Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Ves Petrov

f 89a

Plat peněžitej z gruntův i za sejry:

Jakub Kolšů ............ z podsedku ......... 6 gr
Vácslav Mathoušků ...... z půl podsedku ..... 3 gr
Vašek Ambrových ........ z půl lánu roli .... 7 gr 2 den
Pavel Gelbošek ......... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Jíra Škřivánek ......... z podsedka ......... 6 gr
Mikuláš Vlach .......... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Martin Martinků ........ z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Jan Maděrek ............ z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Vašek Drobných ......... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Jan Čurík .............. z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Jan Sýkora ............. ze 1 čtvrti roli ... 3 gr 4 ½ den
P[an] Ladislav Hleděnohorský ze 3 čtvrtí roli 10 gr 6 ½ den
Pars 2 zl 20 gr 4 den
f 89b
Jakub Slezák ........... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Martin Bílý ............ z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Jan Chřenek ............ z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Martin Hlaváček ........ z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Jan Konečný ............ z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Kašpar Krutý ........... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Bartoš Shromáždil ...... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Vácslav Staňků ......... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Pavel Charvát .......... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Vácslav Soška .......... z podsedku ......... 6 gr
Thomáš Buchlovský ...... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Mathouš Křemen ......... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Pavel Krchňavý ......... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Jíra Malík ............. z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Jan Škřivánek .......... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Kašpar Hrušků .......... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Thomáš Pravda .......... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Martin Koválovský ...... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Ondra Hrbáček .......... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Adam Krutý ............. z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Pars 4 zl 24 gr 3 den
f 90a
Martin Prchlíků ........ z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Jíra Macků ............. z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Jíra Charabec .......... z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Mathyáš Krejčíř ........ z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Martin Burian .......... z podsedku ......... 6 gr
Mikuláš Baše ........... z podsedku ......... 6 gr
Pavel Mathoušků ........ z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Jíra Buček ............. z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Jan Milický ............ ze 1 čtvrti ........ 3 gr 4 ½ den

Martin Škrabák ......... z půl podsedku ..... 3 gr
Vojtek Chmelař ......... z půl podsedku ..... 3 gr
Thomáš Holej ........... z podsedku ......... 6 gr
Jan Masařů ............. z půl podsedku ..... 3 gr
Jakub Polák ............ z půl lánu ......... 7 gr 2 den
Vácslav Hlucký ......... z půl podsedku ..... 3 gr
Vávra Smetana .......... z půl podsedku ..... 3 gr
Jan Němčanský .......... z půl podsedku ..... 3 gr
Jan Straka ............. z půl podsedku ..... 3 gr
Jan Masař .............. z půl podsedku ..... 3 gr
Mikuláš Rivola ......... z půl podsedku ..... 3 gr
Pars 3 zl 9 gr 1 ½ den
f 90b
Řehoř Polák ............ z půl podsedku ..... 3 gr
Adam Kunovský .......... z půl podsedku ..... 3 gr
Matěj Pavlíků .......... z půl podsedku ..... 3 gr
Jan Popelák ............ z půl podsedku ..... 3 gr
Vítek Polák ............ z půl podsedku ..... 3 gr
Pars 15 gr

Summa platu peněžitýho z gruntův i za sejr
vychází při s[vaté]m Jiří 11 zl 9 gr 4 ½ den.

Summa téhož platu vychází
při svatým Vácslavě 11 zl 9 gr 4 ½ den.

f 91a
Plat za osep žitný o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Vašek Ambrových ......... z půl lánu roli ...... 24 gr
Pavel Gelbášek .......... z půl lánu ........... 24 gr
Mikuláš Vlach ........... z půl lánu ........... 24 gr
Martin Martinků ......... z půl lánu ........... 24 gr
Jan Maděrek ............. z půl lánu ........... 24 gr
Vašek Drobných .......... z půl lánu ........... 24 gr
Jan Čurík ............... z půl lánu ........... 24 gr
Jan Sýkora .............. ze čtvrti roli ....... 12 gr
P[an] Ladislav Hleděnohorský ze 3 čtvrtí ... 1 zl 6 gr
Jakub Slezák ............ z půl lánu ........... 24 gr
Martin Bílý ............. z půl lánu ........... 24 gr
Jan Chřenek ............. z půl lánu ........... 24 gr
Martin Hlaváček ......... z půl lánu ........... 24 gr
Jan Konečný ............. z půl lánu ........... 24 gr
Kašpar Krutý ............ z půl lánu ........... 24 gr
Bartoš Shromáždil ....... z půl lánu ........... 24 gr
Vácslav Staňků .......... z půl lánu ........... 24 gr
Pavel Charvát ........... z půl lánu ........... 24 gr
Pars 14 zl 12 gr
f 91b
Thomáš Buchlovský ....... z půl lánu ........... 24 gr
Mathouš Křemen .......... z půl lánu ........... 24 gr
Pavel Krchňavý .......... z půl lánu ........... 24 gr
Jíra Malík .............. z půl lánu ........... 24 gr
Jan Škřivánek ........... z půl lánu ........... 24 gr
Kašpar Hrušků ........... z půl lánu ........... 24 gr
Thomáš Pravda ........... z půl lánu ........... 24 gr
Martin Koválovský ....... z půl lánu ........... 24 gr
Ondra Hrbáček ........... z půl lánu ........... 24 gr
Adam Krutý .............. z půl lánu ........... 24 gr
Martin Prchlíků ......... z půl lánu ........... 24 gr
Jíra Macků .............. z půl lánu ........... 24 gr
Jíra Charabec ........... z půl lánu ........... 24 gr
Mathyáš Krejčíř ......... z půl lánu ........... 24 gr
Pavel Mathoušků ......... z půl lánu ........... 24 gr
Jíra Buček .............. z půl lánu ........... 24 gr
Jan Milický ............. z půl lánu ........... 24 gr
Jakub Polák ............. z půl lánu ........... 24 gr
Pars 14 zl

Summa platu za osep žitný
při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
vychází 28 zl 12 gr.

f 92a
Oves při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok dávají:

Vašek Ambrových ........ z půl lánu .... ovsa 5 měřic
Pavel Gelbášek ......... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Mikuláš Vlach .......... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Martin Martinků ........ z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Jan Maděrek ............ z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Vašek Drobných ......... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Jan Čurík .............. z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Jan Sýkora ............. ze 1 čtvrti ........ 2 ½ m[ěřice]
P[an] Ladislav Hleděnohorský ze 3 čtvrtí .... 7 ½ m[ěřice]
Jakub Slezák ........... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Martin Bílý ............ z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Jan Chřenek ............ z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Martin Hlaváček ........ z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Jan Konečný ............ z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Kašpar Krutý ........... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Bartoš Shromáždil ...... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Vácslav Staňků ......... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Pavel Charvát .......... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Pars 3 mty
f 92b
Thomáš Buchlovský ...... z půl lánu ......... 5 měřic]
Mathouš Křemen ......... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Pavel Krchňavý ......... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Jíra Malík ............. z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Jan Škřivánek .......... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Kašpar Hrušků .......... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Thomáš Pravda .......... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Martin Koválovský ...... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Ondra Hrbáček .......... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Adam Krutý ............. z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Martin Prchlíků ........ z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Jíra Macků ............. z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Jíra Charabec .......... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Mathyáš Krejčí ......... z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Pavel Mathoušků ........ z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Jíra Bučků ............. z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Jan Velický ............ z 1 čtvrti ......... 2 ½ m[ěřice]
Jakub Polák ............ z půl lánu ......... 5 m[ěřic]
Pars 2 mty 27 ½ m[ěřice]

Summa ovsa purgkrechtního při s[vaté]m Vácslavě
jednou v rok vychází
5 mtů 27 ½ m[ěřice].

f 93a
Obilí v snopech:

Každý poloulánník povinen jest Jeho [Mil]osti Pánu po žních žita 1 kopu a ovsa 1 kopu, též čtvrtník polovici toho, totiž po ½ kopě žita a ovsa do dvoru strážnickýho přivézti.

Učiní kop žita 35 ½ kopy,
ovsa tolikéž 35 ½ kopy.

f 93b
Kury humenní při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok dávají:

Vašek Ambrových ......... z půl lánu ....... kury 4
Pavel Gelbášek .......... z půl lánu ............ 4
Mikuláš Vlach ........... z půl lánu ............ 4
Martin Martinků ......... z půl lánu ............ 4
Jan Maděrek ............. z půl lánu ............ 4
Vašek Drobných .......... z půl lánu ............ 4
Jan Čurík ............... z půl lánu ............ 4
Jan Sýkora .............. ze 1 čtvrti ........... 2
P[an] Ladislav Hleděnohorský ze 3 čtvrtí ........ 6
Jakub Slezák ............ z půl lánu ............ 4
Martin Bílý ............. z půl lánu ............ 4
Jan Chřenek ............. z půl lánu ............ 4
Martin Hlaváček ......... z půl lánu ............ 4
Jan Konečný ............. z půl lánu ............ 4
Kašpar Krutý ............ z půl lánu ............ 4
Bartoš Shromáždil ....... z půl lánu ............ 4
Vácslav Staňků .......... z půl lánu ............ 4
Pavel Charvát ........... z půl lánu ............ 4
Thomáš Buchlovský ....... z půl lánu ............ 4
Mathouš Křemen .......... z půl lánu ............ 4
Pars 1 kopa 20 kur
f 94a
Pavel Krchňavý .......... z půl lánu ............ 4
Jíra Malík .............. z půl lánu ............ 4
Jan Škřivánek ........... z půl lánu ............ 4
Kašpar Hrušků ........... z půl lánu ............ 4
Thomáš Pravda ........... z půl lánu ............ 4
Martin Koválovský ....... z půl lánu ............ 4
Ondra Hrbáček ........... z půl lánu ............ 4
Adam Krutý .............. z půl lánu ............ 4
Martin Prchlíků ......... z půl lánu ............ 4
Jíra Macků .............. z půl lánu ............ 4
Jíra Charabec ........... z půl lánu ............ 4
Mathyáš Krejčíř ......... z půl lánu ............ 4
Pavel Mathoušků ......... z půl lánu ............ 4
Jíra Buček .............. z půl lánu ............ 4
Jan Velický ............. z půl lánu ............ 4
Jakub Polák ............. z půl lánu ............ 4
Pars 1 kopa 2 kury

Summa kur humenních při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
vychází 2 kopy 22 kury.

Počítajíc každou slepici po 12 den,
činí za ně peněz 8 zl 3 gr 3 den.

f 94b
Vejce:

Tolikéž každý poloulánník dává při Velikonoci jednou v rok po 12 vejcích a čtvrtník po 6 vejcích.

Jest poloulánníků 33 a čtvrtníků 5.

Vychází všech vajec v summě 7 kop 6 vajec.

Ty se dávají na zámek do fraucimeru.

f 95a
Chmel o svatým Vácslavě jednou v rok:

Jakub Kolšů ............ z podsedku ..... chmele 1 měřici
Vácslav Mathoušků ...... z půl podsedku ........ ½ m[ěřice]
Vašek Ambrových ........ z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Pavel Gelbášek ......... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Jíra Škřivánek ......... z podsedku ............ 1 m[ěřici]
Mikuláš Vlach .......... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Martin Martinků ........ z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Jan Maděrek ............ z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Vašek Drobných ......... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Jan Čurík .............. z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Jan Sýkora ............. ze 1 čtvrti ........... 1 m[ěřici]
[Pan] Ladislav Hleděnohorský ze 3 čtvrtí ....... 3 m[ěřice]
Jakub Slezák ........... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Martin Bílý ............ z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Jan Chřenek ............ z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Martin Hlaváček ........ z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Jan Konečný ............ z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Pars 1 met ½ m[ěřice]
f 95b
Kašpar Krutý ........... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Bartoš Shromáždil ...... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Vácslav Staňků ......... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Pavel Charvát .......... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Vácslav Soška .......... z podsedku ............ 1 m[ěřici]
Thomáš Buchlovský ...... z půl lánu ............ 1 m[ěřici]
Mathouš Křemen ......... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Pavel Krchňavý ......... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Jíra Malík ............. z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Jan Škřivánek .......... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Kašpar Hrušků .......... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Thomáš Pravda .......... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Martin Koválovský ...... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Ondra Hrbáček .......... z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Adam Krutý ............. z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Martin Prchlíků ........ z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Jíra Macků ............. z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Mathyáš Krejčíř ........ z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Martin Burian .......... z podsedku ............ 1 m[ěřici]
Pars 1 met 8 m[ěřic]
f 96a
Mikuláš Baše ........... z podsedku ............ 1 m[ěřici]
Pavel Mathoušků ........ z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Jíra Buček ............. z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Jan Velický ............ ze 1 čtvrti ........... 1 m[ěřici]
Martin Škrabák ......... z půl podsedku ........ ½ m[ěřice]
Vojtek Chmelař ......... z půl podsedku ........ ½ m[ěřice]
Thomáš Holej ........... z podsedku ............ 1 m[ěřici]

Jan Masařů ............. z půl podsedku ........ ½ m[ěřice]
Jakub Polák ............ z půl lánu ............ 2 m[ěřice]
Vácslav Hlucký ......... z půl podsedku ........ ½ m[ěřice]
Vávra Smetana .......... z půl podsedka ........ ½ m[ěřice]
Jan Němčanský .......... z půl podsedku ........ ½ m[ěřice]
Jan Straka ............. z půl podsedka ........ ½ m[ěřice]
Jan Masař .............. z půl podsedka ........ ½ m[ěřice]
Mikuláš Rivola ......... z půl podsedka ........ ½ m[ěřice]
Řehoř Polák ............ z půl podsedka ........ ½ m[ěřice]
Adam Kunovský .......... z půl podsedku ........ ½ m[ěřice]
Matěj Pavlíků .......... z půl podsedku ........ ½ m[ěřice]
Jan Popelák ............ z půl podsedku ........ ½ m[ěřice]
Vítek Polák ............ z půl podsedka ........ ½ m[ěřice]
Pars 16 m[ěřic]
f 96b

Summa chmele při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
vychází 2 mty 24 ½ m[ěřice].

Počítajíc každou měřici chmele po 3 gr,
učiní peněz za něj 8 zl 13 gr 3 ½ den.

Oves od hor a slepice:

Též povinni sou poloulánníci, čtvrtníci, podsedníci i půl podsedníci oves a slepice za užívání hor při s[vaté]m Vácslavě dávati v summě 1 met 9 m[ěřic].

Též slepic po témž ovse od hor vychází o s[vaté]m Vácslavě v summě 39 slepic.

f 97a
Plat od obce petrovské:

Z krčmy.
Obec petrovská platí při s[vaté]m Jiří 12 gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 12 gr.

Ze 2 telat.
Obc petrovská platí při s[vaté]m Jiří jednou v rok a dávají 1 zl 12 gr 4 den.

Za nechování hlásnýho.
Obec petrovská dávají platu při s[vaté]m Jiří 2 zl 22 ½ gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 2 zl 22 ½ gr.

Za šindel.
Obec petrovská dává platu při s[vaté]m Jiří jednou v rok
20 gr.

Za šeňk vinný.
Obec petrovská dává platu při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok 3 zl 15 gr.

f 97b
Plat od řezníků petrovských:

Když jest v dědině Petrově řezník, dává platu na konec masopustu loje přepuštěného 1 kámen a k Velikonoci dává jeřábka 1.

Plat od mlynáře petrovskýho:

Dává platu peněžitého při s[vaté]m Jiří 3 zl a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 3 zl.

Tolikéž mlynář petrovský povinen jest s jinými mlynáři dělati sekerou dílo tesařské, když se jemu poručí a ukáže, po 6 dní.

f 98a
Rybáři petrovští

Plat od rybářů petrovských z řík obroky:

Jíra Kopec z říky slove Otok platí obroku
každý pátek za ............................... 1 gr
Mikuláš Kušánek z říky slove Babí doly
dává každý pátek obroku za ................... 1 gr
Jan Kvasnička z říky Dobřejov dává za ........... 1 gr
Jan Škrášek z říky Studené dává za .............. 1 gr
Pavel Kušánek z říky Jasenov dává za ............ 1 gr
Martin Kopec z říky Dobrní struhy dává za ....... 1 gr
Jan Štěpánů z říky Čeřence dává za .............. 1 gr
Martin Krejčířů z říky Kochlov dává za .......... 1 gr

Obroky přes půst nevyrážejí se rybářům petrovským, kromě dokud Morava stojí nad mostem zamrzlá, tak jako strážnickým a rohateckým rybářům.

f 98b
Více rybáři tito obroky spravovati mají za to, že jim od Jeho [Mil]ost Pána dovoleno jest letha 1593 hrází dělati:

Jíra Bartošových ............................ ½ obroku
Jan Grošík .................................. ½ obroku
Jíra Krejčíř ................................ ½ obroku
Jan Kušánků ................................. ½ obroku

Summa obrokův od rybářů petrovských za 22 neděle
vychází při s[vaté]m Jiří 220 obrokův,
činí za ně peněz po 1 gr 7 zl 10 gr.

Summa tychž obrokův od rybářův petrovských za 30 nedělí
vychází při s[vaté]m Vácslavě 300 obrokův,
činí za ně peněz po 1 gr 10 zl.

f 99a
Plat z řeky na Moravě rybáři tito jednou v rok, totiž o s[vaté]m Jiří, spravují:

Jíra Krejčí dává .......................... 16 gr
Jíra Bartošů .............................. 17 gr
Jan Grošík ................................ 17 gr
Jan Kušánek ............................... 17 gr

Summa platu z řeky na Moravě
o s[vaté]m Jiří jednou v rok
2 zl 7 gr.

Plat cti od rybářů petrovských:

Jíra Kopec ................................ 4 gr
Mikuláš Kušánek ........................... 2 gr
Jan Kvasnička ............................. 4 gr
Jan Škrášek ............................... 4 gr
Pavel Kušánek ............................. 4 gr
Martin Kopec .............................. 4 gr
Jan Štěpánů ............................... 4 gr
Martin Krejčířů ........................... 4 gr

Summa platu cti při s[vaté]m Jiří 1 zl
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 1 zl.

f 99b
Plat od háje:

Rybáři všickni, kteříž řeky v strouhách mají, platu od háje jednou v rok, totiž při s[vaté]m Jiří, dávají 1 zl 2 gr.

Plat od sezí:

Kdo sezi postaví, platí od ní po 4 gr.

Plat od hledání jezýců:

Každý rybář i plesník dává jednou v rok, totiž o s[vaté]m Jiří, po 4 gr, činí v summě 1 zl 18 gr.

f 100a
Raky rybáři petrovští dávají:

Jíra Kopec ................................ 2 kopy
Mikuláš Kušánek ........................... 2 kopy
Jan Kvasnička ............................. 2 kopy
Jan Škrášek ............................... 2 kopy
Pavel Kušánek ............................. 2 kopy
Martin Kopec .............................. 2 kopy
Jan Štěpánů ............................... 2 kopy
Martin Krejčířů ........................... 2 kopy

Summa raků od rybářů petrovských
vychází 16 kop.

f 100b
Prodaj lesu petrovskýho.

Plat od pastvy svinské:

Z domácích sousedův petrovských kdo honí svině do petrovských lesů, povinen jest dáti Jeho [Mil]osti Pánu platu od každé svině po 1 gr.

(f 101 – 105 prázdné)

f 106a
Petrovští povinnosti tyto mají:

Petrovští všickni povinni sou k rybníku petrovskýmu robotovati, ploty plésti, tarasy opravovati i pro plod jezditi a ryby voziti.

Též povinni sou na rybníku kněždubským a lhotským a na hatěch rohateckých meslo své opravovati, kamení neb rejz na taras voziti a pokládati.

Též povinni sou při dvoře strážnickým vorati, hnůj voziti, vláčeti, žíti, z pole obilí voziti, poloulánníci, čtvrtníci, podsedníci i hofeři, až se všecko sklidí.

Též povinni sou dříví ku palivu i ku pivovaru v lese strážnickým, neb kde se jim ukáže, dělati a na zámek Strážnici i ku pivovaru voziti.

Též povinni sou dříví do cihelny, k vápence i do uhlisk voziti.

Též cihly, vápno a uhlí na zámek přivážeti.

Povinni sou trávy na loukách při dvoře strážnickým a radějovským i na horách séci, hrabati i sena, kde se jim ukáže, voziti.
f 106b
Též povinni sou podsedníci pěší do vinohradův panských v hoře Ronové choditi a všelijaká díla dělati. Platí se kopáčům na den po 3 gr a vazačkám po 1 gr 5 den.

Též povinni sou ke dvoru strážnickýmu a do zahrady panské i do chmelnice robotovati, což se jim rozkáže.

Podsedníci, kteří koně mají, povinni sou podle jiných sousedův k stavení robotovati jak jiní čtvrtníci.

Povinni sou Petrovští chmel na panské chmelnici zdrhnouti.

Chřenu což ho potřebí jest, povinni sou na zámek Strážnici bez uplacování dodávati.

Povinni sou na hon choditi.

Povinni sou ovce panské práti a holiti. Platí se jim od
1 ovce staré aneb skopce po 1 víd a od jehněte po ½ den.

Povinni sou všickni po 1 kopě konopí nebo lnu natrhati.

Hofeři a hoferkyně, kteří své vinohrady mají, povinni sou po 1 kopě, a kteříž vinoh[rady] nemají, po ½ kopě konopí anebo lnu natrhati.

Hoferkyně povinny sou konopě anebo len tříti. Platí se jim od jedné kyty z pazdeří vytřené po 1 ½ den a od mědlení od
1 kyty po 1 den alb.
f 107a
Hofeři a hoferkyně povinni sou v zahradách panských pleti, zelí okopávati, mrkev, cibuli a řepu vybírati i což více potřebí okolo zahradních věcí dělati.

Též povinni sou Petrovští desátek vinný od vinohradův strážnických na zámek odvážeti. Platiti se jim má od každé bečky vína přivezené podle toho, od které hory co přivezou, jakž při městě Strážnici rozepsáno jest.

Též povinni sou všickni Petrovští, jak kdo sedí, z panských konopí aneb koudele po 4 loktech příze napřísti, zvařiti, oprati, svíti a na zámek Strážnici přivézti za to, že jim pán ráčil dovoliti, aby sobě k obci vinoh[rad] vysadili.

f 107b
Rybáři petrovští tyto povinnosti mají:

Povinni sou rybáři petrovští s rybáři strážnickými a rohateckými všecky rybníky na panství strážnickém společně sloviti, palesky plésti, nevody nové vázati, tenata opravovati i z haltýřů ryby vylovovati.

f 108a
Důchodové běžní při Petrově:

Z lesův petrovských dříví prodati se může každého roku za některý sto zlatých.

Za pastvu svinskou i za žalud zbírání ovsa některý met se dostati může, když se žalud obrodí.

Štěpnice na Petrovsku, v nichž se může do 4 nebo 5 vozů sena nadělati, též ovotce, jablek, hrušek a jinýho ovotcí nemálo bejvá, když se obrodí.

Kolář když jest v dědině, dává platu pánu 1 vůz novej.

Lázna petrovská.

Rybník petrovský.

(f 109 – 112 prázdné)