Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Vávry

f 132a

Jest sirotek jeden Jan a Johanka macocha druhá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Podsedek 46 zaplacený v summě 40 zl.
Štěpnice na Petrovsku zaplacená za 20 zl.
Louka orací v Hačkách zaplacená za 30 zl.
Vinohrad v Svárové hoře, na něm zaplaceného 43 zl.
Jiný vinohrad v Svárové zaplacený za 60 zl.
Koní 2, vůz, pluh, brány se vším hospodářstvím prodáno z poručení pana ouředníka bředslavského za 20 zl.
Summa všeho statku 218 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
P[anu] Václavovi Hanákovi do Skalice za obilí 25 zl 15 gr.
Jírovi pacholku půjčených 4 zl.
JM Pánu Bředslavskému za obilí 9 zl.
Jírovi Čuříkovi půjčených peněz 21 zl 15 gr.
Masaři za maso 7 gr 5 den.
Berně k zemi svolené zadržalé 17 gr.
Na jiné daně menší 3 gr 1 den.
Pavlovi Mlynářovi půjčených 2 zl.
Na zbor 2 zl a na kostel petrovský 2 zl, činí 4 zl.
Summa dluhu 66 zl 27 gr 6 den.
Po zaplacení dluhu zůstane statku čistého 151 zl 2 gr
1 den.

Z toho statku vynímá se loučka orací v Hačkách za tou příčinou, že jest Janovi kšaftem poručeno mimo díl jeho 2 koní a vůz, ale když nebylo čím naspěch dluhů platiti a věřitele spokojiti, jest poručeno od pana ouředníka bředslavského, dokudž ještě Bobalov JM Panu Bředslavskému náležel, aby ty koně a vůz prodány byly a dluhy se platily. I jest na to místo Janovi mimo díl puštěna ta loučka orací, kteráž jest položena napřed v summě 30 zl.
A tak zůstane statku toliko po zaplacení dluhů svrchu psaných za 121 zl 2 gr 1 den.
To dělíc na 2 díly, dostane se každému na díl jeho po 60 zl 16 gr ½ den.
f 132b
Johanka přijala na díl svůj štěpnici na Petrovsku ve 20 zl.
Vinohrad v Svárových v summě 60 zl.
Summa což Johanka přijímá 80 zl.
Sráží sobě dílu svého 60 zl 16 gr ½ den, má doplatiti 19 zl 13 gr 6 ½ den.
Z toho má zaplatiti dluhu Václavovi Hanákovi do Skalice na 25 zl 15 gr svými penězi 10 zl.

Janovi mimo louku orací, kteráž mu mimo díl předem se odevzdává, toto se odvozuje:
Vinohrad v Svárové, aby jej dělal v 43 zl. Ten má dopláceti komuž náleží.
Plž, na kteréž zaplaceno jest 5 zl.
Podsedek zaplacený za 40 zl.
Koně též jemu se připisují s vozem za 20 zl.
Summa což Jan přijímá 108 zl.
Dostane se jemu zaplatiti dluhu 47 zl 13 gr 6 ½ den.

Příjem a vydání:
Podsedek prodán za 40 zl, závdanku přijato 10 zl. Též peněz ročních přijato 4 zl.
Za koně a vůz prodané přijato 20 zl.
Od Pavla Mlynáře petrovského vypůjčeno 2 zl.
Z toho dáno na zaplacení dluhu Jírovi Čuříkovi 21 zl 15 gr.
Jírovi pacholku půjčených zaplaceno 4 zl.
Masařovi za maso 7 gr 5 den.
Na zbírku k zemi svolenou 17 gr.
Na drobné dáňky 3 gr 1 den.
Za obilí na Bředslav JM Pánu 9 zl.
f 133a
Letha Páně 1618 za fojta Martina Stavinožky přijato od Mikuláše Masaře 4 zl. Z toho vydáno poručených na zbor petrovský 2 zl a na kostel 2 zl.