Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 S[irotci] n[ebožtíka] Filipa Hoškova

f 61a

Našlo se toho statku po něm pozuostalého toto:
Požár, což na něm zaplaceného bylo, to se škoduje.
Vinohrad na Radějovsku za 30 zl.
Novosad nad Růžennou za 10 zl.
Kožich šamalatový a čepice popeličí za 16 zl.
Dluhův na lidech našlo se 12 zl 5 gr.
Šatuo ložných truhelných, suchého ovotce a jiných svrškuo, šacovány za 25 zl.
Peněz hotových 8 zl.
Summa statku 101 zl 5 gr.
Z toho statku všickni nápadníci dali Matějovi Vašíčkovi novosad nad Růžennou v 10 zl.
Zuostává čistého statku ještě mimo ten novosad daný 91 zl
5 gr.
Dělíc to na 4 díly, dostane se každému nápadníku po 22 zl 23 ½ gr.
Kterýž jsou Jan[a] Petra Hoškova z Vrbky, Babuše z Veselské Lhoty, Petr[a] Jana Hoškového z Matějem bratrem svým, Jana Matěje Hoškového.

Jan Petra Hoškového z Vrbky přijal vinohrad na Radějovsku ve 30 zl.
Šatův, svrškův a ovotce suchého za 4 zl 7 ½ gr.
Mentýk za 2 zl.
Summa 36 zl 7 ½ gr.
Z toho sobě srazil dílu svého 22 zl 23 ½ gr.
Zuostává dopláceti jiným nápadníkům placením po 3 zl od letha 1607 ještě 13 zl 14 gr.
61b
Babuše z Veselské Lhoty přijala kožich šamlatový a čepici ve 16 zl.
Šaty ložné, svršků a ovotce suchého za 4 zl 7 ½ gr.
Summa 20 zl 7 ½ gr.
Zuostává se jí ještě dodati 2 zl 16 gr.

Petr Jana Hoškového z Matějem bratrem svým přijali svršků a ovotce suchého za 6 zl 7 ½ gr.
Peněz hotových přijali 3 zl 29 ½ gr.
Summa 8 zl 7 gr.
Zuostává se jim ještě dodati 12 zl 16 ½ gr.

Jan Matěje Hoškového přijal svrškův a ovotce suchého za
6 zl 7 ½ gr.
Peněz hotových přijal 3 zl 29 ½ gr.
Summa 8 zl 7 gr.
Zuostává se jemu ještě dodati 12 zl 16 ½ gr.

Summa což se těm třem nápad[níkům] dodati zuostává 27 zl 29 gr.

Ta summa nachází se na těchto věcech:
Z vinohradu na Radějovsku, který drží Jan Petra Hoškového z Vrbky, 13 zl 14 gr, placením po 3 zl.
Petr Sečka dlužen 5 zl.
Kubova Jelínkova 2 zl.
Jan Prček z Kněžduba 1 zl.
Jíra Pernikář 1 zl 15 gr.
Anna Češka 21 gr.
Martin Pikhart 2 zl.
Summa ut s[upr]a.
f 62a
Příjem a vydání:
Letha 1606 za plesníka Jana Ráčka položil Jan Petra Hoškového z Vrbky za vinohrad na Radějovsku 3 zl.
Z toho vzal Jan Matěje Hoškového 1 zl 15 gr, Petr Jana Hoškového z Matějem bratrem svým 1 zl 15 gr.
Letha 1617 za plesníka Jana Svobody přijato od Martina Pikharta za dluh těm sirotkům 2 zl.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Anna Češka anebo na místě její[m] Jan Pahnost manžel položil těch 21 gr. A tak nezůstává nic více dluhu.
Leta Páně 1619 v středu před svatým Janem Křtitelem od Petra Sečky vyupomínáno dluhu do tohoto statku povinného 5 zl.
Více od Jíry Pernikáře za 4 m[ěřice] rži zvyupomínáno 1 zl 14 gr.
Vydáno Pavlovi Markovému do Lhoty Veselské, manželu Babuše, sestry n[ebožtíka] Jana Hoškového, což jemu podle poručenství náleží, srazíce 1 zl 15 gr, což od horného strážnicského za vinohrad v Gruntích na Radějovsku přijal a z toho vinohradu náleží peníze Janovi Hoškovému do Vrbky Veliké, totiž 2 zl
2 ½ gr.
Janovi Hoškovému vydáno do Vrbky 9 zl 2 ½ gr.