Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 S[tatek] n[ebožtíka] Pavla Konečnýho mlynáře

f 159a

(Celý zápis o třech stranách je přeškrtnutý, na konci poznámka:)

Ten statek nenáleží do těch rejster, kterýžto statek jest vepsán do rejster petrovských.

(Viz v přepisu sirotčí knihy z Petrova.)