Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Jakubovi Hrabovském

f 168a

Nezůstalo po něm žádných dítek ani manželky.

Vyhledalo se po něm spravedlnosti:
Vinohrad v hoře Svárově zaplacený za 50 zl.
Vinohrad ve Tmici, který jest prodán Mikulášovi Trkvovi, půl vínem placení za 30 zl.
Druhý vinoh[rad] ve Tmici, který jest prodán Martinovi Strýčkovi, půl vínem placení za 40 zl.
Na štěpnici zaplaceného 15 zl.
Za 4 ½ m[ěřice] rži prodané utrženo 4 zl 1 ½ gr.
Summa všeho statku činí 139 zl 1 ½ gr.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Jiříkovi Šafářovi dluhu 3 zl.
Jakubovi Liškovi dluhu 2 zl.
Jurovi Martinkovému 3 zl 7 ½ gr.
Bartholomějovi Šlechtovi za obilí dluhu 11 zl.
Václavovi Hanákovi do Skalice podle průvodu 15 zl.
Summa dluhův činí 34 zl 7 ½ gr.
Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 104 zl 24 gr.

Příjem a vydání:
Od Mikuláše Huně za vinoh[rad] v hoře Svárově půl vínem placený za rok 1622 přijato 3 zl.
Od Mikuláše Trkvy za vinoh[rad] v hoře Tmici půl vínem placený za rok 1622 přijato 6 zl.
Od Martina Strýčka jinak Skalického na vinoh[radě] v hoře Tmici půl vínem placený za rok 1622 přijato 9 zl.
Za 4 ½ m[ěřice] rži přijato 4 zl 1 ½ gr.
f 168b
Z toho zaplaceno:
Bartholomějovi Šlechtovi dluhu zaplaceno 11 zl.
Do statku Jiříka Šafáře zaplaceno 3 zl.
Jakubovi Liškovi zaplaceno 2 zl.
Jurovi Martinkovému dluhu dáno 3 zl 7 ½ gr.

Letha 1626 za fojta Pavla Surého od Mikuláše Trkvy za vinohrad v hoře Tmici, kterýž jemu prodán na placení půl vínem, přijato jest peněz (neuvedeno). Ty sou vydané Václavovi Hanákovi do Skalice na dluh jemu povinný.
Též od fojta Pavla Surého na místě Martina Strýčka přijato za druhý vinoh[rad] v Tmici 32 zl. A tak Pavel Surý za ten vinohrad do tohoto statku nic povinen není.