Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 S[tatek] n[ebožtíka] Martina Bezoucha

K tomu statku jsou tito nápadníci: Anka vdova, Johanka, Pavel, Eliáš, Kateřina, Jan, který měl Zuzannu.

Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Podsedek s dvěma koňmi a hříbětem, s vozem, s pluhem, bránou, z obilím a se vším hospodářstvím za 50 zl.
Vinohrad v Horní hoře za 60 zl.
Vinohrad ve Tmici za 30 zl.
Vinohrad v Dolní hoře z búdú a s presem za 80 zl.
Druhý vinohrad v Dolní hoře za 80 zl.
Štěpnice dolní za 30 zl.
Štěpnice Horkovská za 40 zl.
Louka orací při potoku za 60 zl.
Loučka v Kněže rokytí za 4 zl.
Louka Kučerovská za 12 zl.
Krávy 4 po 3 zl každá, za 12 zl.
Dobytka svinského, totiž dvě staré svině a dvé prasat za
2 zl.
Jalůvka za 1 zl 15 gr.
Summa všeho statku 569 zl 15 gr.

Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Kučery na doplacení vinohradu v Dolní hoře 15 zl, placením podli ourody od letha 1603 po
5 zl.
Týž těm sirotkom půjčených peněz i za trávu z louky v Orlí 7 zl 7 ½ gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Zemanova půjčených peněz 6 zl.
Summa dluhův všech 28 zl 7 ½ gr.
Zůstává čistého statku mimo zaplacení dluhův 541 zl 7 ½ gr.
To dělíc na 6 dílův, přijde na každého po 90 zl 6 gr
1 ½ den.

Toto jeden každý podli kšaftu n[ebožtíka] Martina Bezoucha na díl svůj přijímá:
Anka vdova ujala podsedek s koňmi, z vozem, z pluhem i se vším dobytkem a obilím v 65 zl 15 gr.
Vinohrad ve Tmici ve 30 zl.
Štěpnici dolní 30 zl.
Summa toho, což Anka vdova na svůj díl přijala, 125 zl 15 gr.
Z toho sobě srazila dílu svého 90 zl 6 gr 1 ½ den a tak mimo poražení dílu svého zůstává dopláceti 35 zl 8 gr 5 ½ den.
Na to závdanku má položiti na zaplacení dluhův 13 zl
7 ½ gr, od letha 1603 při každých Vánocích po 5 zl.

Johanka též podle kšaftu otce svého přijala na svůj díl:
Vinohrad v Dolní hoře z boudú a s presem za 80 zl.
Též ona přijala půl louky orací od potoka v 60 zl.
Summa, což Johanka na díl svůj přijala, 140 zl.
Z toho sobě srazila dílu svého 90 zl 6 gr 1 ½ den a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 49 zl 23 gr
5 ½ den. Ty má platiti při každých Vánocích od letha 1603 po 10 zl.

Pavel přijal na díl svůj podle kšaftu otce svého:
Vinohrad druhý v Dolní hoře bez boudy v 80 zl.
Půl louky podli Johančiné při potoku v 60 zl.
Loučku v Kněže rokytí v 4 zl.
Summa, což Pavel na svůj díl přijal, 144 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 90 zl 6 gr 1 ½ den a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 53 zl 23 gr
5 ½ den. Ty má platiti při každých Vánocích od letha 1603 po 10 zl.

Eliáš podle kšaftu otce svého přijal na svůj díl louku Kučerovskou v 60 zl.
Štěpnici Horkovskou v 40 zl.
Summa, což Eliáš na svůj díl přijal, 100 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 90 zl 6 gr 1 ½ den a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 9 zl 23 gr 5 ½ den. Ty má platiti při každých Vánocích od letha 1603 po 10 zl.

David Ptáčník z Starého města podle kšaftu přijal na díl Kateřiny manželky své:
Vinohrad v Horní hoře v 60 zl.
Zůstává se jemu ještě dodati na doplnění dílu Kateřiny manželky své 30 zl 6 gr 1 ½ den, bráti má od letha 1603 při každých Vánocích po 10 zl.

Janovi Zákoníkovýmu do Radějova pro Zuzanně manželce, dceři n[ebožtíka] Martina Bezoucha, náleží díl zouplna, totiž 90 zl 6 gr 1 ½ den, bráti má od letha 1603 při každých Vánocích po 10 zl.

Leta 1604 položil Eliáš Bezuchů 3 zl.
Též položila Anka Bezouška 22 zl. Ty sou na dluhy, jakž vejš psáno jest, na dluhy obrácené.
Téhož leta vydáno Janovi Zákoníkovi na díl jeho 6 zl
22 ½ gr.

(Další záznamy scházejí.)

______________________________________________________________

Kniha sirotčí obce Zvolenov (dnes Petrov), Moravský zemský archiv v Brně, fond F 90, inv. č. 192.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, leden 2006.