Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunt Macka Čahrňových

f 97a

Ten Macek vejš psaný má grunth s půl lánem roli za 53 R koupenej.
Na to jest do letha [15]93 vyplnil 12 R, ty jest přijala Dorota Urbanových na díl svůj. A ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 2 R – 41 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item sir[otku] neb[ožtíka] Jana Kopyty 26 R 15 gr.
A Dorotě, mateři téhož si[rotka] též náleží 14 ½ R.
Rukojmě Martin Čahrňů a Matouš Čahrňů R.S.N.

Letha [15]94 položil Macek Čahrňových peněz ročních za grunth, ty do truhlice sirot[čí] odvedeny 2 R.
Letha [15]96 (nedopsáno)
f 97b
Letha [15]95 položil Macek Čahrňových za grunth peněz purgk[rechtních] 2 R.
Letha [15]96 položil Macek Čahrňů 2 R.
Leta [15]97 položil Macek Čahrňových za grunt svůj 2 R.
Leta [15]98 položil Macek Čahrňových za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Kopyty 2 R.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Macek Čahrňových za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Kopyty 2 R.
Letha 1600 za fojta Martina Miklového položil Macek Čahrňových na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Kopyty 2 R.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Macek Čahrňových za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Kopyty 1 R.
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Macek Čahrňových za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Kopyty 1 R 15 gr.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Macek Čahrňových za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Kopyty 2 R.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Macek Čahrňových za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Kopyty 2 R.

Leta 1615 za fojta Vaňka Ondrového nápadníci po n[ebožtíku] Mackovi Čahrňovi prodali polovici toho gruntu s 1 čt[vrtí] roli Martinovi Čahrňovému za summu 9 R bez závdanku, platiti jej má po 1 R počna letha 1616. Odevzdána jemu za volnú a svobodnú.
Rukojmě Tomek Horňák a Janek Horňák S.R.S.a N.
f 98a
Téhož letha a dne ut s[upr]a ti nápadníci po n[ebožtíku] Mackovi Čahrňovi prodali druhou polovici toho gruntu s jednú čt[vrtí] roli Mikulášovi Bujanského za summu 20 R, platiti jej má počna letha 1616 po 1 R. Odevzdána jemu za volnú a svobodnú.
Rukojmě Jan Miklů a Jura Škraba S.R.S.a N.

Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Bujanský ušel preč a fojt s staršími prodali ten grunt se vším příslušenstvím Jankovi Polákovi za 20 R bez závdanku, platiti má po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení a opravu gruntu, povinnosti JM Páně i obecní Vaněk Ondrových a Václav Vávrů SRSN.
Martin Čahrňů ujal polovici toho gruntu za 9 R, ta summa náleží na 4 díly, každému na díl jeho po 3 R. Martin sráží sobě dílu svého 3 R a od Kateřiny sestry své skoupil 3 R a tak má doplatiti ještě 3 R. Ty náležejí Anně sestře jeho a Babuši, která v zajetí zůstává.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Janek Polák položil za polovici toho gruntu 1 R.
Od Martina Čahrňového za polovici toho gruntu také přijato 1 R.
Z toho dáno Anně na díl její 1 R a na Babuši zanecháno 1 R.

Oboje pusté
f 98b
Leta Páně 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Janek Polák položil za polovici toho gruntu 1 R.
Macek Čahrňů za druhou polovici gr[untu] 1 R.
Z toho vydáno Anně na díl její 1 R a na Babuši zanecháno také 1 R.
Pustý

Letha 1635 za fojta Jana Staňkového Mikoláš Kamenický ujal toho gr[untu] ut sup[ra] druhou polovici a tak má sobě za lán připsanej na doplacení summy, co se na něm najde, placení po
2 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní Jíra Tomčala, Jíra Tomek SRSN.

Letha 1640 za fojta Jana Vaňka a starších jeho ujal z vrchu psaného poloulání jednu čtvrt roli Mikuláš Svinarčík za summu 10 R, placením poročně po 1 R. Odev[zdán] za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu], povinnosti všelijaký panské a obecné Jura Rejnoch a Tomek Horňák SRSaN.
f 99a
Letha 1646 za fojta Jíry Re jnocha Mikuláš Kamenický prodal grunt zase zeti svému Bartoňovi Horňákovi za summu 10 R, placení po 1 R. Od[evzdán].
Rukojmě Valenta Slezák a Jan Slezák SRSaN.
Letha a za fojta ut s[upr]a Bartoň Horňák položil a přijali Mikuláš Tomčalů, obec souchovská a Mikuláš Kamenický 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Bartoň Horňák peněz ročních 1 R.
Ty přijal Mikuláš Tomčala.

Druhá čtvrt:
Leta 1646 za fojta Jíry Rejnocha Mikuláš Svinarčík prodal tu čtvrt roli Pavlovi Jalůvkovi za summu 10 R, placení po 1 R. Za volný a svobodný jest odevzdán.
Rukojmě Jan Tomeš a Valenta Slezák SRN.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Bartoň Horňák položil peněz ročních a ten přijal Mikuláš Tomčala 1 R.
f 99b
Letha Páně 1660 za ouředníka p[ana] Balthazara Vogla, za fojta Jana Bače prodán jest ten grunt ze štvrtí roli Martinovi Zámečníkovi za summu 10 zlm, každoročně po 1 zlm platiti komu bude náležeti. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmové za placení panské i obecní povinnosti Jan Bača. Letha a dne ut supra.