Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Registrum sirotčí

R e g i s t r u m
k snadnějšímu vyhledání jedné
každé osoby usedlé
dědiny Radějova

1 Mikuláš Škrabalů ............................... 1
2 Jakub Němců .................................... 13
3 Matěj Vlků ..................................... 27
4 Martin Pavlových ............................... 39
5 Ondra Martina Vaňkového ........................ 53
6 Jíra Škrabalů .................................. 63
7 Eliáš Vachových................................. 77
8 Prokop Vlků .................................... 89
9 Jan Vděků ..................................... 101
10 Jan Strážnickej jinak Višenka ................. 115
11 Petr Honzuov .................................. 127
12 Mikuláš Valounů ............................... 139
13 Ondra Řehušů .................................. 153
14 Jíra Jalovej .................................. 165
15 Jíra Rabáčků .................................. 177
16 Ondra Honzuov ................................. 189
17 Jan Krejčířů .................................. 201
18 Jan Vachů ..................................... 213
19 Anna, vdovy po nebožt[íku] Tomkovi ............ 225
20 Tomáš Svatej .................................. 237
21 Ondra Stošků .................................. 249
22 Jíra Rabáků ................................... 261
23 Martin Kunovskej .............................. 273
24 Šimek Neřádů .................................. 285
25 Kašpar Kašnej ................................. 297
26 Šebesta Mokřinů ............................... 309
27 Václav Dukův .................................. 321
28 Jan Menšíků ................................... 333
29 Martin Klučka ................................. 345
30 Jan Řitka ..................................... 357
31 Zachariáš Nožička ............................. 369
32 Mareš Švec .................................... 381
33 Jakub Mlynář .................................. 393
34 Ambrož Kožových ............................... 405
35 Jan Kloučků ................................... 417
36 Martin Menšíků ................................ 429
37 Jakub Struhař ................................. 441
38 Jan Kunovský .................................. 453
39 Kuna Bálenkova ................................ 465
40 Jan Barvínků .................................. 477
41 Jan Resků ..................................... 489
42 Václav Mihaňů ................................. 501
43 Jan Martina Vaňkových ......................... 513
2

44 Pavel Narků ................................... 523
45 Ondra Peterků ................................. 533
46 Ondra Zálešáků ................................ 543
47 Martin Muškatelů .............................. 553
48 Štěpán Rabáčků ................................ 563
49 Jan Mlynářů ................................... 573
50 Pavel Mléčků .................................. 583
51 Jíra Honzuov .................................. 593
52 Ondra Nožička ................................. 603
53 Jan Václava Kunovského ........................ 613
54 Mikuláš Bartysů ............................... 623
55 Filip Bartošků ................................ 633
56 Jan Nedoťalů .................................. 643
57 Mikuláš Nedoťalů .............................. 653
58 Bartoš Filipových ............................. 663
59 Matěj Tkadlec ................................. 673
60 Jakub Hanzlových .............................. 683
61 Jan Janouchů .................................. 693
62 Jan Číšpivů ................................... 703
63 Jakub Šeplavej ................................ 713
64 Štěpán Bělobrad ............................... 723
65 Lukáš Mlynářů ................................. 733
66 Hedvika vdova ................................. 743
67 Martin Bulíků ................................. 753
68 Ondra Hulů .................................... 763
69 Jíra Duchků ................................... 773
70 Staněk Stejskalů .............................. 783
71 Kříž uhlíř .................................... 793
72 Matouš Peterků ................................ 803
73 Jíra Huňkuov .................................. 813
74 Jan Popelka ................................... 823
75 Jan Matoušků .................................. 833
76 Matěj Řičice .................................. 843
77 Martin Sovků .................................. 853