Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Ves Javorník

f 365a

Plat stálý z gruntův a podsedkův při s[vaté]m Jiří a při s[vaté]m Vácslavě:

Mikuláš Krčík ............ z podsedka .......... 3 gr
Pavel Červený ............ z podsedka .......... 3 gr
Jíra Hotrta .............. z podsedka .......... 3 gr
Jan Vaňků ................ z podsedka .......... 3 gr
Martin Biksadský ......... z podsedka .......... 3 gr
Jan Krejčí ............... z půl lánu .......... 8 gr
Mikuláš Šáchů ............ z půl lánu .......... 8 gr
Martin Řehořík ........... z půl lánu .......... 8 gr
Jíra Zátopa .............. z půl lánu .......... 8 gr
Thomáš Fridrichů ......... z podsedka .......... 7 gr
Pavel Houdků ............. z podsedka .......... 7 gr
Vítek Zálešák ............ z podsedka .......... 3 gr
Jan Utláčal .............. z půl lánu .......... 8 gr
Pars 2 zl 12 gr
f 365b
Jan Svíba ................ z půl lánu .......... 8 gr
Jan Zálešák .............. z půl lánu .......... 8 gr
Ondra Čupka .............. z půl lánu .......... 8 gr
Jan Pavlů ................ z půl lánu .......... 8 gr
Mikuláš Maranců .......... z podsedka .......... 3 gr
Martin Hovězský .......... z podsedka .......... 3 gr
Matěj Švehla ............. z podsedka .......... 3 gr
Jan Brikců ............... z podsedka .......... 3 gr
Jan Zháněl ............... z podsedka .......... 3 gr
Jíra Rujmíšek ............ z podsedka .......... 3 gr
Valenta Slezák ........... z podsedka .......... 3 gr
Martin Gembeš ............ z podsedka .......... 3 gr
Martin Žilka ............. z podsedka .......... 3 gr
Ondra Krahulec ........... z podsedka .......... 3 gr
Jíra Bednář .............. z podsedka .......... 3 gr
Jíra Bednář .............. z půl lánu .......... 8 gr
Jíra Moudrý .............. z půl lánu .......... 8 gr
Vácslav Moňků ............ z půl lánu .......... 8 gr
Adam Charouz ............. z lánu .............. 16 gr
Pars 3 zl 15 gr
f 366a
Jíra Krátký .............. z půl lánu .......... 8 gr
Mathouš Zátopa ........... z půl lánu .......... 8 gr
Florián Blanařů .......... z lánu .............. 16 gr
Jan Utlačil .............. z půl lánu .......... 8 gr
Martin Kolář ............. z půl lánu .......... 8 gr
Matěj Vyležalů ........... z půl lánu .......... 8 gr
Šťastný Petrů ............ z půl lánu .......... 8 gr

Jan Ciběna ............... z půl lánu .......... 8 gr
Jan Bukovský ............. z půl lánu .......... 8 gr
Pavel Slabých ............ z půl lánu .......... 8 gr
Jíra Ohnojilů ............ z půl lánu .......... 8 gr
Mikuláš Zálešák .......... z půl lánu .......... 8 gr
Jíra Hrachový ............ z půl lánu .......... 8 gr
Ondra Hamrle ............. z půl lánu .......... 8 gr
Jan Martinců ............. z podsedka .......... 3 gr
Tomek Slezák ............. z podsedka .......... 3 gr
Martin Odrobina .......... z podsedka .......... 3 gr
Šimon Slezák ............. z podsedka .......... 3 gr
Pars 4 zl 12 gr
f 366b

Summa platu stálýho z gruntův a podsedkův
v dědině Javorníku vychází
při s[vaté]m Jiří 10 zl 9 gr
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 10 zl 9 gr.

f 367a
Plat od mlynáře javornického:

Pavel mlynář dává platu ze mlejnu svého
při s[vaté]m Jiří ........................ 1 zl
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž .......... 1 zl
též on za nekrmení vepřův dává platu
při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok ....... 2 zl 20 gr

f 367b
Plat peněžitý od obce javornické:

Platu za tele dává obec javornická při s[vaté]m Jiří jednou v rok 26 gr 4 den.

Platu za šindel tolikéž obec javornická dává při s[vaté]m Jiří jednou v rok 13 gr 2 den.

Platu za hlásku dávají při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok
27 gr.

f 368a
Oves a slepice platový od hor při s[vaté]m Vác[lavě] jednou v rok:

Všickni sousedé javorničští povinni sou dáti ovsa platovýho od hor při s[vaté]m Vácslavě jednou v rok v summě všeho 1 met 4 ½ m[ěřice].

A slepic platových po témž ovse od hor povinni sou dáti tolikéž při tom čase s[vatéh]o Vácslava jednou v rok v summě 34 ½ slepice.

f 368b
Plat peněžitý z roubanic, z zahrádek, louk a ze včelínův při s[vaté]m Jiří a při s[vaté]m Vác[lavě]:

Z roubanic na Paličkách

Mikuláš Krčík z roubanice ................... 7 gr 3 ½ den
Pavel Červený ............................... 3 gr
Jan Vaňků ze 2 roubanic ..................... 10 gr
Martin Biksádský ............................ 7 gr 3 ½ den
Vítek Škřipů ................................ 9 gr 3 ½ den
Jan Červený z záhonu ........................ 6 gr
Jíra Bednář ................................. 5 gr
Jíra Všetů jinak Hotrta ..................... 2 gr
Macek Švehla ................................ 2 gr
Mikuláš Šáchů ............................... 5 gr
Thomáš Fridrichů ze 2 roub[anic] ............ 15 gr
Pavel Houdek ................................ 3 gr
Jan Krejčí .................................. 5 gr
Pars 2 zl 21 gr 3 ½ den
f 369a
Thomáš Fridrichů ze 2 roub[anic] ............ 6 gr
Jan Utlačil ze 2 roub[anic] ................. 6 gr
Jan Svíba ................................... 4 gr
Mikuláš Martinců ............................ 6 gr
Martin Hovězský ............................. 8 gr
Matěj Švehlů ................................ 7 gr 3 ½ den
Jan Brichce ................................. 7 gr
Jíra Rujmíšků ............................... 20 gr
Martin Gembeš ze 2 roub[anic] ............... 18 gr 4 den
Ondra Krahulec ze 2 roub[anic] .............. 16 gr
Tomek Slezák ................................ 7 gr 3 ½ den
Vácslav Moňků ze 2 roub[anic] ............... 15 gr
Florián Blanařů ............................. 6 gr
Martin Kolář ................................ 3 gr
Mikuláš Zálešák ............................. 3 gr
Jan Martinců ze 2 roubanic .................. 9 gr
Martin Řehořík .............................. 6 gr
Jan Hnida ................................... 7 gr 3 ½ den
Mikuláš Šelmů ............................... 7 gr 3 ½ den
Mach Šelmů .................................. 7 gr 3 ½ den
Pars 5 zl 21 gr ½ den
f 369b
Jíra Hrachový ............................... 3 gr
Janek Kusáků ................................ 4 gr
Mathouš Zátopa .............................. 6 gr

Z koutů pod Suchým

Mikuláš Šáchů ............................... 7 gr 3 ½ den
Florián Blanařů ............................. 3 gr
Mathouš Zátopa z zahrádky ................... 5 gr
Pavel Krejčí z zahrádky ..................... 1 gr 3 ½ den

Z roubanic pod Jezevčím

Jíra Ohnojilů ............................... 2 gr
Jan Pavlů ................................... 1 gr
Jan Brichce ze včelína ...................... 1 gr 3 ½ den
Pavel Houdek ................................ 3 gr
Jan Červený ................................. 8 gr
Jíra Rujmíšek ............................... 3 gr
Tomek Slezák ................................ 2 gr
Martin Odrobina ............................. 7 gr 3 ½ den
Pars 1 zl 28 gr
f 370a
Jíra Všetů ze 2 louk ........................ 6 gr
Vácslav Moňků ............................... 2 gr
Jíra Moudrý z louky ......................... 3 gr
Jíra Hrachový ............................... 2 gr
Mikuláš Mazanec ............................. 2 gr
Martin Řehořík .............................. 3 gr
Mikuláš Šáchů ............................... 3 gr
Jíra Krátký ................................. 3 gr
Mathouš Zátopa .............................. 3 gr
Jan Utlačil ................................. 3 gr
Ondra Hamrle ze 2 roub[anic] ................ 4 gr 3 ½ den
Jíra Slabý .................................. 9 gr
Jíra Bednář ................................. 15 gr
Matěj Olejník ............................... 20 gr
Mikuláš Poroubaný ........................... 18 gr
Jan Ciběna .................................. 22 gr 3 ½ den

Z roubanic pod Zápovědí

Florián Blanařů z roubanice a včelína .. 1 zl 15 gr
Pars 5 zl 14 gr
f 370b
Pavel Mlynář ................................ 18 gr
Jan Martinců ................................ 7 gr
Jan Ciběna .................................. 10 gr
Vácslav Moňků ze včelína .................... 3 gr
Ondra Krahulec .............................. 3 gr
Jan Brichce ................................. 10 gr
též on ze včelína ........................ 4 gr
Pavel Mlynář z zahrádky ..................... 3 gr
Jíra Hrachový z zahrady ..................... 6 gr

Šťastný Petrů ............................... 2 gr
Jíra Zátopa ................................. 2 gr
Pavel Červený ze včelína .................... 2 gr
Jan Jehlička z zahrady ...................... 3 gr
Macek Švehla ................................ 8 gr
Florián Blanařů ze včelína .................. 2 gr
Jíra Krátký ze včelína ...................... 1 gr

Z roubanic na Kopánkách

Jan Zháňalů ................................. 4 gr
Pars 2 zl 28 gr
f 371a
Jíra Bednář ................................. 8 gr
Jan Brikce .................................. 8 gr
Pavel Mlynář ze 2 roub[anic] ................ 15 gr
Jíra Rujmíšek ............................... 8 gr
Mach Žilků .................................. 5 gr
Vítek Zálešák ............................... 6 gr
Jan Rujmíšek ................................ 10 gr
Valenta Slezák .............................. 3 gr 3 ½ den
Macek Švehla ................................ 7 gr

Z zahrádek pod Jamným

Jan Hnida ................................... 5 gr
Jan Zháňal .................................. 8 gr
Martin Trkva ................................ 1 gr 2 den
Pavel Tomášů ................................ 2 gr
Jíra Slabých ze 2 zah[rádek] ................ 7 gr
Jíra Bednář ................................. 1 zl 2 den
Jíra Utlačil ................................ 3 gr
Martin Kolář ................................ 3 gr
Ondra Hamrle ................................ 2 gr
Adam Charouz z zahr[ádky] zelné ............. 2 gr
Pars 3 zl 15 gr ½ den
f 371b
Jan Svíba z zah[rádky] zelné ................ 1 gr 3 ½ den
Jan Zálešák z zah[rádky] zelné .............. 2 gr
Pavel Houdků ................................ 1 gr
Jan Ciběna .................................. 1 gr
Jíra Hrachový ............................... 2 gr
Mikulec ..................................... 2 gr
Matěj Olejník ............................... 1 gr
Jan Utlačil ................................. 1 gr
Pars 11 gr 3 ½ den

Summa všeho platu peněžitýho z roubanic, z zahrádek, z louk a
ze včelínů vychází při s[vaté]m Jiří 22 zl 19 gr 1 den
a při s[vaté]m Vácslavě tolikéž 22 zl 19 gr 1 den.

(f 372 – 375 prázdné)
f 376a
Javorničští povinnosti tyto mají:

Povinni sou všickni k stavení robotovati a což potřebí jest voziti a dodávati.

Holoví lískové na obruče pro panský bečky povinni sou sekati a na zámek Strážnici přivážeti.

Na Dlouhé louce trávy díl svůj podle lesu povinni sou posíci, seno zhrabati a kde se jim ukáže, odvézti.

Při dvoře velickým povinni sou orati, hnůj voziti, vláčeti, žíti, obilí z pole voziti, až se sklidí.

Též trávy na loukách povinni sou při dvoře velickým síci, sena hrabati a do dvoru velickýho voziti.

Na hon povinni sou všickni choditi.

Ovce panské povinni sou všickni práti a holiti.
Platí se jim od jedné ovce staré po 1 den víd a od jehněte po ½ den alb.
f 376b
Každý sedlák a podsedník povinni sou po 1 kopě konopí aneb lnu panskýho natrhati.
Též podsedníci, kteří své vinohrady mají a dobytky, povinni sou po 1 kopě.
A podsedníci, kteří vinohradův nemají, po ½ kopě konopí nebo lnu natrhati.

Podruhyně povinny sou konopě a len panský tříti.
Platí se jim od 1 kyty z pazdeří vytřené po 1 ½ den a od mědlení od 1 kyty po 1 den alb.

Též podruhyně povinny sou v zahradách panských pleti, cibuli, řepu, mrkev vybírati, zelí okopávati a což jiného potřeba v zahradách dělati.

Též povinni sou všickni, každý jak kdo sedí, Jeho [Mil]osti Pánu po 4 loktech konopné neb koudelné příze z panských konopí neb koudele napřísti, zvařiti, oprati, svíti a na zámek Strážnici přivézti.
f 377a
Mlynář povinen jest ze mlejna svého za rok 8 dní dílo tesařské sekerou, což se jemu rozkáže, na zámku neb kdekoliv jinde dělati.
(f 377b – 381 prázdné)