Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Ves Vrbka Veliká

f 344a

Plat stálý z gruntův a podsedkův při s[vaté]m Jiří a při s[vaté]m Vácslavě:

Jan Tuřan .............. z podsedku,
do lipovského kostela dává vosku 1 funt,
též on z loučky Brkového mlejna slove .......... 1 gr
Martin Lukášů .......... z podsedku ............... 4 gr
Jíra Peprný ............ z podsedku ............... 5 gr
Jan Vyvleč ............. z půl lánu ............... 14 gr
Jíra Ďatlů ............. z půl lánu ............... 14 gr
Michal Tulák ........... z půl lánu ............... 14 gr
Pavel Machalků ......... z půl lánu ............... 14 gr
Martin Masařů .......... z půl lánu ............... 14 gr
Thomáš Krkoška ......... z půl lánu ............... 14 gr
Jan Jakšů .............. z půl lánu ............... 14 gr
Pars 3 zl 18 gr
f 344b
Vácslav Humplíků ....... z půl lánu ............... 14 gr
Jan Peprný ............. z půl lánu ............... 14 gr
Jíra Tkadlců ........... z půl lánu ............... 14 gr
Jan Zálešák ............ z půl lánu ............... 14 gr
Thomáš Bartošků ........ z půl lánu ............... 14 gr
Martin Mlejnků ......... z půl lánu ............... 14 gr
Mathouš Poláčků ........ z půl lánu ............... 14 gr
Šimek Zálešský ......... z půl lánu ............... 14 gr
Pavel Tomků ............ z půl lánu ............... 14 gr
Mikuláš Kubaňů ......... z lánu ................... 28 gr
Jan Hošků .............. z půl lánu ............... 14 gr
Bratrské poloulání ................................ 14 gr
Jíra Trnků ............. z půl lánu ............... 14 gr
Jan Vítků .............. z půl lánu ............... 14 gr
Martin Zastoupil ....... z půl lánu ............... 14 gr
Jíra Dominů ............ z půl lánu ............... 14 gr
Petr Slabých ........... z půl lánu ............... 14 gr
Pavel Varisů ........... z půl lánu ............... 14 gr
Mikuláš Němců .......... z podsedka ............... 4 gr
Pars 9 zl
f 345a
Mikuláš Sečka .......... z podsedka .............. 4 gr
Daniel Pejků ........... z podsedka .............. 4 gr
Martin Kejchavka ....... z podsedka .............. 4 gr
Martin Kubíčků ......... z podsedka .............. 4 gr
Michal Tuřanský ........ z podsedka .............. 4 gr
Thomáš Hryčků .......... z podsedka .............. 4 gr
Jan Havránků ........... z podsedka .............. 4 gr

Vávra Polák ............ z podsedka .............. 4 gr
Eliáš Mlejnků .......... z podsedka .............. 4 gr
Vavřinec Štěpán ........ z podsedka .............. 4 gr
Martin Dudík ........... z půl lánu .............. 14 gr
Thomáš Zachů ........... z půl lánu .............. 14 gr
Lukáš Varadíků ......... ze 1 čtvrti ............. 7 gr
Thomáš Králů ........... ze 1 čtvrti ............. 7 gr
Mikuláš Králů .......... z půl lánu .............. 14 gr
Adam Bochňů ............ z půl lánu .............. 14 gr
Martin Košut ........... z půl lánu .............. 14 gr
Jíra Medový ............ z půl lánu .............. 14 gr
Macek Slabý ............ z půl lánu .............. 14 gr
Pars 5 zl 2 gr
f 345b
Jan Machyčků ........... z půl lánu .............. 14 gr
Jíra Hudcových ......... z půl lánu .............. 14 gr
Pavel Mlejnků .......... z půl lánu .............. 14 gr
Jan Marků .............. z půl lánu .............. 14 gr
Ondra Tuřanský ......... z půl lánu .............. 14 gr
Mikuláš Jež ............ z půl lánu .............. 14 gr
Martin Mathoušků ....... z půl lánu .............. 14 gr
Jan Miklošů ............ z půl lánu .............. 14 gr
Thomáš Kouřilů ......... z půl lánu .............. 14 gr
Vácslav Bartošků ....... z půl lánu .............. 14 gr
Mikuláš Hejda .......... z podsedka .............. 4 gr
Jan Masařů ............. z půl lánu .............. 14 gr
Jan Záhorovský ......... z půl lánu .............. 14 gr
Jan Machalků ........... z půl lánu .............. 14 gr
Martin z Lipového ...... z půl lánu .............. 14 gr
Martin Červeného ....... z půl lánu .............. 14 gr
Pavel Klambů ........... z půl lánu .............. 14 gr
Mikuláš Kejchavka ...... z půl lánu .............. 14 gr
Vácslav Krkoška ........ z půl lánu .............. 14 gr
Pars 8 zl 16 gr
f 346a
Jíra Tuřanský .......... z podsedka .............. 4 gr
Jíra Konečný ........... z podsedka .............. 4 gr
Martin Fifíků .......... z podsedka .............. 4 gr
Lukáš Fiala ............ z podsedka .............. 4 gr
Jakub Zálešský ......... z podsedka .............. 4 gr
Jíra Hradů ............. z podsedka .............. 4 gr
Jíra Mlynář ............ ze mlejna ............... 5 gr
Pars 29 gr

Summa všeho platu stálýho z gruntův a podsedkův v Vrbce Veliké
vychází při s[vaté]m Jiří 27 zl 5 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 27 zl 5 gr.

f 346b
Plat stálý z krčem o s[vaté]m Jiří i o s[vaté]m Vác[slavě]:

Jan Peprný ...................................... 3 gr
Jíra Tkadlců .................................... 3 gr
Martin Mlejnků .................................. 6 gr
Jíra Dominů ..................................... 6 gr
Pavel Varisů .................................... 6 gr
Jan Machyčků .................................... 3 gr
Jíra Hudců ...................................... 3 gr
Jan Masařů ...................................... 3 gr
Jan Záhorovský .................................. 3 gr

Summa platu stálýho z krčem vychází
při s[vaté]m Jiří 1 zl 6 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 1 zl 6 gr.

f 347a
Plat za kury humenní o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

lánník povinen jest dáti za kury humenní ...... 3 gr 3 den
poloulánník každý jest povinen dáti po ........ 1 gr 5 den
a čtvrtník povinen jest téhož platu dáti po ... 6 den

Jest pak v Vrbce Veliké každých toto:

lánník jest 1
poloulánníků jest 49
a čtvrtníci jsou 2

A tak summa za kury humenní platu všeho
v dědině Vrbce Veliké vychází
při s[vatém] Vácslavě jednou v rok 2 zl 29 gr 1 den.

f 347b
Oves a slepice platový od louk o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:
oves slepice
Martin Lukášů .......... 1 měřici ............ 1
Jíra Peprný ............ 2 m[ěřice] .......... 2
Jan Vyvleč ............. 5 ½ m[ěřice] .. .... 5 ½
Jíra Ďatlů ............. 4 ½ m[ěřice] ........ 4 ½
Michal Tulák ........... 7 ½ m[ěřice] ........ 7 ½
Pavel Machalků ......... 7 m[ěřic] ........... 7
Martin Masař ........... 5 ½ m[ěřice] ........ 5 ½
Thomáš Krkošků ......... 6 ½ m[ěřice] ........ 6 ½
Jan Jakšů .............. 10 m[ěřic] ........... 10
Vašek Humplík .......... 10 m[ěřic] ........... 10
Jan Peprný ............. 2 m[ěřice] .......... 2
Jíra Tkadlců ........... 5 m[ěřic] ........... 5
Jan Zálešáků ........... 4 ½ m[ěřice] ........ 4 ½
Thomáš Bartošků ........ 5 ¼ m[ěřice] ........ 5 ¼
Martin Mlejnků ......... 4 ½ m[ěřice] ........ 4 ½
Pars ovsa 2 mty 20 ¾ m[ěřice]
Pars slepic 1 kopa 20 ¾
f 348a
Mathouš Poláčků ........ 4 m[ěřice] .......... 4
Šimek Záleský .......... 5 m[ěřic] ........... 5
Pavel Tomků ............ 5 ½ m[ěřice] ........ 5 ½
Mikuláš Kubaňů ......... 6 m[ěřic] ........... 6
Jan Hošků .............. 4 m[ěřice] .......... 4
Bratří ve zboru ........ 6 m[ěřic] ........... 6
Jíra Trnka ............. 6 m[ěřic] ........... 6
Jan Vítků .............. 6 ½ m[ěřice] ........ 6 ½
Martin Zastoupil ....... 4 ½ m[ěřice] ........ 4 ½
Jíra Dominů ............ 5 m[ěřic] ........... 5
Petr Slabých ........... 8 m[ěřic] ........... 8
Pavel Vachů ............ 5 m[ěřic] ........... 5
Mikuláš Sečků .......... 2 m[ěřice] .......... 2
Eliáš Mlejnků .......... 1 m[ěřice] .......... 1
Vavřinec Štěpánů ....... 1 m[ěřice] .......... 1
Martin Dudík ........... 5 m[ěřic] ........... 5
Thomáš Zachových ....... 4 ½ m[ěřice] ........ 4 ½
Lukáš Varadík .......... 3 ¼ m[ěřice] ........ 3 ¼
Pars ovsa 2 mty 22 ¼ m[ěřice]
Pars slepic 1 kopa 22 ¼
f 348b
Thomáš Králů ........... 2 ¼ m[ěřice] ......... 2 ¼
Mikuláš Králů .......... 3 ½ m[ěřice] ........ 3 ½
Adam Bochňů ............ 4 ½ m[ěřice] ........ 4 ½
Martin Košut ........... 5 m[ěřic] ........... 5
Jíra Medový ............ 4 ½ m[ěřice] ........ 4 ½
Matěj Slabých .......... 4 m[ěřice] .......... 4
Jan Machyčka ........... 4 ½ m[ěřice] ........ 4 ½

Jíra Hudců ............. 4 ½ m[ěřice] ........ 4 ½
Pavel Mlejnků .......... 5 ½ m[ěřice] ........ 5 ½
Jan Macků .............. 4 ½ m[ěřice] ........ 4 ½
Ondra Tuřanský ......... 5 m[ěřic] ........... 5
Mikuláš Ježů ........... 5 m[ěřic] ........... 5
Martin Mathoušků ....... 4 ½ m[ěřice] ........ 4 ½
Jan Miklošů ............ 6 m[ěřic] ........... 6
Thomáš Kouřilů ......... 5 ½ m[ěřice] ........ 5 ½
Vácslav Bartošků ....... 4 ½ m[ěřice] ........ 4 ½
Jan Masařů ............. 5 ¼ m[ěřice] ........ 5 ¼
Jan Záhorovský ......... 5 ¼ m[ěřice] ........ 5 ¼
Pars ovsa 2 mty 23 ¾ m[ěřice]
Pars slepic 1 kopa 23 ¾
f 349a
Jan Machalků ........... 6 ½ m[ěřice] ........ 6 ½
Martin z Lipového ...... 6 ½ m[ěřice] ........ 6 ½
Martin Červenka ........ 6 m[ěřic] ........... 6
Pavel Klambů ........... 6 ½ m[ěřice] ........ 6 ½
Mikuláš Kejchavka ...... 6 m[ěřic] ........... 6
Vácslav Krkošků ........ 6 ½ m[ěřice] ........ 6 ½
Jíra Tuřanský .......... 1 m[ěřice] .......... 1
Jíra Konečný ........... 1 m[ěřice] .......... 1
Martin Fifíků .......... 1 m[ěřice] .......... 1
Lukáš Fiala ............ 1 m[ěřice] .......... 1
Jíra Hradů ............. 2 m[ěřice] .......... 2
Jíra Mlynář ............ 2 m[ěřice] .......... 2
Pars ovsa 1 met 16 m[ěřic]
Pars slepic 46

Summa ovsa platovýho od louk vychází
o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok 9 mtů 22 ¾ m[ěřice].

Summa slepic platových po témž ovse vychází
při témž čase s[vatéh]o Vácslava jednou v rok
4 kopy 52 ¾ slepice. Ty dávají na zámek na kuchyni.

f 349b
Plat peněžitý z roubanic při s[vaté]m Jiří a při s[vaté]m Vác[slavě]:

Z roubanic na Drahách

Jíra Hradů ................................. 2 gr
Vavřinec Štěpánů ........................... 2 gr
Jan Tuřan .................................. 3 gr 3 ½ den
Martin Lukášů ze 2 roub[anic] .............. 4 gr 3 ½ den
Mikuláš Němců .............................. 1 gr
Mikuláš Hejda .............................. 1 gr
Mach Škrábů ................................ 7 gr
Michal Tuřanský ............................ 4 gr
Martin Mlejnků ............................. 8 gr
Jíra Tkadlců ............................... 2 gr
Jan Peprný ................................. 2 gr
Macek Hradů ................................ 4 gr
Lukáš Fiala ................................ 2 gr
Jíra Peprný ................................ 1 gr 3 ½ den
Mikuláš Sečka .............................. 4 gr
Pars 1 zl 19 gr
f 350a
Thomáš Hryčka .............................. 12 gr
Daniel Pejků ............................... 3 gr
Petr Slabý ................................. 4 gr

Z roubanic v Bukovině

Martin Lukášů .............................. 3 gr 3 ½ den
Jan Tuřan z louky .......................... 2 gr
Jan Peprný z louky ......................... 8 gr
Pavel Mlejnek .............................. 2 gr
Mach Mlejnků ........................... 1 zl
Martin Kejchavka ........................... 3 gr 3 ½ den
Jan Hošků .................................. 4 gr
Mikuláš Pulec .............................. 1 gr
Adam Bocheň ................................ 2 gr
Martin Hejda ............................... 2 gr
Jan Vítků .................................. 3 gr
Jíra Mlynář ................................ 4 gr

Z roubanic na Planinách

Eliáš Mlejnků .............................. 10 gr
Pars 3 zl 4 gr
f 350b
Pavel Klambík .............................. 3 gr
Jíra Mlejnek ............................... 10 gr
Jan Tlustý ................................. 12 gr
Martin Machyčka ............................ 14 gr
Martin Mlejnků ............................. 12 gr
Pavel Mlejnků .............................. 12 gr
Pavel Hryčka ............................... 14 gr
Mikuláš Pulec .............................. 2 gr
Mikuláš Hejda .............................. 2 gr
Martin Mlejnků ........................ 1 zl
Jíra Medový ................................ 10 gr
Daniel Pějka ............................... 4 gr
Mikuláš Sečka .............................. 7 gr 3 ½ den
Jan Černý .................................. 7 gr 3 ½ den
Martin Hejda ............................... 4 gr
Jíra Mlynář ........................... 1 zl
Martin Mathoušků ........................... 3 gr
Mikuláš Jež ................................ 5 gr
Jíra Trnka ................................. 3 gr
Pars 6 zl 5 gr
f 351a
Jíra Tuřanský .............................. 3 gr
Martin Fifík ............................... 15 gr
Martin Kejchavka ........................... 7 gr 3 ½ den
Jíra Peprný ................................ 6 gr
Jíra Medový ................................ 3 gr
Petr Slabý ze včelína ...................... 3 gr
Jíra Hradů ................................. 15 gr
Jan Hošků .................................. 10 gr
Jan Vítků ze včelína ....................... 5 gr

Z roubanic a včelínů v Kobeli

Michal Tulák ze včelína .................... 2 gr
Martin Kubíčků ............................. 15 gr
Mikuláš Němců .............................. 3 gr
Jíra Hrubý ................................. 2 gr
Jíra Tuřanský .............................. 1 gr
Vávra Polák ze 2 roub[anic] ................ 6 gr
Michal Tuřanský ............................ 1 gr
Thomáš Hryčků .............................. 4 gr
Mikuláš Hejdů .............................. 2 gr
Pars 3 zl 13 gr 3 ½ den

f 351b
Jakubíček .................................. 2 gr
Pavel Mlejnek .............................. 8 gr
Jan Černýho ................................ 2 gr
Jan Tuřan z roli slove Na brkůvce .......... 2 gr
Vavřinec Štěpánů z roli pod rybníkem Netušilem 8 gr
Pars 22 gr

Summa platu peněžitého z roubanic napřed rozepsaných
vychází o s[vaté]m Jiří 15 zl 3 gr 3 ½ den
a o s[vaté]m Vácslavě tolikéž 15 R 3 gr 3 ½ den.

f 352a
Vejce platový:

Vychází ode všech sousedův v Vrbce Veliké vajec platových při s[vaté]m Jiří jednou v rok v summě všech 4 kopy vajec.
Dávají za ty vejce peníze, totiž za každou kopu vajec po 4 gr 2 den.

Summa peněz za vejce platový činí 17 gr 1 den.

f 352b
Oves a slepice platový od hor při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok:

Vychází ode všech sousedův velkovrbeckých ovsa platového od hor (jakž na to list pod pečetmi sobě daný mají) při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok všeho v summě 1 met 24 m[ěřice].

A slepic po témž ovse od hor vychází od nich při témž čase s[vatéh]o Vácslava jednou v rok v summě 54 slepic.

f 353a
Plat peněžitý od obce velkovrbecké:

Platu za hlásku dává obec velkovrbecká o s[vaté]m Vácslavě jednou v rok 3 zl.

Platu za šenk vinný táž obec dává při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok 7 zl.

Platu za šindel dává při s[vaté]m Jiří jednou v rok 1 zl 10 gr.

Platu za tele dává táž obec o s[vaté]m Jiří jednou v rok
21 gr 4 den.

f 353b
Platy od řezníkův:

V Vrbce Veliké postaveny sou jatky 4.

Řezník jeden každý povinen jest dáti z jatky své loje přepuštěnýho při konci masopustu jednou v rok po 1 kamenu aneb místo kamene loje peněz dáti má 2 zl.

Tolikéž k Velikonoci povinen jest každý řezník dáti Jeho [Mil]osti Pánu na zámek jeřábka 1.

A platu peněžitého každý řezník dávati má při s[vaté]m Jiří 13 gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 13 gr.

A tak vycházeti má od těch 4 řezníkův toto:
Loje přepuštěnýho 4 kameny.
Anebo za týž loj peněz 8 zl.
Jeřábky 4.
A platu peněžitýho při každém termínu 1 zl 22 gr.

f 354a
Platy od kolářů a kovářů:

Kolik koliv kdy jest na dědině kolářů a kovářů, dávati má každý platu při svatým Jiří po 8 gr a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 8 gr.

Mejto velkovrbecké.

f 359a
Velkovrbecští povinnosti tyto mají:

Na rybníku vrbeckým povinni sou taras opravovati, prohlubně prosekávati, ploty plésti i pro plod jezditi.

Hnůj na roli panskou, kdež se jim ukáže, povinni sou voziti, orati, vláčeti, obilí žíti i z pole obilí voziti, pokus se všeckno nesklidí.

Dříví ku palivu na zámek a ku pivovaru povinni sou v lese strážnickým, aneb kdež se jim ukáže, dělati.

Tolikéž dříví ku palivu na zámek a ku pivovaru strážnickýmu, též do cihelny a vápenky povinni sou voziti.

Trávy na loukách při dvoře strážnickým a radějovským povinni sou síci, seno hrabati i kdež se jim rozkáže seno voziti.

Lnu aneb konopí panských povinni sou všickni jak kdo sedí po 1 kopě natrhati.
f 359b
Len aneb konopě panský povinny sou hoferkyně tříti, platí se jim od 1 kyty z pazdeří vytřené po 1 ½ den alb a od mědlení 1 kyty po 1 den bílém.

V zahradách panských povinni sou hofeři a hoferkyně pleti a jiné dílo zahradní, což se jim ukáže, dělati.

Na hon povinni sou všickni choditi aneb posílati.

Ovce panské povinni sou práti a holiti, platí se jim od každé staré ovce po 1 den v[ídeňském] a od jehněte po ½ den alb.

Všickni jak kdo sedí povinni sou Jeho [Mil]osti Pánu po
4 klubkách konopné aneb koudelné příze z panských konopí aneb koudele napřísti, oprati, svíti a na zámek Strážnici přivézti za to, že jim Jeho [Mil]ost Pán ráčil dovoliti, aby sobě vinohrad k obci vysaditi mohli.

Mlynář velkovrbecký povinen jest na zámku strážnickým, aneb kdež se jemu ukáže, dílo tesařský sekerou do roka po 8 dní dělati.

Tolikéž v tej dědině Vrbce Veliké jsou podsedníci 2, totiž Jan Tučáň a Mikuláš Sečka, ti povinni sou, když toho potřeba jest Jeho [Mil]osti Páně do Uher, na Branč, do Prešpurgka, Trnavy a jinam choditi v poselství, od čehož se jim neplatí. Oni taky jiných roboth nemají.

(f 360 – 364 prázdné)