Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Sirotek nebožt[íka] Ondry Svrličky

f 12a

Jest jeden, Zuzanna. Táž Zuzanna při Její Mi[l]osti Paní fraucimeru slouží.
Vyhledala se jí štěpnice v Rybářích koupená za 18 zl, kteréž ona užívá.
A což j[es]t peněz hotovejch jí náleželo, to j[es]t od rybářuov všeckno vyzdvihla a při nich nic více nemá.