Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Statek n[ebožtíka] Martina Kopce

f 43a

K tomu statku jest sirotek jeden, Dorota a Margetha mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Požár s řekou zaplacený za 35 zl.
Štěpnice u Moravskej slove v Dolních za 10 zl.
Roubanice slove v Nových za 4 zl.
Kousek vinoh[radu] v novosadích nad Růženú pustý za 4 zl.
Vinoh[rad] v Zbavsa hoře za 8 zl.
Na vinohradě v Horní hoře zaplaceného 39 zl. Ty půjdou, až se předních peněz 21 zl s[irotkům] n[ebožtíka] Ambruže z Rybář petrovských po 4 zl vyplatí.
Summa všeho statku činí 100 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Obci rybářské petrovské 3 zl 27 gr.
Zůstává čistého statku 96 zl 3 gr.
To dělíc na dva díly, dostane se na každý po 48 zl 1 gr
3 ½ den.

Margita mateř na díl svůj přijímá:
Požár s řekou v summě 35 zl.
Štěpnici u Moravskej za 10 zl.
Na vinoh[radě] v Horní hoře zaplaceného 39 zl.
Summa toho 84 zl.
Z toho porazíce sobě dílu svého 48 zl 1 gr 3 ½ den, zůstane sirotku dopláceti 35 zl 28 ½ gr, placením po 4 zl.

______________________________________________________________

Kniha sirotčí obce Petrova v části Rybáře, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 359.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, říjen 2005.