Adam Hurýšek ...... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Mikuláš Mlejnek ... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Jan Mlejnek ....... ze čtvrti .... 2 čt[vrti] .. 2 čt[vrti]
Pars ovsa 7 m[ěřic] 2 čt[vrti]
Pars slepic 7 ½ slepice

Summa ovsa platového od hor
vychází při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
17 měřic 1 čt[vrt].

Summa slepic platových od hor
vychází při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
17 slepic 1 čt[vrt].

f 149b
Kuřata platový o s[vaté]m Jiří jednou v rok:
kuřata
Vácslav Zimcha ......... z podsedka ........... 2
Filip Vašiců ........... ze čtvrti ............ 4
Jíra Bradáč ............ ze čtvrti ............ 4
Pavel Vřava ............ ze čtvrti ............ 4
Jan Kapounek ........... z půl lánu ........... 8
Pavel Javornický ....... ze čtvrti ............ 4
Vácslav Ratiškovský .... ze čtvrti ............ 4
Mikuláš Pacek .......... ze čtvrti ............ 4
Vácslav Kunovský ....... ze čtvrti ............ 4
Jíra Vřava ............. z půl lánu ........... 8
Šimek Pochvatil ........ z půl lánu ........... 8
Jan Kabát .............. ze čtvrti ............ 4
Petr Zimcha ............ ze čtvrti ............ 4
Mathouš Topolský ....... ze čtvrti ............ 4
Jan Čupka .............. ze čtvrti ............ 4
Jan Machura ............ ze čtvrti ............ 4
Jíra Černíček .......... z podsedka ........... 2
Šimek Pochvatil ........ z podsedka ........... 2
Pars 1 kopa 18 kuřat
f 150a
Jíra Zimcha ............ z podsedka ........... 2
Jan Jursák ............. z podsedka ........... 2
Vácslav Syřenka ........ ze čtvrti ............ 4
Mikuláš Hlavenka ....... ze čtvrti ............ 4
Jíra Bánovský .......... z půl lánu ........... 8
Mikuláš Škeřup ......... ze čtvrti ............ 4
Vácslav Kaňovský ....... ze čtvrti ............ 4
Mikuláš Žeravský ....... z půl lánu ........... 8
Lukáš Nožička .......... ze čtvrti ............ 4
Daněk Milokošťský ...... ze čtvrti ............ 4
Martin Mejtný .......... ze čtvrti ............ 4
Adam Hurýšek ........... ze čtvrti ............ 4
Mikuláš Mlejnek ........ ze čtvrti ............ 4
Jan Mlejnek ............ ze čtvrti ............ 4
Pars 1 kopa kuřat

Summa kuřat platových
vychází o s[vaté]m Jiří jednou v rok
2 kopy 18 kuřat.

f 150b
Vejce platový o Velikonoci jednou v rok:

Tolikéž povinni sou lideřovští sousedé dávati vajec platových podsedník po 5, čtvrník po 11 a poloulánník po
22 vejcích a na zámek strážnický je přinésti a odvésti.

A jest v té dědině Lideřovicích podle rozepsání ut s[upr]a podsedníků 5, čtvrtníků 22 a poloulánníků 5, činí všech vajec v jedné summě 6 kop 17 vajec.
(f 151 a 152 prázdné)

f 153a
Lideřovští povinnosti tyto mají:

Poloulánníci a čtvrtníci povinni sou rolí Jeho [Mil]osti Páně při dvoře strážnickým orati, vláčeti, hnůj voziti, jakž se jim ukáže.

Dříví na zámek a ku pivovaru povinni sou, kde se jim ukáže, dělati a voziti.

Též dříví k cihelni a k vápence i k pálení uhlí na uhliště povinni sou voziti.

Poloulánníci, čtvrtníci i podsedníci povinni sou obilí žíti i z pole voziti, pokudž se nesežne a nesveze.

Povinni sou všickni trávy na loukách strážnických síci, seno hrabati i voziti do dvora strážnickýho.

Povinni sou všickni s Kněždubskými Pavlů kout posíci, seno zhrabati a do dvoru radějovskýho odvézti.

Povinni sou, když se jim rozkáže, na zámku uklízeti, plac i v pokojích zamětati.
f 153b
Povinni sou ryby nositi z vozů do haltýřův pod zámek.
Tolikéž ty haltýře povinni sou cíditi i příkopu, kterou se na haltýře voda žene.

Kteří koně mají, povinni sou dříví a jiné potřeby k stavení voziti.

Povinni sou spolu s jinými na chmelnici panské chmel zdrhnouti.

Povinni sou na hon choditi nebo posílati.

Povinni sou poloulánníci, čtvrtníci, podsedníci i hofeři, kteří vinohrady své mají, po 1 kopě konopí anebo lnu natrhati a hofeři, kteří vinohradů nemají, po ½ kopě.

Hofeři z Lideřovic povinni sou v zahradách panských mrkev, cibuli a jiné všelijaké zahradní věci pleti a okopávati.

Též podruhyně konopě a len povinny sou tříti.
Platí se jim od jedné kyty z pazdeří po 1 ½ den alb a od mědlení od 1 kyty po 1 den alb.

Lideřovští všickni, jak kdo sedí, povinni sou Jeho [Mil]osti Pánu po 4 klubkách z panských konopí anebo lnu napřísti, oprati, svíti a na zámek Strážnici přinésti.

Povinni sou ovce panské práti a holiti.
Platí se jim od ovce staré po 1 víd a od jehněte po
½ den alb.

(f 154 – 164 prázdné)