Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Lopatáře

f 9a

K tomu statku jsou sirotci 2, Jan, Mikuláš a Lida mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě Jana Křivého 20 jednomu každému dílu jeho, totiž Janovi 5 zl 15 gr, Mikulášovi od nepřátel zajatému 5 zl 15 gr.
Lida mateř v závdanku za grunt díl svůj zouplna vyzdvihla.