Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Úvodní studie

Důležitým zdrojem pro získávání informací o starších podobách tradiční lidové kultury jsou soudobé písemné prameny. Při charakterizaci jejích počátků nelze očekávat komplexnější souhrn poznatků a z teoretického hlediska se ani nedá hovořit o výrazněji diferencované kultuře lidových vrstev. Spíše lze pracovat v rovině obecnějších rozdílů mezi městem a venkovem. Poznávání těchto odlišností nabývá určitější rysy až v podmínkách raného novověku, tedy v průběhu 16. století. Při studiu příslušných historických pramenů je však zapotřebí uplatňovat nejprve obecný historický pohled a teprve z takového hodnocení odvozovat poznatky o projevech lidových venkovských vrstev.

K významným historickým pramenům náleží rovněž domovní (gruntovní, purkrechtní) a sirotčí knihy, které se však v obecném měřítku jen málo dochovaly. A je opravdu mimořádné, aby tyto materiály zůstaly zachovány v rámci celé správní jednotky, jakými byla jednotlivá feudální dominia. Proto lze považovat za unikátní téměř ucelený soubor domovních a sirotčích knih, dochovaných z přelomu 16./17. století pro strážnické panství.