Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Sirotci neb[ožtíka] Jana Kopce

f 7a

Jest jedna, Anna.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na vinohradě v Dolní hoře, kterej Kuna macecha její koupila, 10 zl 21 ½ gr. Ten od letha [15]93 platiti má při Vánocích po 6 zl.
Více se nachází tomu si[rotku] na Martinovi bratru jejím za vinohrad, štěpnici a krávu 10 zl 21 gr. Ty od letha [15]93 má platiti po 3 ½ zl.
f 7b
A mimo to hotovejch býti má 15 zl 12 gr 3 den. Z toho půjčeno Jeho [Mil]osti Pánu. 13 zl.
A hotovejch j[es]t na právě za rybáři 2 zl 12 gr 3 den.
Summa toho všeho učiní 36 zl 25 gr.

Letha [15]94 Martin Kopec položil za podsedek svůj a říku peněz purgkrechtních 3 zl 15 gr.
Letha svrchu psanýho položila Kuna napřed psaná 10 zl 21 gr 3 ½ den. Z toho dáno Anně na kožich 10 zl.
Letha [15]95 přijato od Martina Kopce za říku 3 zl 15 gr. Ty sou vydány Ance na díl její.
Letha [15]96 přijato od Martina Kopce 3 zl. Ty sou dány Anně na díl její.
Letha [15]97 položil Martin Kopec ostatních peněz 21 gr. A tak ji doplatil.
Letha 1598 vydáno z hotových peněz Ance na díl její 7 zl
9 gr 6 ½ den.
Letha [15]99 za plesníka Martina Plesníkového dodáno ostatek dílu Anně ut s[upr]a 13 zl ½ den. A tak ona tu spravedlnosti nemá.