Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunt Jíry Matějkové[ho]

f 258a

Letha [15]88 Jíra vejš psaný koupil půl podsedka od Kateřiny sestry své podle zápisu kněh sirotčích starejch v listu 30 za 30 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 vyplnil 10 R 15 gr a ještě dopláceti zůstává Zuzaně, sirotku nebož[tíka] Jana Šeby 18 R. Ty jí pokládati má při Vánocích od letha [15]94 po 1 ½ R.
Na to j[es]t letha [15]93 zadržel 1 R a Kateřině sestře své též doplatiti má 1 R 15 gr na posledních penězích.
Rukojmě Martin Čahrňů a Staněk Matoušků R.S.N.
f 258b
Letha [15]94 položil Jíra Matějů peněz ročních 1 R 15 gr.
Ty jsou složeny do truhlice sirotčí na Zuzannu Šebových.
Letha [15]95 položil Jíra Matějových za grunt peněz purgkrecht[ních] 1 R 15 gr.
Letha [15]96 položil Jíra Matějových za grunth peněz 1 R
15 gr.
Leta [15]97 položil Jíra Matějových za grunt svůj peněz purgkrechtních 1 R 15 gr.
Leta [15]98 položil Jíra Matějových za grunt svůj peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šeby 1 ½ R.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Jíra Matějových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šeby 1 ½ R.
Letha 1600 za fojta Martina Miklového položil Jíra Matějových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šeby 1 R
15 gr.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Jíra Matějových za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šeby 1 R 15 gr.
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Jíra Matějkových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šeby 1 R 15 gr.
Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Jíra Matějkových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šeby 1 R 15 gr.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Jíra Matějkových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šeby 4 R 15 gr.
A tak zouplna a docela zaplatil.
f 259a
Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových ouřad souchovský prodali půl podsedka, zůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Matějkových, Janovi Adamovýmu za summu 45 R. Z toho sobě srazil dílu po Dorotě manželce své podle smlouvy přátelské
21 R, zůstává dopláceti sirotku 24 R, placením každého roku při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikel Janových, Šimek Zálešský S.R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Jan Adamův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Matějkových 1 R 15 gr.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurčového položil Jan Adamův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Matějkových 1 R 15 gr.

Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Jan Adamů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Matějkových 1 R 15 gr.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Jan Adamů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matějkových Jíry 4 R.
Leta Páně 1615 za fojta Vaňka Ondrových Jan Adamů skoupil peníze na tomto gruntě od Václava manžela Zuzaniného, totiž
14 R, za hotových 2 R. A tak ten grun[t] má zaplacený a žádnému za něj nic dlužen není.

Pusté

Letha Páně 1626 za fojta Mikuláše Zálešáka prodal půl podsedka se vším k tomu příslušenstvím Jan Adamův Jurovi Janošovi z Ouchvaldu za 15 R bez závdanku, platiti jej má od l[eta] 1628 při posudku počna a dáti hotových peněz, totiž
15 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, povinnosti panských i obecních odbývání Vaněk Ondrů a Jan Vaňků S.R.S.a nerozdílnou.
f 258b
Letha Páně 1629 za fojta Jana Vaňkového Jura Janoš z Oukvaldu prodal ten podsedek ut s[upr]a Jurovi Hudcovi Horňákovi za sumu 8 R. Závdanku dal 15 gr a platiti má každoročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Mikuláš Horňák a Macek Švec S.R.S.a N.

Letha 1630 za fojta Jana Ondrového Jíra Hudec Horňák prodal ten podsedek Jírovi Dlabačovi bez závdanku za summu 8 R, platiti jej má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Tomčal a Tomek Tomčal S.R.S.a N.
Letha a za fojta ut s[upr]a Jíra Dlabač položil za grunth ten peněz ročních 2 R 15 gr.
Zůstávají za ouřadem, ty přijal Jíra Slezák.

Letha 1636 za fojta Jana Vaňkového týž fojt s ouřadem prodali grunt s půl podsedkem od gruntu 16 Matějovi Švecovi za summu 6 R, placení komu náležeti bude po 1 R.
Rukojmě Jan Staňků a Jan Ondrů SRSN.
f 259a
Letha 1637 za fojta Václava Macháčkového Matěj Švec položil za grunt a ty přijal Matěj Slezák 1 R.

Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého jest tento půl podsedek Janovi Dunychovi, poněvadž první odevzdávka jest z omylu se stala, zase zaprodán za summu 6 R bez závdanku, placením poročně po 1 R. Od[evzdán] za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu], povinnosti panské a obecní Jura Rejnoch a Jan Zálešák SRSaN.
Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcového Jan Dunych položil peněz Jírovi Slezákovi 1 R.

Letha 1646 za fojta Valenty Tkadlcového Jan Dunych zemřel, tehdy Václav Zálešák zase ten půl podsedek [prodal] za summu
6 R, placení po 1 R. Od[evzdán].
Rukojmě Tomek Horňák a Jan Bača SRSaN.
f 259b
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha fojt a starší prodali ten grunt po Václavovi Zálešákovi Martinovi Tomaníkovi i s roubanicí nad hradem za summu 9 R bez závdanku, placení po
1 R. A tak za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě Pavel Kunovský a Pavel Jalůvka S.R.N.
Letha 1648 za fojta Jíry Rejnocha Martin Tomaník položil Janovi Slezákovi peněz ročních 1 R.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Kamenického týž fojth koupil ten grundt i z roubanicí po Martinovi Tomaníkovi za summu 9 R bez závdanku, placení každoročně po 1 R. Odevzdán za volné [a] svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Adam Kanců, Jan Bača SRSN.
Letha ut s[upr]a položil týž fojt Jan Kamenický za roubanici, která byla v zástavě tak bez gruntu, Adamovi Kancovi 3 R.