Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Křikle

f 152a

Zůstalo po něm sirotků 5, Manda, Anna, Zuzanna, Pavel, Jan a Kateřina mateř jejich šestá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě zaplaceném, kterýž jest zůstal po něm, 12 zl.
Na achteli vinohradu ve Tmici od Martina Žílového koupeném nachází se podle register horenských zaplaceného 26 zl.
Na druhém vinohradě též ve Tmici od Jana Sedlákova koupený 13 zl.
Za 2 bečky 5 věder vína, kteréž prodáno za 97 zl 15 gr.
Summa statku 148 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Jírovi Martinkovi za obilí od něho vyvěřené 17 zl.
Peněz vejrunkových za vinohrad položeno 7 zl.
Janovi Pernikářovi za obilí dávního dluhu 2 zl 6 gr.
Davidovi Valookému Židu 2 zl 12 gr.
Do důchodův Jeho [Mil]osti Páně za obilí dluhu 2 zl 12 gr.
Bednáři od spravování kadečky dáno 1 zl.
Za bečky 5 věderní dáno 1 zl.
Nákladu na vinohrady sešlo se na bráče a formany 2 zl
15 gr.
Více po vinobraní k roku 1621 na dolovníky a jiné dělníky naloženo 4 zl.
Na pohřeb, na hledání neboštíka v vodě i na dražbu naloženo 3 zl 15 gr.
Na děti za boty, za sukně, za 1 m[ěřici] žita vydanou utraceno 4 zl 19 gr.
Rozličného vydání a outraty na děti malé 1 zl 26 gr.
Summa dluhu a nákladu 49 zl 15 gr.
f 152b
Po zaplacení dluhův zůstane statku za 99 zl.
Dělíc to na 6 dílů, dostane se každému po 16 zl 15 gr.

Kateřina, mateř těch sirotků, ujala podsedek 12 zl.
Na achteli vinohradu ve Tmici zaplaceného 26 zl.
Na druhém vinohradě ve Tmici zaplaceného 13 zl.
Summa, což matka přijímá, 51 zl.
Po sražení 16 zl 15 gr dílu jejího dostane se sirotkům doplatiti s podsedku a vinohradů 34 zl 15 gr, platiti má ročně po (neuvedeno).

Příjem a vydání:
Za 2 bečky 5 věder vína prodaného přijato peněz 97 zl
15 gr.
Z toho zaplaceno dluhu a outrat napřed poznamenaných, kteréž ouřad vysvědčil, 49 zl 1 gr.
Peněz hotových zůstávati má za ouřadem 48 zl.
Z toho dáno Kateřině, mateři těch sirotků, na obilí a jiné potřeby peněz hotových 8 zl.

Leta Páně 1621 v neděli 2. postní, to jest 7. dne Marti, Kateřině vdově, když na zámku v nemoci ležela, peněz dáno
6 zl.
Téhož letha v Veliký pátek dáno Kateřině nemocné na zámku
4 zl.

S těch patero dětí svrchu psaných zemřeli všichni a matka jejich Kateřina zůstávala vdovou, ten stateček všecken na ni připadl. Ta ležíc v nemoci těžké, poručila z peněz hotových, kteréž byly za ouřadem, na kostel petrovský 2 zl a na zbor
2 zl, Janovi bratru svému 22 zl a Martinovi 4 zl, dáno mu z nich 1 zl. A Jan své ihned všecky vyzdvihl od ouřadu bobalovského.
f 153a
Na achteli vinohradu ve Tmici což měla, to poručila Janovi, totiž 26 zl.
Na druhém vinohradě též ve Tmici poručila Martinovi, totiž 13 zl.
V neděli po památce vstoupení Božího leta 1621 vydáno Martinovi ostatek peněz, když ležel v nemoci, což mu bylo poručeno, totiž 3 zl.
A tak z těch peněz nezůstává za ouřadem bobalovským nic.