Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 S[tatek] n[ebožtíka] Lukáše Kopýtky

f 187a

Po kterémž nezůstalo sirotkův žádných, též manželky ani nápadníkův žádných.

Po něm vyhledalo se statku na níže psaných věcech toto:
Grunt 4 požár pustý.
Vinohradu čtvrt achtele ve Tmicích zaplacený za 40 zl. Ten jest prodán Janovi Hanákovi za touž summu 40 zl a má za něj položiti závdanku 6 zl a ostatek platiti podle ourody po 4 zl. Kterýž jest jemu odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Oponáš a Pavel Surý SRSaN.
Štěpnice u Proudů zaplacená za 14 zl. Ta jest prodána Mikulášovi Trkvovi jinak Masaři za touž summu a má položiti závdanku 2 zl a ostatek dopláceti ročně po 2 zl. Odevzdána jemu za volnou a svobodnou. Rukojmě Matouš Matoušků a Matěj Zámečníků SRSaN.
Roubanice u Moravské, kteráž jest prodána Janovi Opatovskému za hotových 5 zl 15 gr.
Summa statku 59 zl 15 gr.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Dluhu na obec bobalovskou 7 zl 12 gr.
Do Skalice Václavovi Hanákovi 22 zl 14 gr 2 den.
Jírovi Martinkových 2 zl.
Šalomounovi Soplivému Židu do Strážnice 7 zl.
Izákovi Markusovému Židu též do Stráž[nice] 3 zl 22 gr
3 ½ den.
Summa dluhův 42 zl 18 gr 5 ½ den.
Po zaplacení těch dluhův zůstane čistého statku za 16 zl
26 gr 1 ½ den.
f 187b
Příjem a vydání:
Letha 1626 za fojta Pavla Surých od Jana Hanáka přijato závdanku na vinoh[rad] ve Tmici 6 zl.
Od Jana Opatovského za roubanici 5 zl.
Z těch zase vydáno obci bobalovské na dluh jim povinný 7 zl
12 gr.
Izákovi Markusovému Židu do Stráž[nice] 3 zl 22 gr 3 ½ den.

(další záznamy na volně přiložených arších bez číslování)