Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Rejstrum

pro snadnější vyhledání gruntův
dědiny Souchova a spravedlnosti lidské,
co komu na kterém gruntě
a po kom jaká spravedlnost náleží,
to dále při jednom každém gruntě
poznamenáno najdeš.
Stalo se letha Páně 1594
při spravování novejch rejster.

Grunt List

1 Jana Vaškového ..................... 15
2 Jíry Navrátila ..................... 17
3 Řehoře Šafrancového ................ 33
4 Jíry Lišky ......................... 49
5 Vaňka Machového .................... 65
6 Mikuláše Škřítkového ............... 81
7 Macka Čahrňových ................... 97
8 Ondry Chládkového .................. 113
9 Jíry Zmeškala ...................... 129
10 Šťastného Miklošových .............. 145
11 Martina Malýho ..................... 161
Tomáše Mikloškového
12 Mikuláše Záleškého ................. 177
13 Václava Očesala .................... 193
14 Jana Ondrových ..................... 209
15 Martina Slováka .................... 225
16 Vávry Očesala ...................... 241
17 Jíry Matějkového ................... 257
18 Staňka Matouškového ................ 273
19 Jíry Matouškového .................. 288
20 Mikuláše Škrabového ................ 304
21 Jakuba Čahrňových .................. 320
Martina Ondrového
22 Martina Miklového .................. 336
23 Jana Machového ..................... 352
24 Macha Čahrňového ................... 368
25 Vaška Zálešáka ..................... 384
26 Jíry Jurce ......................... 401
27 Macha Valových ..................... 417
28 Matouše Čahrňového ................. 433
29 Ondřeje Přítržského ................ 449