Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Plat od hor od lidí cizopanských:

f 4a

Oves a slepice platový od hor při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok

Ze vsi Louky

Obec loucká dává ovsa .................... 3 mty 6 m[ěřic]
a slepic po témž ovse dává ............... 1 kopu 36 slepic

Ze vsi Tasova

Obec tasovská dává ovsa .................. 1 met 2 m[ěřice]
a slepic po témž ovse dává ............... 32 slepic

Ze vsi Kozojídek

Obec kozojídská dává ovsa ................ 1 met 2 m[ěřice]
a slepic po témž ovse dává ............... 32 slepice
f 4b
Ze vsi Vrbky Zedrané

Obec z vsi Vrbky Zedrané dává ovsa ....... 20 m[ěřic]
a slepic po témž ovse dává ............... 22 slepice

Ze vsi Lhoty Veselské

Obec Lhoty Veselské dává ovsa ............ 4 mety
a slepic po témž ovse dává ............... 2 kopy slepic

Ze vsi Žeravinek

Obec žeravinská dává ovsa ................ 20 m[ěřic]
a slepic po témž ovse dává ............... 20 slepic

Ze vsi Boršic

Obec boršická dává ovsa ................... 2 mty
a slepic po témž ovse dává ................ 2 kopy

Ze vsi Kuželovýho

Obec kuželovská dává ovsa ................. 22 mty
a slepic po témž ovse dává ................ 22 slepice