Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Ves Sudoměřice

f 119a

Plat peněžitý stálý z gruntův při s[vaté]m Jiří i při s[vaté]m Vácslavě:

Jíra Caláb .......... z půl podsedku ...... 3 ½ den
Jan Vácslavů ........ z podsedka .......... 1 gr
Mikuláš Vašina ...... z půl podsedka ...... 3 ½ den
Martin Barchanec .... z půl podsedka ...... 3 ½ den
Mathouš Vrbecký ..... z půl podsedka a z roli 4 gr 3 ½ den
Jíra Michalů ........ z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Jan Zlý ............. z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Kateřina Bednářka ... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Lukáš Okáňů ......... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Jíra Hudec .......... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Pavel Bahnů ......... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Mik[uláš] Staňka Sedlákova z půl pods[edku] 3 ½ den
Šimek Slavík ........ z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Jíra Vaňů ........... z poloulání ......... 9 gr
Matěj Škřítků ....... z půl podsedka ...... 3 ½ den
Mikuláš Vašina ...... z půl podsedka ...... 3 ½ den
Pars 21 gr
f 119b
Vácslav Kment ....... z půl podsedka ...... 3 ½ den
Matěj Michalů ....... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Jíra Zezhule ........ z poloulání ......... 9 gr
Matěj Hanáček ....... z poloulání ......... 9 gr
Matěj Matějkových ... z poloulání ......... 9 gr
Staněk Ondrových .... z půl podsedka ...... 3 ½ den
Matěj Mléčka ........ z půl podsedka ...... 3 ½ den
Martin Rohatecký .... z poloulání ......... 9 gr
Vácslav Vešek ....... z poloulání ......... 9 gr
Jan Hanák ........... z ploulání .......... 9 gr
Urban Vítka Tkadlcového z poloulání ....... 9 gr
Jan Václavů ......... z poloulání ......... 9 gr
Jíra Hazuka ......... z poloulání ......... 9 gr
Matěj Zálešák ....... z poloulání ......... 9 gr
Daniel Fojtů ........ z poloulání ......... 9 gr
Mikuláš Martinových z poloulání ......... 9 gr
Matěj Škřítků ....... z poloulání ......... 9 gr
Matěj Bahnů ......... z poloulání ......... 9 gr
Daniel Charvát ...... z poloulání ......... 9 gr
Jíra Bahnů .......... z půl podsedka ...... 3 ½ den
Jíra Mikulových ..... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Daniel Jana Fojtových z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Matěj Škřítkových ... z půl podsedka ...... 3 ½ den
Jan Matějových ...... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Pars 4 zl 19 gr 3 ½ den

f 120a
Jíra Břice .......... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Jíra Tkadlec ........ z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Mikuláš Kaše ........ z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Martin Maxenda ...... z poloulání ......... 9 gr
Jan Churý ........... z půl podsedka ...... 3 ½ den
Jan Čech ............ z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Staněk Žilových ..... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Pavel Fojtů ......... z poloulání ......... 9 gr
Martin Ambrouzů ..... z poloulání ......... 9 gr
Mikuláš Cecoň ....... z poloulání ......... 9 gr
Mikuláš Pohunků ..... z poloulání ......... 9 gr
Jan Střílecký ....... z poloulání ......... 9 gr
Michal Juška ........ z poloulání ......... 9 gr
Martin Karšů ........ z poloulání ......... 9 gr 2 den
Jíra Hošek .......... z poloulání ......... 9 gr 2 den
Ambra Jana Vaškových z poloulání ......... 9 gr 2 den
Pavel Velický ....... z poloulání ......... 9 gr 2 den
Mikuláš Velický ..... z poloulání ......... 9 gr
Jíra Bartoše Valových z poloulání ......... 9 gr
Mikuláš Rozum ....... z poloulání ......... 9 gr
Jan Prokšů .......... z poloulání ......... 9 gr
Mikuláš Zálešák ..... z poloulání ......... 9 gr
Mathouš Šarů ........ z půl podsedka ...... 3 ½ den
Pars 4 zl 28 gr 4 ½ den
f 120b
Jan Jeřabů .......... z půl podsedka ...... 3 ½ den
Jan Karšových ...... z půl pods[edku] a z roli 4 gr 3 ½ den
Jakub Valových ..... z půl pods[edku] a z roli 4 gr 3 ½ den
Petr Hloušků ........ z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Mathouš Pelkovský ... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Adam Vašinových ..... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Jan Prokšů .......... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Vávra Koulala ....... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Vaněk Zhořelej ...... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Pavel Vachkových .... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Jíra Hora ........... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Vácslav Lžičař ...... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Pavel Druška ........ z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Martin Jakubců ...... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Jíra Okáň ........... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Jan Karšových ....... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Jíra Bystřický ...... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Jan Zdounecký ....... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Matěj Sysel ......... z půl podsed[ku] .... 3 ½ den
Matěj Koloděj ....... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Jan Křepka .......... z půl pods[edku] .... 3 ½ den
Mikuláš Maxendových z půl podsedka ...... 3 ½ den
Pars 19 gr

Summa platu stálýho peněžitýho z gruntův
vychází při s[vaté]m Jiří 10 zl 28 gr 1 den
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 10 zl 28 gr 1 den.

f 121a
Kury humenní

Každý polouláník a čtvrtník dává kury humenní o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Vácslav Knotek ............ z poloulání .......... 5 kur
Matěj Hanáček ............. z poloulání .......... 5 kur
Matej Matějkových ......... z poloulání .......... 5 kur
Staněk Ondrů .............. z poloulání .......... 5 kur
Matěj Mléčků .............. z poloulání .......... 5 kur
Martin Rohatecký .......... z poloulání .......... 5 kur
Vácslav Vršek ............. z poloulání .......... 5 kur
Jan Koudela ............... z poloulání .......... 5 kur
Urban Tkadlcových ......... z poloulání .......... 5 kur
Jan Václavů ............... z poloulání .......... 5 kur
Jíra Michalů .............. z poloulání .......... 5 kur
Matěj Zálešák ............. z poloulání .......... 5 kur
Daniel Fojtů .............. z poloulání .......... 5 kur
Mikuláš Martinových ....... z poloulání .......... 5 kur
Matěj Škřítků ............. z poloulání .......... 5 kur
Matěj Bahnů ............... z poloulání .......... 5 kur
Daniel Charvát ............ z poloulání .......... 5 kur
Pavel Fojtů ............... z poloulání .......... 5 kur
Martin Ambrouzů ........... z poloulání .......... 5 kur
Pars 1 kopa 35 kur
f 121b
Mikuláš Cecoň ............. z poloulání .......... 5 kur
Mikuláš Pohunků ........... z poloulání .......... 5 kur
Jan Střílecký ............. z poloulání .......... 5 kur
Michal Juška .............. z poloulání .......... 5 kur
Martin Karšů .............. z poloulání .......... 5 kur
Jíra Hošek ................ z poloulání .......... 5 kur
Urban Jana Vaškových ...... z poloulání .......... 5 kur
Pavel Velický ............. z poloulání .......... 5 kur
Mikuláš Velický ........... z poloulání .......... 5 kur
Jíra Valových ............. z poloulání .......... 5 kur
Mikuláš Rozum ............. z poloulání .......... 5 kur
Jan Prokšů ................ z poloulání .......... 5 kur
Mikuláš Zálešák ........... z poloulání .......... 5 kur
Pars 1 kopa 5 kur

Summa kur humenních vychází jednou v rok,
totiž při s[vaté]m Vácslavě, 2 kopy 40 kur.
Summa za ty kury humenní, počítaje každou po 12 den alb,
učiní na penězích 9 zl 4 gr 2 den.

f 122a
(chybí list)
[Plat z roubanic:]

Mathouš Vrbeckých ......................... 5 gr 4 den
Jíra Bartošových .......................... 4 gr 4 den
Jan Matějkových ........................... 3 gr 5 den
Jan Čech .................................. 3 gr 3 den
Mikuláš Jana Martinových .................. 3 gr
Petr Hloušek .............................. 8 gr
Jíra Pohunek .............................. 4 gr
Martin Vrbeckých .......................... 4 gr
Mikuláš Velický ........................... 4 gr
Pars 1 zl 10 gr 2 den

Summa platu z roubanic v Křivým koutě
vychází při s[vaté]m Jiří 1 zl 28 gr 4 ½ den
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 1 zl 28 gr 4 ½ den.

Summa platu z těch všech nových roubanic sudoměřických
vychází při s[vaté]m Jiří 6 zl 23 gr 4 ½ den
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 6 zl 23 gr 4 ½ den.

f 122b
Plat stálý od obce sudoměřické:

Za nechování hlásnýho povinna jest obec sudoměřická platu dávati při s[vaté]m Jiří 2 zl 22 ½ gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 2 zl 22 ½ gr.

Platu z krčmy dává obec platu při s[vaté]m Jiří 16 gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 16 gr.

Platu za 2 telat dává obec sudoměřická při s[vaté]m Jiří jednou v rok 1 zl 12 gr 4 den.

Platu za šindel obec sudoměřická dává při s[vaté]m Jiří jednou v rok 23 gr 4 den.

Platu za šeňk vinný obec sudoměřická dává při s[vaté]m Jiří jednou v rok 4 zl 15 gr.

f 123a
Obilí v snopech:

Každý poloulánník v Sudoměřicích povinnen jest každého roku žita 1 kopu a ovsa 1 kopu a čtvrtník žita ½ kopy a ovsa ½ kopy z rolí svých Jeho [Mil]osti Pánu dáti a [do] dvoru a stodol panských přivézti.

Učiní kop žita 32 kop a ovsa 32 kop.

Oves a slepice od hor:

Každý poloulánník povinnen jest při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok ovsa od hor ½ měřice a podsedníci každý ovsa po
1 čtvrti a tolikéž slepic každoročně dávati.

Učiní ovsa od hor v summě 1 met a slepic od hor též
30 slepic.

f 123b
Plat od řezníka sudoměřickýho:

Když jest řezník na dědině, dává platu o masopustě loje
1 kámen a k hodům Velikonočním jeřábka 1.

Plat od koláře:

Když jest na dědině kolář, dává platu na zámek 1 vůz novej.

Plat od pastvy svinské, když se žalud obrodí.

(f 124 prázdný)

f 125a
Sudoměřičští povinnosti tyto mají:

Při dvoře strážnickým povinni sou orati, hnůj voziti, vláčiti, žíti, obilí z pole voziti, poloulánníci, čtvrtníci, podsedníci i hofeři, až se všecko sklidí.

Povinni sou dříví ku palivu i ku pivovaru v lese strážnickým, neb kde se jim ukáže, dělati, na zámek Strážnici i ku pivovaru je voziti.

Též povinni sou k cihelni, k vápence a do uhlisk na uhlí dříví voziti i zase cihly, vápno i uhlí na zámek, neb kde se jim ukáže, přivážeti.

Trávy na loukách při dvoře strážnickým a radějovským i na horách povinni sou síci, hrabati i sena, kde se jim ukáže, voziti.

Podsedníci pěší povinni sou do vinohradův panských slove v hoře Ronové choditi a díla všelijaká dělati.
Platí se jim od řezu, dolování, kopání a kolí tlučení na den beze stravy po 3 gr alb a vazačkám platí se na den beze stravy po 1 gr 5 den.

Ke dvoru strážnickýmu a do zahrady panské i chmelnice povinni sou robotovati, což se jim rozkáže.
f 125b
Podsedníci kteří koně mají, povinni sou podle jiných sousedův k stavení robotovati jako jiní čtvrtníci.

Povinni sou taky chmel panský drhnouti.

Též všickni Sudoměřičští povinni sou k rybníku petrovkýmu robotovati, ploty plésti, tarasy opravovati i pro plod jezditi a ryby voziti.

Na hatěch rohateckých, též na rybníku lhotským a kněždubským povinni sou mesla svá, když jim ukázáno bude, opravovati.

Desátek vinný povinni sou Sudoměřičští od vinohradův strážnických na Strážnici odvážeti.
Platiti se jim má od každé přivezené bečky toho vína desátečního podle toho, od které hory je přivezou, tak jakž při městu Strážnici rozepsáno jest.

Ovce panské povinni sou práti a holiti.
Platí se jim od 1 ovce staré aneb škopa po 1 v a od jehněte po ½ den.

Na hon povinni sou Sudoměřičané choditi.

K stavení povinni sou dříví a jiné potřebné věci voziti a dodávati.

Povinni sou všickni Sudoměřicští konopí anebo lnu po 1 kopě natrhati.

Hofeři a hoferkyně, kteří vinohrady své mají, povinni sou po 1 kopě, a ti, kteří vinoh[rady] nemají, po ½ kopě konopí nebo lnu natrhati.
f 126a
Hoferkyně povinny sou konopě nebo len tříti, platí se jim od vytření 1 kyty z pazdeří po 1 ½ den a od mědlení od 1 kyty po 1 den alb.

Hofeři a hoferkyně povinni sou v zahradách panských pleti, zelí okopávati, mrkev, cibuli, řepu vykopávati a což jiného potřebí jest okolo zahradních věcí dělati.

Též povinni sou všickni, jak kdo sedí, po 4 loktech konopné aneb koudelné příze z panských konopí aneb koudele napřísti, zvařiti, oprati, svíti a na zámek Strážnici přivézti, a to za to, že jim Jeho [Mil]ost Pán ráčil dovoliti, aby sobě vinohrad k obci vysadili.
(f 126b – 130b prázdné)