Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Dům Mikuláše Hrdé[ho]

f 27a

Letha Páně 1583 podle zápisu knih starých bílejch purgkrechtních v listu 14 ten nadepsaný Mikuláš Hrdý drží duom, kderejž jest nebožt[ík] Jan Hrdý otec jeho za summu 350 zl od pana Šebestiana Rousa koupil. A tak jest leta 1594 doplacen poručenstvím svým tenž Jan Mikulášovi synu svému odvedl, za kderejž nic dlužen nezůstává. Kderejžto dům zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadnej má.

Letha 1596 Mikuláš Hrdý prodal duom svůj nahoře psaný Pavlovi Valentovýmu, písaři sirotčímu, za summu 400 zl. Závdanku jemu Pavel Valentů položiti má o Vánocích příštích letha [15]96 100 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 při Vánocích rok po roku pořadně po 50 zl až do vyplnění té summy svrchu položené.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské zejména tito: Pavel Liljenploth, Jan Vlasák, Václav Reymund, Jakub Vlach, Bartoš Biskupický S.R.S.N.

Letha 96 položil Pavel Valentů závdanek Mikolášovi Hrdému 100 zl.
Letha 97 položil Pavel Valentů ročních peněz Mikolášovi Hrdému 50 zl.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.