Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Kniha horenská

Kniha horenská
obce Kněždub

[I. část]

Kniha horenská
obce Kněždub

[II. část]

[strana b]
[Začátek chybí]

Leta Páně 1640 za horného Martina Kulíška podle patentu J.H.M. daného prodán jest půl achtele vinohradu Matúšovi Holotovi z Tvarožné Lhoty, jakož byl na spuštění přišel a nebyl kopaný ani řezaný, prodán jest jemu za sumu 4 zl moravské, placení po vyjití tří let, aby platil po 1 zl. Rukojmě za dílo a placení tohož vinohradu Mikuláš Dopita a Václav Škamelka S R S N. Odevzdán jemu za volný a svobodný horným nahoře psaným.

Kup Jury Navrátila z dědiny Lideřovic

Leta Páně 1757 dne 14.Octo[bris] stala se dobrovolná smlúva a kup mezi osobami, totižto koupil Jura Navrátil, soused lideřovský, od Jury Rašky z Kněžduba osmý díl achtela vinohrada v hoře Krátkej straně Leskovci za summu 1 zl 30 kr, ležící z dolní strany Tomáša Frolky a z horní strany Jury Rašky toho souseda, tak se jemu odprodává na časy budoucí. Jenž se stalo v domě horenském dne a roku ut supra, za horného Martina Miroša, u přítomnosti písaře Filipa Jakuba Radošovského.
[strana a]
Přípis Matúša Janíčka ze Znorov na jeden vinohrad pod 1 měřicú v Dobrých horách od Tomáša Beně z Kněžduba.

Leta Páně 1793 dne 28.Decem[bris] činí se tento zápis aneb pamět, že jest kúpil Matúš Janíček ze Znorov jeden vinohrad pod 1 měřicu od Tomáša Beně z Kněžduba v Dobrých horách za sumu hoto[vých] peněz dvaceti jeden rýnských, pravím 21 R, z jednej strany vedle Tomáša Húdka mladší[ho] a z druhej vedle Jozefa Eliáša na věčné a vždy trvající časy. Jenž se stalo dne ut supra.
Jan Píža horný
Martin Hudeček
Tomáš Myslík ouřad
Jura Šantavý
Martin Říha svědek
+ Tomáš Beňa odprodatel

[strana b]
Jíra Košík [škrtnuto]
Matěj Tesařů syn

Letha Páně 1618 za horného Pavla Polešáka prodal j[es]t půl achtele vinohradu v hoře Zadnici syn Matěje Tesaře z Lideřovic Matějovi Mathúšovi ze Spytinova za summu 40 zl. Závdanku položil Matěj Mathúšů Matějovi 6 zl, kteréž přijal k svej ruce, placením podle ourody a hory práva po 1 zl 15 gr, a to až do vyplnění té summy. Rukojmě za placení a dílo vinohradu Petr Zimcha, Jíra Stýskalů S R S N. Jest mu odevzdán za volný a svobodný horným nahoře psaným. A ten Matěj syn Tesařů nic nemá se nač natahovati nyní i na časy věčné.

Kup Frantza Dobša z Kněžduba na jeden čtvrtec vinohrada z jednú půl búdy od Jiříka Kovářa jináč Tomka v hoře Leskovských.

Leta 1739 dne 20.Martii za horného Jana Jozefjáka, vincúra Jiříka Chudíka, purgmistra Martina Křižana, fojta Jana Vaculíka a ouřadu přidaného koupil Frantz Dobeš ¼ achtela vinohrada v hoře Leskovkách od Martina Kornúta za 10 zl 30 kr, k tomu vinohradu koupil zas půl búdy a půl presu k užívání od Jiříka Kovářa neb Tomka za 6 zl. Leží ten vinohrad z horní strany vedle Jury Macha a z dolní strany vedle Jiříka Kovářa neb Tomka. A tak má Frantz Dobeš za zaplacený, volný, svobodný a v ničemž nezávadný. S půl búdy, podobně s půl presu on Frantz Dobeš užitek bráti bude a s půl búdy a s půl presu Jura Kovář a Jan Kovář, podobně Frantz bude povinen půl búdy opravovat a půl Jura a Jan Kovářovi. Za dobré dílo rukojmí z obúch stran. Roku a dne ut supra.

[strana a]
Leta Páně [1681] [část textu nečitelná] pamět učiněný, kdy se dělaly [vinohrady] v Dobré hoře:

Jura Tomek z Kněžduba ujal jednoho půl achtela v tej Dobré hoře leta 1682.
Pavel Zajíčků z Lideřovic ujal půl achtela v tej hoře Dobrej leta 1681.
Ondráš Florián z Lideřovic ujal půl achtela toho vinohradu pustého leta 1681.
Jura Slížek z Lideřovic ujal půl achtela vinohradu pustého v Dobrých horách ležícího leta 1681.
Jan Ožvolda z Lideřovic ujal půl achtela pustého v Dobré hoře leta 1682.
Jura Hřivnák z Lideřovic ujal čtvrt achtela vinohradu pustého v Dobré hoře leta 1682.
Tomáš syn neboštíka Martina Mackových ujal čtvrt achtela vinohradu pustého v Dobré hoře leta 1682.
Mikuláš Rabáček z Lideřovic ujal čtvrt achtela vinohradu pustého v Dobré hoře leta 1682.
Václav Hrabal z Lideřovic ujal čtvrt achtela vinohradu pustého v Dobré hoře leta 1682.
Michal Klicikar z Lideřovic ujal čtvrt achtela vinohradu pustého v Dobré hoře leta 1682.
[strana b]
Ondráš Urbančík z Lideřovic ujal čtvrt achela vinohradu pustého v Dobré hoře leta 1682.
Vavřinec [nečitelné] z Lideřovic ujal čtvrt achtela vinohradu pustého v Dobré hoře ležícího letha 1682.
Adam Bačík z Lideřovic ujal čtvrt achtele vinohradu pustého v Dobré hoře ležícího leta 1682.
Pavel Ožvoldík z Lideřovic ujal půl achtela vinohradu pustého v Dobré hoře ležícího leta 1682.
Martin Čajka z Lideřovic ujal půl achtela pustého vinohradu v Dobré hoře leta 1682.
Mikula Vávrových z Lideřovic ujal půl achtela vinohradu pustého v Dolní hoře leta 1682.
Jura Machů z Lideřovic ujal jednu čtvrt achtela vinohradu pustého v Dobré hoře ležící leta 1682.
Jan Kašparů z Lideřovic ujal půl achtela vinohradu v Dobré hoře ležícího leta 1682.
Jura Švehla z Lideřovic ujal půl achtela vinohradu pustého v Dobré hoře leta 1682.
Týž Jura Švehla z Lideřovic ujal čtvrt achtela vinohradu pustého v Dobré hoře ležící leta 1682
Jura starý Čambal ujat čtvrt achtela vinohradu pustého v Dobré hoře ležící leta 1682, synovi svému Jurovi ho pustil, tak aby sobě ho vydělal.
[strana a]
[Celá strana, obsahující dva zápisy, nečitelná.]