Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Grunt Martina Malýho

f 161a

Letha [15]78 koupil Martin vejš psaný grunth ze čtvrtí roli od Jana Buchtového za summu 44 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil
19 R a ještě dopláceti má při Vánocích po 2 R letha [od] [15]94 25 R.
Kterážto summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item s[irotkům] neb[ožtíka] Vávry Martinkového 13 R. Ty sou vyšlé a za tímž Martinem zadržalé zůstávají.
A Janovi Buchtovi též na posledních penězích 12 R.
Více koupil vejš psaný Martin druhej podsedek ze čtvrtí roli z gruntem od Jana Vaškových za 30 R.
Na to vyplnil do letha [15]93 Janovi Buchtovi 14 R a ještě dopláceti zůstává témuž Janovi Buchtovi při Vánocích po 2 R – 16 R.
Rukojmě Jíra Miklasů a Matouš Čahrňů R.S.N.
f 161b
A více z těch 44 R napřed psaných náleží témuž Janovi Buchtovi ještě když sir[otci] nebož[tíka] Martinkového spravedlnost vyberou, má se jemu 12 R vyplniti po 2 R.

Letha [15]94 položil Martin Malého za grunth 2 R.
Ty sou vzaty do truhlice sirotčí na peníze zadrželé svrchu psané.
Téhož letha [15]94 položil za druhou polovici gruntu 2 R.
Ty přijal od něho Jan Buchtů.

Letha Páně 1.5.9.5. Mikuláš Mikláskových koupil grunth se čtvrtí roli, pozůstalý po n[ebožtíku] Martinovi Malým, za
40 R. Závdanku položil při odevzdávce 4 R, z toho vzal Jíra Buchta z Malé Blatničky 2 R a 2 R dány za dluhy téhož n[ebožtíka] Martina Malého a ostatek má platiti od letha [15]96 při Vánocích po 2 R.
Rukojmě Mikuláš Škrabů a Jíra Miklásků R.S.N.
Letha [15]96 položil Mikoláš Miklasů za grunth 2 R.
Ty sou dány Janovi Vávry Martinkových si[rotku].
f 162a
Leta [15]97 položil Mikoláš Miklasů za grunt svůj peněz purgkrechtních 2 R.
Ty jsou vydány s[irotku] Vávry Martinkového.
Letha 1598 položil Mikuláš Miklasů za grunt 2 R.
Ty sou dány do truhlice sirotčí.
A od Jana Buchty což jemu náleželo na tej čtvrti, skoupil Mikuláš Miklasů 6 R. A tak on tu již nic nemá.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Mikuláš Miklasů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Martinkového 2 R.

Jakož náleželo Mikulášovi Ondrových z Boršic dílu po Ance manželce jeho, dceři n[ebožtíka] Martina Malého, 4 R 22 ½ gr, takové peníze Mikulášovi Mikláskovi prodal za hotových 15 gr. A tak on na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za fojta Martina Miklového Mikuláš Miklásků skoupil od Ondřeje, který má Kaču, dceru Martina Malého, 4 R 22 ½ gr za hotový 1 R. A tak tu nic nemá.
Téhož letha ut s[upr]a položil Mikuláš Miklásků na s[irotka] n[ebožtíka] Vávry Martinkového 1 R 15 gr.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Mikuláš Miklásků za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Vávry Martinkového 1 R.
f 162b
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska Mikuláš Miklásků skoupil od Markyty, dcery n[ebožtíka] Martina Malého, což jí na tom g[runtu] náleželo, totiž 4 R 22 ½ gr za hotových 1 R.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Miklásků na s[irotka] n[ebožtíka] Vávry Martinkového ostatní 15 gr.
Zůstává ještě dopláceti Alině, manželce n[ebožtíka] Martina Malého 4 R 22 ½ gr.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Mikuláš Miklásků za grunt Alině, manželce Martina Malého 2 R.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Mikuláš Miklásků za g[runt] Alině, manželce Maritna Malého 2 R 22 ½ gr.
A tak grunth zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových ouřad souchovský prodali grunt ze čtvrtí roli, z 1 hříbětem, z vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím, pozůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Mikláskovým, Janovi Malých za summu 50 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Adamů, Mikel Řehořů R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Jan Malých za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mikláska 1 R.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurčového položil Jan Malých na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mikláska 2 R.
f 163a
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Jan Malých na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mikláska 1 R.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Jan Malých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mikláska 4 R.
Leta 1615 za fojta Vaňka Ondrového Jan Malých položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mikláska 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Jan Malých položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mikláska
1 R.
Letha 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Jan Malých položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mikláska 1 R.
Letha 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka [Jan Malých] položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Mikláska 1 R.

Pusté

Letha 1635 za fojta Staňkového Jana týž fojt a ouřad prodali grunt Mikulášovi Bukovskému za 20 R, ročně placení po 1 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti panské [a] obecní Jura Tomčala, Mikuláš Tomčala SRSN.
f 163b
Letha 1640 za fojta Jana Vaňkového a starších jeho jest ten grundt zaprodán Matějovi Gorošovi za summu 20 R bez závdanku, platiti každoročně k obci po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a všelijaké povinnosti panské a obecní Tomek Horňák a Jíra Tomčalů SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Matěj Goroš položil a přijala obec suchovská 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Matěj Goroš položil peněz ročních 1 R.
Ty přijala obec souchovská.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Matěj Goroš položil peněz ročních obci souchovské 1 R.