Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Grunt Jana Vaškové[ho]

f 1a

Ten Jan vejš psaný má grunth svůj z půl lánem roli i jiným k témuž gruntu příslušenstvím od Matouše Miklového podle vrubu koupený za summu 130 R.
Za kterejž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 vyplnil 20 R a ještě dopláceti zůstává 110 R. Ty [se] pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 R až do vyplnění summy vejš psané.
Ta spravedlnost všecka náleží Matoušovi Miklovému.
Rukojmě za zaplacení a opravu gruntu, též vykonání povinnosti Jeho [Milosti] Pánu Jíra Miklošků, Jíra Matějků, Jíra Matušků, Jan Ondrů R.S.N.
f 1b
Letha [15]94 položil Jan Vašků peněz purgkrechtních 4 R.
Ty jest od něho přijal Mathouš Miklů.
Letha [15]95 položil Jan Vašků peněz purgkrechtních Matoušovi Miklovému 4 R.
Letha [15]96 položil Jan Vašků peněz purgkrechtních Matoušovi Miklovému 4 R.
Letha [15]97 položil Jan Vašků peněz peněz purgkrechtních Matoušovi Miklové[mu] 4 R.
Leta [15]98 položil Jan Vašků za grunt svůj 4 R.
Ty přijal Matouš Miklů.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Jan Vašků za grunt svůj 4 R.
Ty sou přijali starší boršičští na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Miklového.
Letha 1600 za fojta Martina Mikle položil Jan Vašků za grunt 4 R.
Ty zůstávají při ouřadu na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Miklového. Přijala je Anna, dcera n[ebožtíka] Mathouše Miklového do Boršic.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Jan Vašků za gr[unt] nápadníkům n[ebožtíka] Mathouše Miklového 4 R.
Ty přijala Zuzanna Vymočilových do Boršic.
f 2a
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Jan Vašků za g[runt] 4 R.
Ty přijala Zuzanna Vymočilových do Boršic.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Jan Vašků za grunt
4 R.
Ty přijala Zuzana Vymočilových do Boršic.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Jan Vašků za grunth
4 R.
Ty přijala Zuzana Vymočilových do Boršic.

Letha 1607 za fojta Václava Ondrových ouřad souchovský prodali grunt požár s půl lánem roli, z vozem, ze 2 hony osetí ozimého, pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Vaškových, Matějovi Lelinskýmu za summu 66 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Vaňků, Mikuláš Řehořů, Mathouš Slezák
S.R.S.A N.

Letha a za fojta ut s[upr]a Matěj Lilenský prodal grunt s půl lánem roli Michalovi Lhotskému (a přidáno jemu k tomu vůz, pluh, brána) za summu 66 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 3 R. Odevzdán jemu za volné a svobodné.
Rukojmě Jakub Vaňků, Jan Adamů, Vítek Záleský S.R.S.A N.
f 2b
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Michal Lhotský za g[runt] 3 R.
Ty přijala Zuzanna Vymočilových do Boršic.
Letha 1609 za fojta Mikla Jurců položil Michal Lhotský za grunt 3 R.
Zuostávají při ouřadu, vydány Zuzaně ut sup[ra] do Boršic.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Michal Lhotský za gr[unt] 3 R.
Ty přijala Zuzana Miklošových do Boršic.
Letha 1611 za fojta Vaňka Ondrového položil Michal Lhotský za grunt 3 R.
Ty přijala Zuzanna Miklošová do Boršic.

Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového Michal Lhotský prodal grunt svůj se vším k němu příslušenstvím Janovi Václavkovému za summu 66 R. Závdanku mu dal 9 R a což zaplaceného, totiž
9 R měl, to jest všecko Janovi Václavkovému pustil, ostatek, totiž 48 R, platiti má po 3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Zálešáků, Mikuláš Jana Malého a Jan Straků SRSAN.
Pustý

Letha Páně 1623 za fojta Mikuláše Zálešáka prodán jest ten grunt Ferencovi Horňákovi za summu 40 R. Závdanku dal 3 R a platiti jej má po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Martin Staňků a Tomáš Veškových S.R.S.a N.

Pusté
f 3a
Letha 1635 za fojta Jana Staňkového týž fojt a ouřad prodali grunt svrchu psanej Janovi Tomšovému za 30 R, placení ročně po 1 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení JCM, povinnosti panské [a] obecní Matěj Švec, Vávra Velecský SRSAN.

Leta 1641 za fojta Adama Ondrového Jan Tomšů položil za grunt peněz obci suchovské 1 R.
Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcových Jan Tomšů položil obci suchovský 2 R.
Letha 1646 za fojta Jura Rejnocha Jan Tomšů položil a přijala obec suchovská 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rajnocha položil Jan Tomšů peněz ročních 1 R.
Ty přijala obec souchovská.
f 3b
Leta Páně 1648 za fojta Jury Rajnocha Jan Tomšů položil peněz ročních obci souchovské 1 R.

Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Lipuda prodal ouřad souchovský grunt ze čtvrt roli po Janu Tomšovi svrchu psané poloulání Mikulášovi Jaluvbovi za summu 15 R, platiti má komu náležeti bude ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě k zaplacení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Kunovský a Kuba Kanec S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Ondrového prodán jest týž grunt z polulánem roli Martinovi Sedlářovi za 15 R bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Adam Kanec a Jíra Schmach SRSN.