Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Ze vsi Dolního Němčí

f 5a

Obec Dolní Němčanská dává ovsa ........... 1 met 2 m[ěřice]
a slepic po témž ovse dává ............... 32 slepic

Summa ovsa od hor vychází od lidí cizopanských
při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
všeho 14 mtů 14 m[ěřic].

Summa slepic po témž ovse od hor vychází od lidí cizopanských
při témž čase s[vatéh]o Vácslava jednou v rok
7 kop 14 slepic.

(f 5b – 7b prázdné)