Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kušánka

f 35a

Jest sirotek jeden, Anna a Kateřina, manželka po něm zůstalá, druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech:
Grunt s říkou v Rybářích, na něm zaplaceného 33 zl 15 gr.
Achtel vinohradu v Dolní hoře zaplacený za 140 zl.
Půl achtele vinohradu v Růženné a na něm zaplacené[ho]
26 zl.
V Zbavsa hoře vinohrad zaplacený za 50 zl.
Čtvrt roli na Strážnicku v panoším poli činžové zaplacené za 110 zl.
Štěpnička slove v Horní zaplacená za 15 zl.
Štěpnice pod Moravskou zaplacená za 40 zl.
Louka v Hrádečné za 12 zl.
Dobytka hovězího 6 kusů.
Ovec 8, jehňat 8, šacován ten dobytek obojí za 31 zl.
Na gruntě 11 v Německé ulici v Strážnici, na němž Bartoš Jana Bartošových jest, 40 zl.
Summa všeho statku 497 zl 15 gr.
Dělíc ten statek na 2 díly, dostane se každému na díl jeho po 248 zl 22 ½ gr.

Kateřina matka na díl svůj přijímá:
Achtel vinohradu v Dolní hoře za 140 zl.
Půl čtvrti roli v panoším poli za 55 zl.
Štěpnici slove v Horních za 15 zl.
Louku v Hrádečné za 12 zl.
Dobytka hovězího a ovčího podle šacování při statku za
31 zl.
f 35b
Summa toho, což Kateřina matka na díl svůj přijímá, 253 zl.
Srazíce sobě dílu svého 248 zl 22 ½ gr, zůstává sirotku doplatiti 4 zl 7 ½ gr.

A mimo to Kateřina matka povinna jest z toho svého dílu zaplatiti podle poručenství n[ebožtíka] Jana Kušánka z těch oužitků vinných jí zanechaných i proto, aby sirotka dobře chovala, na něj náklad na šaty a do školy činila, toto:
Na zbor petrovský 6 zl.
Janovi Radějovskému 1 zl.
Rybářům petrovským za 1 čt[vrt] vína.

Toto zůstane sirotku:
Na říce s podsedkem zaplaceného 33 zl 15 gr.
Na vinohradě v Růženné 26 zl.
Vinohrad v Zbavsa hoře za 50 zl.
Půl čtvrti roli v panoším poli za 55 zl.
Štěpnice pod Moravskou za 40 zl.
Na 11 gruntě v Německé ulici 40 zl.
Summa, což Anně sirotku na díl její zanecháno, 244 zl 15 gr.

Příjem a vydání:
Leta Páně 1617 za plesníka Mikuláše Kušánka od Šimona Jana Oulehlového přijato peněz za říku 3 zl.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Škráška od Šimona Jana Oulehlového přijato za říku a jiný statek 3 zl.