Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Ves Souchov

f 382a

Plat stálý peněžitý z gruntův a podsedkův o s[vaté]m Jiří i o s[vaté]m Vác[lavu]:

Jan Vácslavků ......... z půl lánu roli ......... 4 gr
Jíra Michálků ......... z půl lánu .............. 4 gr
Jan Horňák ............ z půl lánu .............. 4 gr
Mathouš Slezák ........ z půl lánu .............. 4 gr
Jan Molko ............. z půl lánu .............. 4 gr
Mikuláš Búřanský ...... ze 1 čtvrti ............. 2 gr
Martin Čohrňových ..... ze 1 čtvrti ............. 2 gr
Jan Miklásek .......... ze 1 čtvrti ............. 2 gr
Martin Slezák ......... ze 1 čtvrti ............. 2 gr
Mikuláš Zdeňkových .... z půl lánu .............. 4 gr
Mikuláš Zálešáků ...... z půl lánu .............. 4 gr
Jan Malý .............. ze 1 čtvrti ............. 2 gr
Mikuláš Horňáků ....... ze 1 čtvrti ............. 2 gr
Jan Machových ......... z podsedka .............. 4 gr
Pars 1 zl 14 gr

f 382b
Jan Staňků ............ z půl podsedka .......... 2 gr
Jíra Krčálek .......... z půl pods[edku] ........ 2 gr
Thomáš Vešků .......... z půl pods[edku] ........ 2 gr
Jíra Pražma ........... z půl pods[edku] ........ 2 gr
Mach Jiříčků .......... z půl pods[edku] ........ 2 gr
Vaněk Chládků ......... z půl pods[edku] ........ 2 gr
Adam Zíma ............. z podsedka .............. 4 gr
Šimek Zmeškalů ........ ze 1 ½ podsedka ......... 6 gr
Jan Adamů ............. z půl pods[edku] ........ 2 gr
Mach Vidláků .......... ze 1 ½ čtvrti ........... 3 gr
Vácslav Buchtů ........ ze 1 ½ čtvrti ........... 3 gr
Jíra Škraba ........... ze 1 čtvrti ............. 2 gr
Jíra Maršovský ........ ze 1 čtvrti ............. 2 gr
Mikuláš Vidlák ........ ze 1 čtvrti ............. 2 gr
Jan Vávrů ............. z půl lánu .............. 4 gr
Vácslav Lejzů ......... z půl lánu .............. 4 gr
Vácslav Záleský ....... ze 1 čtvrti ............. 2 gr
Jan Vidláků ........... ze 1 čtvrti ............. 2 gr
Jakub Vaňků ........... z půl lánu .............. 4 gr
Mikuláš Juřů .......... z půl lánu .............. 4 gr
Pars 1 zl 26 gr

f 383a
Mikuláš Šefranců ...... z půl lánu .............. 4 gr
Lukáš Ondřejů ......... z půl lánu .............. 4 gr
Pars 8 gr

Summa platu stálýho peněžitýho z gruntův a podsedkův
vychází při s[vaté]m Jiří 3 zl 18 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 3 zl 18 gr.

f 383b
Osep pšeničný o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Poloulánník každý dává pšenice ospové po 3 ½ m[ěřici], čtvrtník každý dává tejž pšenice po 1 ¾ m[ěřice].

Jest pak poloulánníkův na dědině Souchově všech 13
a čtvrtníkův jest všech 14.

A tak pšenice platové ospové z dědiny Souchova vychází při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok všecké v summě 2 mty
10 m[ěřic].

f 384a
Plat oves ospový o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Poloulánník každý dává ovsa ospovýho po 3 ½ m[ěřici] a čtvrtník každý dává téhož ovsa po 1 ¾ měřice].

Jest poloulánníkův v dědině Souchově všech 13
a čtvrtníků jest všech 14.

A tak ovsa platovýho ospovýho z dědiny Souchova vychází při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok všeho v summě 2 mty 10 m[ěřic].

f 384b
Oves platový od hor o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Povinni sou Souchovští ovsa platovýho od hor dávati při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok v summě 21 m[ěřic].

A slepic platových po témž ovse od hor vychází při témž čase s[vatéh]o Vácslava jednou v rok v summě 21 slepic.

f 385a
Sejry platový o s[vaté]m Jiří i o s[vaté]m Vácslavě:

Poloulánník každý povinen jest dáti po 1 sejru.
Čtvrtník každý povinen jest dáti po ½ sejru.
Podsedník celý povinen jest dáti po 1 sejru.
A půlpodsedník povinen jest dáti po ½ sejru.

Jest pak v Souchově každých toto:
poloulánníkův jest 13
čtvrtníků jest 14
podsedníkův jest 3 ½
a půlpodsedníkův jest 7

A tak sejrův platových z dědiny Souchova ode všech sousedův vychází při s[vaté]m Jiří všech v summě 27 sejrův a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 27 sejrův.

A peněz místo těch sejrův, každý po 1 gr alb počítajíc, vychází při s[vaté]m Jiří 27 gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž po 27 gr.

f 385b
Vejce platový o Velikonoci:

Poloulánník každý povinen jest dáti po 10 vejcích.
Čtvrtník každý povinen jest dáti po 5 vejcích.
Podsedník celý povinen jest dáti po 10 vejcích.
A půlpodsedník povinen jest dáti po 5 vejcích.

Jest pak v Souchově každých toto:
poloulánníkův jest 13
čtvrtníkův jest 14
podsedníkův jest 3 ½
a půl podsedníkův jest 7

A tak vajec platových z dědiny Souchova ode všech sousedův vychází o Velikonoci všech v summě 4 kopy 30 vajec.

f 386a
Vejce platový o s[vaté]m Duše:

Poloulánník každý povinen jest dáti po 15 vejcích.
Čtvrtník každý povinen jest dáti po 7 ½ vejcích.
Podsedník celý povinen jest dáti po 15 vejcích.
A půlpodsedník povinen jest dáti po 7 ½ vejcích.

A tak vajec platových o s[vaté]m Duše ode všech sousedův v dědině Souchově (podle rozepsání jich napřed psaného) vychází všech v summě 6 kop 45 vajec.

f 386b
Kury humenní platový o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Poloulánník každý dává 1 kuru.
Čtvrtník dává ½ kury.
Podsedník celý dává 1 kuru.
A půlpodsedník dává ½ kury.

A tak kur humenních ode všech sousedův souchovských (podle rozepsání jich vejš napřed postaveného) vychází při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok všech v summě 27 kur.

Počítajíc každou kuru po 12 den alb, učiní peněz za ty kury v summě 1 zl 16 gr 2 den.

f 387a
Husy odoumrtní o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Poloulánník každý dává 1 hus.
Čtvrtník dává ½ husy.
Podsedník celý dává 1 hus.
A půlpodsedník dává ½ husy.

A tak husí odoumrtních ode všech sousedův souchovských vychází při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok všech v summě
27 husí.

Počítajíc každou hus po 4 gr alb, učiní peněz za ty husy v summě 3 zl 18 gr.

f 387b
Plat za šindel o s[vaté]m Jiří jednou v rok:

Poloulánník každý dává 6 ½ den.
Čtvrtník dává 2 ½ den 1 víd.
Podsedník celý dává 6 ½ den.
A půlpodsedník dává 2 ½ den 1 víd.

A tak platu za šindel ode všech sousedův souchovských vychází při s[vaté]m Jiří jednou v rok v summě 25 gr ½ den.

f 388a
Mejto od hor od hájemství souchovskýho.

(dopsáno později)
Plat od mlynáře souchovského:

Letha 1631 ode dne s[vatéh]o Vácslava Jura Zámečník dává platu ze mlejnu
při svatým Vácslavě .............. 1 zl 15 gr
při svatým Jiří .................. 1 zl 15 gr

Jura Zámečník, mlynář souchovský, za ty roboty, které JM Pánu každoročně, totiž 7 dní, bez ouplaty dělati povinen byl, uvolil se jest dobrovolně za ouředníka toho času p[ana] Jana Jakubovského platu peněžitého dávati každoročně 3 zlm, totiž při svatém Jiří 1 zlm 15 gr a při svatém Vácslavě 1 zlm 15 gr.

f 388b
Plat z roubanic a kopanin o s[vaté]m Jiří i o s[vaté]m Vácslavě:

Z roubanic na Šibenkách

Jan Mokřice z roubanice ..................... 2 gr
Mikuláš Jursů z koutu ....................... 4 gr

Z roubanic v Dolním poli

Šimek Zmeškalů .............................. 15 gr
Jan Adamů ................................... 5 gr
Tomek Horňák ................................ 15 gr
Vaněk Ondrů ze včelína ...................... 1 gr
Jan Jakšů ze včelína ........................ 1 gr 3 ½ den
Thomek Miklásků ............................. 1 gr 3 ½ den
Jan Vaňků ................................... 1 gr
Jíra Křálek ................................. 10 gr
Mikuláš Řehořů .............................. 1 gr
Jíra Maršovský .............................. 7 gr 3 ½ den
Thomek Miklásků ............................. 1 gr 2 den
Mikuláš Řehořů ze 4 roub[anic] .............. 8 gr 3 ½ den
Pars 2 zl 14 gr 2 den
f 389a
Vácslav Buchtů .............................. 1 gr
Jan Adamů ze 4 roub[anic] ................... 15 gr
Řehoř Šefranců ze včelína ................... 1 gr 3 ½ den
Adam Zíma ze 2 roub[anic] ................... 3 gr
Jakub Slezák ze štěp[nice] a včelína ........ 2 gr
Vítek Záleský ............................... 4 gr
Vašek Šimků ................................. 2 gr
Jan Vaňků ze včelína ........................ 1 gr

Z roubanic u hradu

Jakub Slezák ze 2 roub[anic] ................ 6 gr
Vítek Záleský ............................... 2 gr
Jan Miklů ze 3 roub[anic] ................... 7 gr
Jan Vaňků ze 2 roub[anic] ................... 7 gr
Mikuláš Malý ................................ 3 gr
Vaněk Ondrů ze 4 roub[anic] ................. 11 gr
Jan Adamů ze 2 roub[anic] ................... 10 gr 3 ½ den
Mikuláš Zálešák ............................. 12 gr
Šimek Zmeškalů ze 2 roub[anic] .............. 4 gr 3 ½ den
Jan Staňků .................................. 3 gr
Mikuláš Juřů ................................ 2 gr
Pars 3 zl 7 gr 3 ½ den

f 389b
Lukáš Ondřejů ............................... 1 gr 2 den
Jíra Škrabů ................................. 3 gr
Mach Juračků ................................ 3 gr
Vácslav Lejza ............................... 2 gr
Vašek Macháčků .............................. 2 gr
Pars 11 gr 2 den

Summa všeho platu z roubanic a kopanin
vychází při s[vaté]m Jiří 6 zl 3 gr ½ den
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 6 zl 3 gr ½ den.

f 390a
Plat z louk na Souchovsku slove na Lazích, též z koutův a z rolí od panských poddaných i od cizopanských vychází při s[vaté]m Matěji jednou v rok:

Z louk na Lazích

Obec boršická z stanoviska dává ......... 1 zl
Jana Adamů ................................... 6 gr
Šimek Zmeškalů ze 3 louk ................ 2 zl 3 gr
Mikuláš Zálešák ze 2 .................... 1 zl 12 gr
Mathouš Slezák ............................... 12 gr
Thomek Horňák ................................ 24 gr
Mikuláš Řehořů ze 2 ..................... 3 zl
Jakub Slezák ze 2 ....................... 1 zl 23 gr
Mikuláš Malých ze 2 ..................... 1 zl 22 gr
Martin Slezák ........................... 1 zl
Bratr Thobiáš z Němčího ................. 2 zl
Vaněk Ondrů ............................. 1 zl
Vácslav Lejza ................................ 18 gr
Jan Vidlák ................................... 22 gr
Pars 17 zl 22 gr
f 390b
Vácslav Buchta ............................... 20 gr
Macek Ficek ze Lhotek ................... 1 zl 7 gr 3 ½ den
Lukáš Ondřejů ze Lhotek ................. 1 zl 20 gr
Mach Vidláků ............................ 2 zl 15 gr
Martin Mrkva ze Lhotek .................. 1 zl 6 gr
Valenta Oravský ze Lhotek ............... 1 zl 5 gr
Jíra Králík ze Lhotek ................... 2 zl 10 gr
Mikuláš Povaleč ze Lhotek ze 2 .......... 2 zl 24 gr
Martin Řešetář ze Lhotek ................ 1 zl
Andres Němeček .......................... 1 zl 20 gr
Macek Zátok ............................. 2 zl
Jan Lameš ze Lhotek ze 2 ................ 2 zl 2 gr
Jíra Pšurný .................................. 17 gr
Mikuláš Kozička .............................. 17 gr
Jan Sobek ze 2 .......................... 3 zl 26 gr
Jíra Miklošík ................................ 18 gr
Mikuláš Struhař .............................. 18 gr
Vašek Havlů .................................. 12 gr
Václav Lacek ................................. 15 gr
Pars 27 zl 2 gr 3 ½ den
f 391a
Michal Poláků ........................... 1 zl
Matěj Šmahaj ................................. 15 gr
Ondra Kejdoš ................................. 20 gr
Martin Slovák ................................ 16 gr
Jan Kruček ................................... 26 gr

Jan Kléšť .............................. 1 zl 15 gr
Jíra Holečků ........................... 1 zl 1 gr
Janek Návojský .............................. 20 gr
Kuba Drábků ................................. 16 gr
Jan Jablečník .......................... 1 zl
Ondra Hříva ze 2 ....................... 1 zl 14 gr
Mikuláš Kozub .......................... 2 zl
Jíra Drapořit ze Lhotek ................ 1 zl 16 gr
Tomek Nálepa ze Lhotek ................. 2 zl
Pavel Lačný ............................ 1 zl 10 gr
Macek Poláků ........................... 1 zl
Jan Svaradík ........................... 1 zl
Jan Urbanický .......................... 1 zl
Adam Ondríček .......................... 2 zl
Adam Šurman ............................ 1 zl 22 gr 3 ½ den
Mikula Juřů ............................ 1 zl
Pars 24 zl 11 gr 3 ½ den
f 391b
Jíra Kruček ............................ 1 zl
Mikula Charvát ......................... 1 zl 15 gr
Mach Macků ............................. 1 zl
Jan Miklů ze 2 ......................... 3 zl 15 gr
Hrbáč .................................. 1 zl 22 gr 3 ½ den
Jan Vidlák .................................. 22 gr 3 ½ den
Vítek Záleský ............................... 22 gr 3 ½ den
Jan Mokřice ................................. 18 gr
Jíra Maršovský ......................... 2 zl
Jan Bošátský ........................... 1 zl 15 gr
Jan Lišků .............................. 2 zl
Jan Vaňků .............................. 2 zl 15 gr
Jakub Mokrošů .......................... 1 zl

Z louk v místech napřed psaných plat od Dolní Němčanův:

Dolní Němčané z louk, kteréž v místech napřed psaných na Souchovsku drží a na kteréž obdarování sobě dané mají, dávají z nich společně platu peněžitýho při svatým Matěji jednou v rok všeho v summě ....................... 5 zl 14 gr
Pars 25 zl 6 gr 3 ½ den
f 392a
Z koutů a rolí od louk boršických

Jan Vidláků ................................. 5 gr
Vítek Záleský ze 2 .......................... 15 gr
Adam Zímů ................................... 4 gr
Jan Vidláků ................................. 10 gr
Vácslav Lejza .......................... 1 zl 6 gr
Jan Adamů ................................... 15 gr

Šimek Zmeškalů ......................... 1 zl
Jan Staňků ............................. 1 zl

Z louk podhradských

Mikuláš Mirošovský ze 2 ................ 1 zl 20 gr
Jan Baňař ze 2 ......................... 1 zl
Jan Zálešáků ................................ 15 gr
Bratří ze zboru ........................ 1 zl 15 gr
Mikuláš Šidláků ........................ 1 zl
Mach Jiříčků ........................... 1 zl
Vaněk Ondrů ................................. 15 gr
Martin Hlávka z kouta ....................... 4 gr
Jíra Moňků .................................. 12 gr
Pars 12 zl 16 gr
f 392b
Martin Baňař ................................ 12 gr
Martin Žádalů ............................... 24 gr
Jan Kruček .................................. 24 gr
Jan Kuchyňka ................................ 24 gr
Martin Doubrava ze 2 ................... 1 zl 20 gr
Martin Hanáček .............................. 8 gr
Pavel Pavlička .............................. 12 gr

Z Trnovej a louky jednej pod Omižnou

Obec souchovská z pasuňkův a z jedné louky pod Omižnou dávají platu při svatým Matěji jednou v rok 3 zl 8 gr
Pars 8 zl 12 gr

Summa všeho platu z louk souchovských,
též z koutův, z rolí
vychází při svatým Matěji jednou v rok
115 zl 13 gr 3 ½ den.

(f 393 – 396 prázdné)

f 397a
Souchovští povinnosti tyto mají:

Poloulánníci a čtvrtníci povinni sou při dvoře velickým rolí orati, hnůj voziti, jakž toho potřeba jest.

Poloulánníci, čtvrtníci i podsedníci povinni sou obilí při dvoře velickým žíti, pokud se nesežne.

Povinni sou obilí z pole voziti, až se všecko sveze.

Trávy na loukách panských povinni sou síci, též seno hrabati a voziti, pokudž se všecko do dvoru velickýho nesveze.

Dříví ku pivovarům povinni sou dělati a voziti, též dříví k stavení a k cihelni strážnické dříví voziti.

Poloulánníci, čtvrtníci a podsedníci všickni povinni sou lnu aneb konopí panských po 1 kopě natrhati.

Na hon povinni sou všickni choditi.
f 397b
Hofeři všickni, kteří vinohrady mají anebo dobytek sobě chovají, povinni sou lnu aneb konopí panských po 1 kopě natrhati.
A ti hofeři, kteří vinohradů a dobytka nemají, po ½ kopě lnu neb konopí mají natrhati.

Hoferkyně povinny sou konopě anebo len panský tříti.
Platí se jim od 1 kyty z pazdeří vytřené po 1 ½ den a od mědlení od 1 kyty po 1 den alb.

Hofeři a hoferkyně povinni sou v zahradách panských pleti, zelí okopávati, mrkev, řepu a cibuli vykopávati a vybírati.

Podsedníci povinni sou na všelijaké roboty pěší choditi, kde se jim rozkáže.

Ovce panské povinni sou všickni práti a holiti.
Platí se jim od každé staré ovce po 1 den víd a od jehněte po ½ den alb.

Všickni, jak kdo sedí, povinni sou po 4 klubkách příze z panských konopí nebo lnu napřísti, oprati, svíti a na zámek Strážnici přivézti.

(f 398 – 401 prázdné)