Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunt Jíry Zmeškala

f 129a

Ten vejš psaný Jíra má grunth s půl lánem roli od mnoha leth zaplacenej.
Též má půl podsedka koupenýho, kterejž tolikéž zaplatil a za něj nic dlužen není.

Letha 1607 za fojta Vaňka Ondrového Šimek Zmeškalů majíc grunt po otci svém zaplacený prodal jej Janovi Přítrskýmu za hotových 18 R. A tak jej má zouplna a docela zaplacený. Odevzdán jemu za volné a svobodné.
[Rukojmě] Vítek Slezák, Jan Bukovský S.R.S.A N.

Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového fojt a starší souchovští prodali grunt s půl lánem roli, z vozem, pluhem, ze 2 koňmi a jiným hospodářstvím, po n[ebožtíku] Janovi Charvátovi zůstalý, Miklovi Petra Zdeňkového za summu 90 R. Závdanku dal 5 R, kteréž jsou vydány na dluhy po n[ebožtíku] zůstalé, ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Zálešáků a Jan Vávrů SRSN. f 129b
Mikuláš Petra Zdeňkového, držitel gruntu napřed psaného, porazil sobě na témž gruntě díl Anně manželky jeho přináležející, totiž 13 R 22 gr, kteréž se jemu za položený vypisují.
Leta Páně 1615 za fojta Vaňka Ondrového Mikuláš Petra Zdeňkového položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Charváta 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Petra Zdeňkového položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Char[váta] 2 R.
Letha Páně 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Petra Zdeňkového položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Chorváta 2 R.
Leta 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Mikuláš Petra Zdeňkového položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Chorváta peněz ročních 2 R.
Letha 1636 za fojta Jana Vaňkového Mikuláš Petra Zdeňkového položil za grunt Aleně Charváta n[ebožtíka] 1 R.
Letha 1637 za fojta Václava Macháčkového Mikuláš Petra Zdeňkového položil za g[runt] Aleně Charvátce a ona je přijala 1 R.
f 130a
Leta 1641 za fojta Adama Tomaníka týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaného gruntu polovici ze čtvrtí roli Janovi Duných za 5 R, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 R.
Druhou čtvrt z gruntem jest prodána Gabrišovi Horňákovi za summu 7 R, placení komu náležeti bude po 1 R. Jest oboum odevzdáno za volný.
Rukojmě za oba a všelijaké povinnosti JHM a jinších Jan Zmeškal a Jan (nečitelné) SRSN.

Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcového Jan Duných položil a zůstává za ouřadem 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Gabriš Horňák položil a zůstává za úřadem 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Gabriáš Horňák peněz ročních obci souchovské 1 R.
f 130b
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Gabriáš Horňák položil peněz ročních a ten přijali obec souchovská 1 R.

Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Liputa prodal týž ouřad souchovský svrchu psané poloulánu rolí po Gabřa Horňáka jednu čtvrt roli Janovi Zmeškalovi za summu 7 R, platiti má komu náležeti bude ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě k zaplacení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Miklů a Pavel Kunovský S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Liputa prodal opuřad souchovský druhou čtvrt roli po nahoře psaného Gabřa Horňáka Jurovi Mrkvákovi za summu 7 R, platiti má komu náležeti bude ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě k zaplacení i povinnosti J.H.M. a obecní Tomek Horňák a Bartek Kamecký S.R.S.a N.R.
f 131a
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Ondrového prodán jest týž grunt z půl lánem roli Janovi Zmeškalovi za summu 15 R bez závdanku, platiti má každoročně po 1 R komu náležeti bude. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Matěj Goroš a Jan Zálešák SRSN.