Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 S[tatek] n[ebožtíka] Ondry Mouchnického

f 149a

Zůstalo po něm sirotků tři, Pavel, Jan a Zuzana a Marta mateř jejich čtvrtá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Podsedek v počtu 10 zaplacený pokládá se za 20 zl.
Na čtvrti achteli vinohradu v Svárově hoře zaplaceno, kterýž drží z Sudoměřic N, 14 zl.
Na kusu vinohradu v Staré hoře Valenty Snovalovského 21 zl.
Půl achtele vinohradu v Růženné, na něm zaplaceného 45 zl.
Kus vinohradu v novosadě nad Růžennou zaplacený za 16 zl.
Roubanice zadní zaplacená za 4 zl.
Roubanice druhá slove přední za 4 zl.
Krávy zůstaly po něm 2, každá po 5 zl, činí 10 zl.
Šatů ložných s jedno lůže.
Summa statku za 128 zl.

z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Na zbor petrovský podle poručenství neboštíkového z vinohradu v Svárové má se zaplatiti 14 zl.
Na kostel petrovský na vinohradě v Staré hoře odkázaných podle poručenství, kterýž drží Valenta Snovalovský, má se vyplniti 8 zl.
Summa dluhu 22 zl.
Po zaplacení dluhu zůstane statku za 106 zl.
Dělíc to na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 26 zl 15 gr.

Marta, mateř těch sirotků, přijala podle poručenství půl achtele vinohradu v Růženné a na něm zaplaceného 45 zl.
Krávy dvě po 5 zl, čehož činí 10 zl.
Summa, což přijímá na díl svůj Marta, 55 zl.
f 149b
Sráží sobě dílu svého 26 zl 15 gr, dostane se dopláceti jiným sirotkům 28 zl 15 gr. Však předně vyplatiti musí s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Puchrého 29 zl a nápadníkům Václava Halačky 30 zl, placením podle úrody po 4 zl.

Pavlovi zanechán podsedek podle poručenství za 20 zl.
Kus vinohradu v novosadě nad Růžennou za 10 zl.
Roubanici slove zadní za 4 zl.
Summa Pavel přijímá za 34 zl.
Sráží sobě dílu svého 26 zl 15 gr, zůstane doplatiti jiným sirotkům 7 zl 15 gr.

Zuzanně podle poručenství zanechána roubanice slove přední za 4 zl.
Dostane se jí doplatiti 22 zl 15 gr.
Na to jest na vinohradě Snovalovském v Staré hoře, když se předním nápadníkům peníze vyplatí, zůstává 13 zl.

Janovi díl jeho na vinohradích, kterýž matka ujala a má mu vyplněno býti po (nedopsáno).