Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 S[tatek] n[ebožtíka] Pavla Holbového

f 175a

K tomu statku jest sirotek jeden Alina.

Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Grunt 57 požár zaplacený za 10 zl.
Roli na Lazích za 50 zl. Ta roli jest v zástavě v Bobrovej ve 30 zl.
Roubanice za Stařínem, která jest prodána Martinovi Žílovému, placením po 2 zl za 27 zl.
Na vinohradě v hoře Tmici, který drží Jura Čech z Kátova, zaplaceného 38 zl 15 gr.
Na vinoh[radě] v hoře Svárově, který drží Eliáš Ďatel, zaplaceného 63 zl.
Na jiním vinoh[radě] v hoře Tmici, který drží Jura Čech z Kátova, zaplaceného 11 zl 7 ½ gr.
Summa statku všeho činí 179 zl 22 ½ gr.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Bobrovi za tu roli v zástavě 30 zl.
Obci bobálovské dluhu 2 zl 27 gr.
Jírovi Sládkovi za réž 2 zl.
Bartholomějovi Šlechtovi za obilí 8 zl.
P[anu] Václavovi Hanákovi do Skalice za obilí 47 zl 15 gr.
Jurovi Bartošových dluhu 2 zl 15 gr.
Summa všech dluhův činí (neuvedeno).
Zůstává čistého statku (neuvedeno).

Příjem a vydání:
Od Martina Žílového závdanku za štěpnici přijato 8 zl. Ty jsou dány Bartholomějovi Šlechtovi za dluh.