Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunt Řehoře Šafrancového

f 33a

Ten vejš psaný Řehoř má grunth s půl lánem roli od dávných leth zaplacenej.

Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových ouřad souchovský prodali grunt s půl lánem roli, ze 2 koňmi, z vozem, pluhem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Řehořovi Šefrancovým, Jírovi Michálkovýmu za summu 100 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Šimek Zmeškalů, Mikel Janových, Mach Staňkových, Martin Vidláků S.R.S.A N.
Jíra Michálků srazil sobě na tom g[runtu] svém dílu po Markytě manželce své 20 R.
Letha 1609 Mikuláše Jurčového položil Jíra Michalů za grunt lonských a letojších na s[irotky] n[ebožtíka] Řehoře Šefrancového 3 R 15 gr.
Pusté
f 33b
Letha 1636 za fojta Jana Vaňkového týž fojt s ouřadem prodali grunt z půl lánem roli Jírovi Hudcovi za summu 30 R, placení ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské a obecní a placení gruntu Jan Liška a Mikuláš Kamenický SRSAN.
Letha 1640 za fojta Jana Vaňka položil Jíra Hudec za gr[unt] k obci suchovský 15 gr.

Leta 1641 za fojta Adama Tomaníka týž fojt s ouřadem prodali půl gruntu svrchu psaného ze čtvrtí roli Kubovi Kancovi za summu 5 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Jest odevzdán za volný.
Rukojmě Tomek Horňák, kantor Míča SRSN.
f 34a
Druhá čtvrt
Druhou čtvrt ujal Jan Vidlák za 5 R na placení komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za povinnosti všelijaké Tomek Horňák, kantor Míča SRSN.
Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcových Jan Vidláků položil peněz ročních obci suchovský 1 R.

Letha 1646 za fojta Jury Rejnocha Jan Vidláků zemřel, tehdy syn jeho Jura Vidláků zase ujal po něm tu čtvrt roli za summu 5 R, placení po 1 R. Od[evzdán].
Rukojmě Jan Tomeš a Mikuláš Tomčalů SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Jíra Vidláků peněz ročních obci souchovské 15 gr.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha položil peněz ročních k obci souchovské 15 gr.