Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Ves Zvolenov jinak Bobalov

f 113a

Plat stálý z gruntův aneb podsedkův o s[vaté]m Jiří a o s[vaté]m Vácslavě:

Jíra Bzenecký ................................ 4 gr
Vácslav Fryštatský ........................... 4 gr
Jan Prokšů ................................... 4 gr
Matěj Piškula ................................ 4 gr
Lukáš Zemanů ................................. 4 gr
Melichar Heller .............................. 4 gr
Pavel Věrovanský ............................. 4 gr
Pavel Peciválů ............................... 4 gr
Matěj Tichých ................................ 4 gr
Pars 1 zl 6 gr
f 113b
Jakub Mathoušků .............................. 4 gr
Martin Sova .................................. 4 gr
(nečitelné) .................................. 4 gr
Ondra (nečitelné) ............................ 4 gr
Vácslav Filipů ............................... 4 gr
Galgr Bzuků .................................. 4 gr
Martin Mathoušků ............................. 4 gr
Daniel Oulehlů ............................... 4 gr
Matěj Ratišků ................................ 4 gr
Vácslav Klček ................................ 4 gr
Jan Masařů ................................... 4 gr
Mikuláš Ščiřička ............................. 4 gr
Jan Matějových ............................... 4 gr
Petr Jurků ................................... 4 gr
Mathouš Prchlíků ............................. 4 gr
Jíra Pouchrý ................................. 4 gr
Florián Chromý ............................... 4 gr
Jan Vlachů ................................... 4 gr
Pars 2 zl 12 gr
f 114a
Jan Hlítů .................................... 4 gr
Martin Troubecký ............................. 4 gr
Jan Černoušek ................................ 4 gr
Jakub Hanák .................................. 4 gr
Martin Sedláků ............................... 4 gr
Valouch Štěpánů .............................. 4 gr
Ondra Vávrů .................................. 4 gr
Ondra Mokrých ................................ 4 gr
Jíra Nedomů .................................. 4 gr
Jan Kolář .................................... 4 gr
Jan Praštěk .................................. 4 gr
Mikuláš Morasů ............................... 4 gr

Matěj Krtíšek ................................ 4 gr
Mikuláš Šilhavý .............................. 4 gr
Pavel Kotků .................................. 4 gr
Šimon Peciválů ............................... 4 gr
Matěj Doubrava ............................... 4 gr
Ondra Pařízek ................................ 4 gr
Pars 2 zl 12 gr
f 114b
Eva vdova .................................... 4 gr
Augustin Nedomů .............................. 4 gr
Mikuláš Ducháč ............................... 4 gr
Martin Bezouch ............................... 4 gr
Běta vdova ................................... 4 gr
Janíčkova vdova .............................. 4 gr
Urban Valač .................................. 4 gr
Daniel Peciválů .............................. 4 gr
Jan Nedoma ................................... 4 gr
Jan Ondřejů .................................. 4 gr
Jan Kučera ................................... 4 gr
Jan Zákoníků ................................. 4 gr
Matěj Sládek ................................. 4 gr
Jíra Záhorský ................................ 4 gr
Matěj Klabna ................................. 4 gr
Jíra Hrdlička ................................ 4 gr
Martin Holka ................................. 4 gr
Martin Hasník ................................ 4 gr
Pars 2 zl 12 gr

f 115a
Summa platu stálýho z gruntův aneb podsedkův
v dědině Zvolenově jinak Bobalově
vychází při s[vaté]m Jiří 8 zl 12 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 8 zl 12 gr.

f 115b
Oves a slepice platový od hor:

Všickni sousedé z dědiny Zvolenova jinak Bobalova povinni sou dávati ovsa od hor při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok v summě 1 met 1 m[ěřice] 2 čtvrti.

A slepic po témž ovse od hor povinni sou při témž čase s[vatéh]o Vácslava jednou v rok dávati v summě 31 ½ slepice.

(f 116 a 117 prázdné)

f 118a
Bobalovští povinnosti tyto mají:

Všickni sousedé bobalovští, každý jak kdo sedí, povinni sou po 6 dnech do roka v panských vinohradech všelijaká díla (kromě vázky) dělati.

Tolikéž všickni sousedé bobalovští povinni sou do roka po
2 dnech v vinohradech panských vázati, platí se jim od té vázky každýmu po 1 gr 5 den.

(f 118b prázdný)