Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Sirotci nebožt[íka] Ondry Bartošových

f 1a

Jest jeden, Jiřík.
Vyhledalo se jem[u] spravedlnosti i po Kateřině sestře jeho podle zápisu kněh rybářských v listu 1 Martina Štěpánova učiněného, a to takto:
Item hotovejch od téhož Martina otčíma jeho položenejch
28 zl 15 gr.
A více za tímž Martinem do letha [15]93 při Vánocích zadržalých zůstává 25 zl 10 gr.
Item vinohrad, kterej se na téhož sir[otka] ve 44 zl zanechal, ten jemu otčím jeho v té summě, když toho potřebovati bude, a štěpnici ve 20 zl postoupiti má.
Vinohrad a štěpnici na díl svůj přijal v 64 zl.
A tak jemu té vší summy 117 zl 25 gr, jakž se svrchu píše, náleží.

Letha [15]93 Martin Štěpánů položil na peníze zadržalé 7 zl.
Letha [15]94 položil Martin Štěpánů peněz purgkrechtních 8 zl. Dáno Jiříkovi, sirotku napřed psanému, na díl jeho na dílo vinohradné 5 zl.
f 1b
Letha [15]95 položil Martin Štěpánů za říku 7 zl.
Letha [15]96 přijato od Martina Štěpánovýho ostatní peníze za říku 3 zl 10 gr. Ty sou dány Jírovi na díl jeho.
Letha [15]97 Jiříkovi vydány na díl jeho 10 zl.
Letha 1600 za plesníka Martina Plesníkového dáno z poručení J.M. Paní na díl jeho z vyšlých peněz na dílo vinohradní 13 zl.
Více Jírovi dáno z vyšlých peněz 4 zl 8 gr 2 den.