Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Letha Páně 1607 statek pozuostalý po n[ebožtíku] Danielovi Úlehlovi

f 94a

Sirotek po něm zůstalý Tomáš.

Item požár pustý zuostává, zač se prodá.
Item vinohrad v Staré hoře za 80 zl, kterýž jest prodán Danielovi Slabikovýmu k doplacení podle ourody po 6 zl.

Tito dlouhové se na to našly:
Item Zuzanně Klabaňce 1 zl zaplaceno.
Item více dlouhu s[irotkům] Kučerovým 33 zl 10 gr.

Příjem peněz za vinohrad:
Letha 1607 závdanku položil Daniel 10 zl.
Letha 1608 položil vejrunku tenž Daniel 5 zl.
Za rok 1609 položil vejrunku tenž Daniel 4 zl.
Za rok 1611 položil vejrunku týž Daniel 5 zl.
Za rok 1612 položil Daniel Slabiků za vinohrad 3 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky od Eliáše Ďatlového za podsedek přijato peněz ročních těmto sirotkům
1 zl.
Co jest více za ten grunt vyplatil, najdeš při gruntě 17.
Letha 1618 za fojta Jana Bobra přijato od Eliáše Ďatlového za podsedek 2 zl.
f 94b
Vydání z napřed psaného příjmu:
Dáno hornýmu odevzdávky a od zápisu písaři 3 gr.
1612 vydáno z napřed psaných peněz u horného v Strážnici od zápisu 2 gr 2 den.
Více vydáno z těch peněz napřed psaných od horného z Strážnice přinášených za dluh s[irotkům] Kučerovským, což neboštík Daniel Úlehlů jim dlužen pozůstával 12 zl 20 gr
3 ½ den.