Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Letha 1608 k rozdělení statku zuostalýho po Anně Klučkovej

f 72a

nápadníkům vnukům Anně, Jakubovi, Johance.

Kterejžto spravedlnosti bylo (mimo Kuxfilderů díl, kterýž již vyzdvihl a zde nic více nemá) těm nápadníkům toliko samým náleží ut supra summy 150 zl.

Z kderýžto summy dlouhové tito se nacházejí a splaceny bejti mají a již zaplaceny sou:
Item Tomkovi Smrhovému do Petrova dáno 2 zl 8 gr 4 den.
Item Melicharce zaplaceno 3 zl.
Item Johance Bezuchových zaplaceno 1 zl.
Item Větulovi do Petrova zaplaceno 15 gr.
Item Janovi Vávrovi zaplaceno 5 gr.
Item dvěma kopáčům zaplaceno 12 gr.
Item od spravení statku ouřadu a písaři 1 zl.
Summa toho splacení 8 zl 10 gr 4 den.
Zuostává čistýho statku na 3 rozdíly mimo splacení dluhův 141 zl 10 gr 3 den.
Přinde na jednoho každýho díl po 47 zl 3 gr 3 den ½ h.
Porazíce Martin Chovánek sobě díl svůj 47 zl 3 gr 3 den
½ h, kderý má Annu, zuostává jemu dopláceti jiným nápadníkům mimo to, co již vyplatil, totiž na to již vyplatil od letha 1611 až do letha 1612 7 zl, 87 zl 6 gr 6 den 1 halí[ř].

Letha 1613 položil Martin Chovánek na summu ut supra 3 zl. Dány do truhlice na nápadníky Fryštackého.
Za leto 1614 a 1615 položil Martin Chovánek na summu nahoře psanou 6 zl. Dány do truhlice sirotčí.
f 72b
Za leto 1616 položil Martin Chovánek verunku 3 zl. Dány sou do truhlice sirotčí.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky Martin Chovánek položil za roli a sklep peněz 3 zl.
Též od téhož Martina za podsedek přijato peněz 2 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra Martin Chovánek položil za podsedek a jiný statek peněz 5 zl. Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožky] Kateřiny Fryštacské.