Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 S[tatek] n[ebožtíka] Václava Valače

f 130a

Jest sirotků tré, Matouš, Kateřina a Johanka.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Podsedek 12 zaplacený po něm zůstalý za 30 zl.
Půl achtele vinohradu v novosadě v Veselé za 60 zl.
Štěpnice na Petrovsku zaplacená v 16 zl.
Kráva 1 šacovaná za 4 zl.
Dluhu v Mezeříčí na Semerce za 5 vě[der] vína 9 zl 15 gr.
Na Tomášovi Prostějovském za 1 b[ečku] a 2 vě[dra] prázdné 1 zl 10 gr.
Svršky všelijaké i slaniny šacované za 1 zl 28 gr.
Summa statku 122 zl 23 gr.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Pavlovi Vodičkovi do Strážnice dluhu za obilí 3 zl 29 gr.
Mušlovi Hesčinému Židu 11 ½ gr.
Martinovi Bendinskému, zeti svému 1 zl.
Matoušovi synu svému půjčených peněz 15 gr.
P[anu] Václavovi Hanákovi do Skalice za obilí 9 zl.
Berně královské zasedělé zůstal 14 gr.
Za 1 desku na truhlu Šimonovi Konečnému 3 ½ gr.
Summa dluhu 15 zl 13 gr.
Po zaplacení dluhu zůstává statku 107 zl 10 gr.
Dělíc to na 3 díly, dostane se každému na díl jeho po 35 zl 21 gr 2 den.
Na dluhy zanecháno 5 vě[der] vína za 9 zl 15 gr, kráva za
4 zl, svršky za 1 zl 28 gr.
Summa 15 zl 13 gr.

Matouš přijímá na díl svůj:
Podsedek ve 30 zl i s těmi svršky, což mu pustili.
Půl vinohradu v Veselé hoře za 30 zl.
Summa což Matouš přijímá 60 zl.
Porazíc sobě dílu svého 35 zl 21 gr 2 den, dostane se jemu doplatiti jiným sirotkům 24 zl 8 gr 5 den. Ty má z vinohradu doplatiti počna leta 1618 podle úrody po 2 zl.

f 130b
Kateřina přijala na díl svůj:
Půl vinohradu v Veselé hoře po horní straně ve 30 zl.
Dostane se jí doplatiti 5 zl 20 gr 2 den.

Johance zanechána štěpnice na Petrovsku za 16 zl.
Dostane se jí doplatiti 19 zl 21 gr 2 den. Ty se jí z vinohradu doplatiti mají.

Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra Matouš napřed psaný položil za statek převzatý 2 zl. Vydán Martinovi Bendinskému 1 zl po Kateřině a na Johanku sirotka zanechán
1 zl.