Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Ves Nová Lhota

f 402a

Plat stálý s[vat]ojiřský peněžitý i slepice z gruntův novolhotských
slepice
Marek Poláků ........ ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Javorek Pavlačka ... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Pavel Lačný ......... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Martin Slovák ....... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Tomek Nálepa ........ ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Jan Sobek ........... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Jan Lamoš ........... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Jíra Pšurný ......... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Adam Šurman ......... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Kuba Drábků ......... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Mikuláš Povaleč ..... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Valenta Oravský ..... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Pars peněz 9 zl
Pars slepic 12
f 402b
Martin Hanáček ...... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Jan Kozár ........... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Janek Návojský ...... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Michal Poláků ....... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Adam Mrak ........... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Jan Urbanický ....... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Jan Svaradík ........ ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Jan Křivý ........... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Jan Kmetek .......... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Kašpar Gašur ........ ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Jan Kunka ........... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Vašek Havlů ......... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Jan Jablečník ....... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Jan Kanec ........... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Macek Sládek ........ ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Jíra Šklubavica ..... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Jan Kruček .......... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Jíra Drapořit ....... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Mikuláš Kazička ..... ze 1 čtvrti ...... 22 ½ gr ...... 1
Pars peněz 14 zl 7 ½ gr
Pars slepic 19

f 403a
Jíra Holečků ....... ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Jíra Miklošík ...... ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Macek Sedlák ....... ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Adam Ondřejčík ..... ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Ondřej Kejdoš ...... ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Jan Kléšťů ......... ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Adam Mizera ........ ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Jíra Mrkva ......... ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Jíra Kruček ....... ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Mikuláš Struhař .... ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Martin Mrkva ....... ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Jíra Bulena ........ ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Vojtek Polák ....... ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Vácslav Lacek ...... ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Jíra Zuberský ...... ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Jíra Marků ......... ze 1 čtvrti .... 22 ½ gr ........... 1
Jíra Králík ........ ze ½ čtvrti .... 11 gr 1 den 1 v ... ½
Jan Kantořík ....... ze ½ čtvrti .... 11 gr 1 den 1 v ... ½
Jan Hrbáč .......... ze ½ čtvrti .... 11 gr 1 den 1 v ... ½
Pars peněz 13 zl 3 gr 4 ½ den 1 v
Pars slepic 17 ½
f 403b
Vaněk Šimonů ....... ze ½ čtvrti .... 11 gr 1 den 1 v ... ½
Macek Ficek ........ ze ½ čtvrti .... 11 gr 1 den 1 v ... ½
Mathouš Polák ...... ze ½ čtvrti .... 11 gr 1 den 1 v ... ½
Martin Řešetář ..... ze ½ čtvrti .... 11 gr 1 den 1 v ... ½
Filip Němec ........ ze ½ čtvrti .... 11 gr 1 den 1 v ... ½
Ondra Němeček ...... ze ½ čtvrti .... 11 gr 1 den 1 v ... ½
Jíra Babják ........ ze ½ čtvrti .... 11 gr 1 den 1 v ... ½
Ondra Hříva ........ ze ½ čtvrti .... 11 gr 1 den 1 v ... ½
Macek Šmahaj ....... ze ½ čtvrti .... 11 gr 1 den 1 v ... ½
Pars peněz 3 zl 11 gr 1 den 1 v
Pars slepic 4 ½

Summa platu stálýho s[vat]ojiřskýho
vychází z dědiny Nových Lhotek
39 zl 22 ½ gr.

Summa slepic při s[vaté]m Jiří
vychází odtudž
53 slepice.

f 404a
Plat stálý s[vat]ovácslavský peněžitý i slepice z gruntův:

Čtvrtník každý dává platu peněžitýho při s[vaté]m Vácslavě podobně jako při s[vaté]m Jiří po 22 ½ gr, podle toho dává čtvrtník po 2 slepicích.

Půlčtvrtník každý dává platu peněžitýho při s[vaté]m Vác[lavě] podobně jako při s[vaté]m Jiří 11 gr 1 den 1 v, podle toho dává čtvrtník po 1 slepici.

A tak platu peněžitýho s[vat]ovácslavskýho
z dědiny Nových Lhotek vychází v summě
39 zl 22 ½ gr.

A slepic vychází odtudž při s[vaté]m Vácslavě
1 kopa 46 slepic.

f 404b
Plat od mlynářův:

Jíra Javourek ze mlejnu pod Lhotkou dává platu stálýho
při s[vaté]m Jiří ................... 1 zl 15 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž ..... 1 zl 15 gr

Martin Doubrava ze mlejnu pod Omiznou dává platu stálýho
při s[vaté]m Jiří ................... 2 zl
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž ..... 2 zl

Též povinni sou ti dva mlynáři dílo tesařský sekerou při zámku strážnickém aneb ve dvořích, neb kde se jim ukáže, každý do roka po 7 dnech dělati.

(dopsáno později)
Za týž nahoře psané roboty Martin Doubrava, mlynář pod Omiznou, za ouředníka p[ana] Jana Jakubovského uvolil se dávati dobrovolně každého roku po 3 zlm,
totiž při svatém Jiří .................. 1 zl 15 gr
a při svatém Václavě ................... 1 zl 15 gr
a to hned počnouce při svatém Jiří roku tohoto.

f 405a
Plat z roubanic při s[vaté]m Jiří a při s[vaté]m Vácslavě:

Z roubanic při řece

Jíra Zámečník ze 2 roub[anic] ............... 5 gr
Macek Šmahaj ................................ 4 gr
Mikuláš Povaleč ............................. 3 gr
Pavel Pavlačka .............................. 3 gr
Vávra Poláků ................................ 5 gr
Jíra Kruček ................................. 5 gr
Karas ....................................... 3 gr
Jan Lamoš ................................... 6 gr
Jíra Pšurný ................................. 1 gr 3 ½ den
Jan Struhař ................................. 3 gr 3 ½ den
Mikuláš Šidláků ............................. 26 gr
Michal Poláků ............................... 8 gr

Z roubanic za Omiznou

Dobeš Hofer ze 2 roubanic ................... 25 gr
Andres Polák ................................ 15 gr
Jan Lamoš ................................... 15 gr
Pars 4 zl 8 gr
f 405b
Jan Struhař ................................. 10 gr
Vácslav Lacek ............................... 7 gr 3 ½ den
Martin Řešetář .............................. 10 gr

Z roubanic na Havraní pod Omiznou

Jíra Lopatář ................................ 6 gr
Ondra Němeček ............................... 10 gr
Jan Krpel ................................... 10 gr
Valenta Oravský ............................. 15 gr
Jíra Marků .................................. 15 gr
Kryštof Javůrek z roubanice nové ............ 2 gr
Pars 2 zl 25 gr 3 ½ den

Summa všeho platu z roubanic novolhotských
vychází při s[vaté]m Jiří
7 zl 3 gr 3 ½ den
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž
7 zl 3 gr 3 ½ den.
f 406a
(dopsáno poději)
Nachází se taky při tejto dědině louka slove Omizná, louka ta se až posavad k panské ruce drží a ke dvoru velickému užívá.

(f 406b – 409b prázdné)
f 410a
Novolhotští povinnosti tyto mají:

K zámku Strážnici a ke dvoru velickýmu povinni sou robotami pěšími, když se jim rozkáže, a na jakoukoli robotu choditi nebo posílati.

Povinni sou tři dni do roka orati.

Povinni sou dva dni obilí žíti.

Povinni sou louku slove na Omiže posíci, seno hrabati a do kup složiti.

Na hon povinni sou všickni choditi nebo posílati.

Hofeři, kteří sobě dobytky chovají, povinni sou každý konopí nebo lnu panskýho po 1 kopě, a kteří dobytku nechovají, každý po ½ kopě natrhati.

Hoferkyně povinny sou konopě panský nebo len tříti.
Platí se jim od 1 kyty z pazdeří vytřené po 1 ½ den a od mědlení 1 kyty po 1 den alb.
f 410b
Hofeři a hoferkyně povinni sou v zahradách panských pleti, zelí okopávati, mrkev, řepu a cibuli vykopávati a vybírati.

Ovce panské povinni sou práti a holiti.
Platí se jim od 1 ovce staré po 1 den víd a od jehněte po
½ den alb.

Povinni sou všickni, každý jak kdo sedí, po 4 klubkách příze z panských konopí nebo lnu napřísti, oprati, svíti a na zámek Strážnici přivézti.

(f 411a – 442b prázdné)

______________________________________________________________

Urbář strážnického panství z roku 1617,
Moravský zemský archiv Brno, fond F 90, inv. č. 5.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, září 2005.