Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13a Grunt Václava Pražmy

f 205a

Ten Václav Pražma ujal místo prázdné, vystavěl sobě na tom místě půl podsedka.
A tak má to zaplacený.

Letha 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka z poručení p[ana] Thobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka na Strážnici, dáno témuž Václavovi Pražmovi kus země od hajných velických, tu kdež křtění veselští trní vyroubali, aby sobě podle vyměření z toho kusu roubanici udělal a ji za volnou, svobodnou a zaplacenou užíval. Kteráž má k tomu hoštáku připojena a užívána býti.

Letha 1628 za fojta Mikuláše Zálešáka Vácslav Pražma prodal ten půl podsedku i s tou roubanicí Janovi Vidlákovi za summu
4 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Jíra Slezák, Matěj Švec S.R.S.a N.
Letha 1629 za fojta Jana Vaňkového Jan Vidlák položil za gr[unt] Václavovi Pražmovi 1 R.
Letha 1630 za fojta Jana Ondrového Jan Vidlák položil za gr[unt] Václavovi Pražmovi 1 R.
f 205b
Letha 1632 za fojta Jana Vaňkového Jan Vidlák položil za gr[unt] Vácslavovi Pražmovi 1 R.
Letha 1635 za fojta Jana Staňkového Jan Vidlák položil za grunt Václavovi Pražmovi, on jich přijal 1 R.
Má ho za zaplacený.

Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Jan Vidláků zemřel a syn jeho Jura Vidláků zase ujal toho půl podsedka v summě za 4 R. Od[evzdán] jemu za svobodný a docela zaplacený.
Ruk[ojmě] Jan Tomšů a Mikuláš Tomčalů SRSaN.