Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Rybáře

f 5a

Jest jich k tomu dvý, Kateřina, Anna a Lida mateř jejich třetí.
Kateřina ta jest s vuolí vrchnosti vdaná a Anna ta při mateři své zuostává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jejich podle zápisu knih starejch sirotčích černejch v listu 44 na níže psaných věcech toto:
Item na podsedku a říce 60 zl.
Item na jednom achteli vinohradu v Kněhnici 100 zl.
Item štěpnici s včelami ve 30 zl.
Item štěpničku druhú 15 zl.
Item roubanici 6 zl.
Summa toho statku učiní 211 zl.
Dělíc tu summu na tři díly, učiní na jeden každý díl po
70 zl 10 gr.
f 5b
Ten statek vejše psaný přijal všecken Mikuláš Rybář k sobě v summě ut s[upr]a a porazil dílu ženy své na něm mimo vejminku 20 zl na smlouvách svadebních učiněnou, totiž summy 50 zl 10 gr. Zuostal dopláceti i s tou vejminkou 160 zl 20 gr. Na to jest do letha 1594 všecké summy vyplnil 62 zl a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 10 zl dopláceti zuostává 98 zl 20 gr.

Vydání s toho statku:
Item Kateřině a muži jejímu dáno 42 zl. Zuostává jí po letech, až prve Anna sestra její tak mnoho nadíl svůj vezme, 28 zl 10 gr.
Item Anně na díl její vydáno 5 gr. Zuostává jí dílu její[ho] dovzíti 70 zl 5 gr.
Ietm též mateři té svadební vejminky ještě dovzíti náleží 20 zl.
Summa co se těm třem osobám dílů jejich dodati má 118 zl
15 gr.

Na to mají na níže psaných věcech toto:
Item hotových při plesníku a rybářích 19 zl 25 gr.
Item Mikuláš Rybář za statek placením po 10 zl dopláceti zuostává 98 zl 20 gr.
f 6a
A tak při právě na hotovosti zuostává 19 zl 25 gr.
S toho dáno od spravování a vkladu statku toho do rejster na každý díl po 20 gr.
A mimo to vydání každému se nachází po 6 gr.
A tak mimo to svrchu psané vydání za rybáři strážnicskými na hotově zuostává 18 zl 3 gr.

Letha [15]94 přijato na vyšlou spravedlnost od rybářuov do truhlice s[irotčí] 10 zl. Těch 10 zl sou vydány Kateřině na díl její, kteréž manžel její přijal, id est 10 zl.
Letha 1596 přijato peněz od Mikuláše Rybáře za statek do truhlice 10 zl.

Anna sirotek napřed psaný umřela, spravedlnost její jest podle smlouvy přátelské připadla předně Kateřině, sestře té ne[božky] Anny, 45 zl a Mikolášovi Rybáři též 25 zl, kteréž sobě na zaplacení statku sraziti má. Stalo se u přítomnosti urozeného pana Karla Zdeňka z Svárova, ouředníka na Strážnici.
Letha [15]96 dáno Kateřině na díl její i po Anně, sestře její zemřelé, 20 zl.
Téhož letha pustila Lida mateř manželu svému z vejminky napřed psané 5 zl.
f 6b
Leta [15]97 položil Mikoláš Rybář za grunt a říku 10 zl. Ty jsou vydány Danielovi Mazánkovi na díl Kateřiny manželky jeho.
Letha 1598 přijato z gruntu Mikuláše Rybáře za statek svrchu psaný 10 zl. Ty přijal Daniel Mazánků na díl Kateřiny manželky své. Actum za plesníka Jiříka Čechového.
Letha [15]99 za plesníka Jiříka Čechového přijato od Mikuláše Rybáře za grunt 10 zl. Ty přijal Daniel Mazánků na díl Kateřiny manželky své.
Více položil Mikuláš Rybář za grunt 3 zl 20 gr. Ty přijal Daniel Mazánků na díl ut s[upr]a manželky své.
A tak ona tu již nic jmíti nebude.